På et telefonmøte bestående av Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og de daglige lederne i de 32 klubbene i Norges to øverste divisjoner mandag, ble det avtalt at ingen spillere eller trenere permitteres de neste to dagene.
Men permitteringer i administrasjonen er allerede i gang hos enkelte klubber, noe Haugesund gjorde mandag kveld. I tillegg så Tromsdalen seg nødt til å permittere flere trenere og ansatte, i likhet med Avaldsnes og Arna-Bjørnar i Toppserien.
Eliteserien
Annulert mål og rødt kort – se dramatikken på Lerkendal
11 TIMER SIDEN
Onsdag skal det tas en ny vurdering på om spillere og trenere skal permitteres.
– Vi er i løpende dialog med NTF, kvinnefotballen og divisjonsforeningen, med diskusjoner hvor vi ser på hvordan vi best kan løse den foreliggende situasjonen og den krisen vi faktisk står i. Det må tas hensyn til klubbenes økonomi og spillerne sine rettigheter, forteller Eirik Monsen som er advokat i NISO, idrettsutøvernes fagforbund.

– Vil lide et økonomisk tap

Aalesund-trener Lars Bohinen sa til Eurosport mandag at han tror det bare er et tidsspørsmål før spillere, trenere og ledere blir permittert, men tror også det blir høyaktuelt å kutte lønninger i norsk fotball.
– Det som kan tvinge seg frem er et kollektivt lønnskutt for å komme oss gjennom dette. Det er en naturlig måte for vår del å sikre arbeidsplassene i den kommende perioden, sa Bohinen.
Monsen forteller at permittering er et veldig inngripende virkemiddel og tror også midlertidig lønnsreduksjon kan være en mulighet.
– Før man iverksetter permittering må det være samtaler med klubb og spillerens tillitsvalgte. Noen klubber må gjøre grep, men klubbene må også vurdere om det er noen mindre inngripende tiltak som kan gjøres. For eksempel diskutere en midlertidig lønnsreduksjon som kan virke mindre inngripende for spillere, sier han.
– Vi har løpende dialog med dem i dag og har et mål om å lande noe. Men det er så store forskjeller på de med sterkest økonomi og de med svakest økonomi, at vi må ta individuelle hensyn. Det handler om å få en felles forståelse av hvordan dette bør løses.
– Hvilke krav stiller NISO for å kunne permittere spillere?
– Det er naturligvis et absolutt krav at det foreligger saklig grunn. Det faktum at det ligger et midlertidig forbud mot all idrettsaktivitet som i realiteten innebærer at klubbene ikke kan sysselsette sine spillere på en forsvarlig måte, er vi enige om utgjør saklig grunn.
Monsen forteller videre at det er omstendighetene som avgjør hvor lenge man kan bli permittert, men at det er en grense på 26 uker. Han mener det er flere utfordringer ved en eventuell permittering.
– Det er ikke alle spillere som er berettiget dagpenger, på grunn av stillingsbrøk, inntektskrav og minimumslønn. Det er også utfordringer til utenlandske spillere som kommer til Norge. Man må være bosatt i Norge i 12 måneder eller mer for å ha rett til dagpenger ifølge folketrygden. Så utfordringen er at det er mange som ikke har rett til dagpenger, og da blir konsekvensene for dem store. Med permitteringer generelt vil man lide et økonomisk tap på grunn av reduksjon i lønn.
Et annet problem ved permittering er at arbeidstaker gis mulighet til å si opp avtalen og dermed kan finne seg en ny klubb.
– Ja, det er riktig. Det innebærer en risiko for klubben, noe de naturligvis er klar over.
– Er det noen utfordringer med permitteringer med tanke på ansettelsesforholdet til spillere?
– Spiller kan si opp. Det er en løsning som ikke er ideell for verken klubb eller spiller, som også er grunnen til at vi stresser at klubbene må vurdere handlingsalternativ.
Sett denne? Saken fortsetter under:

Helland med klar oppfordring til alle fotballspillere i Norge

Alternativ

Det snakkes også om en såkalt "gentlemans agreement" mellom klubbene, hvor man ikke utnytter situasjonen og "stjeler" spillere fra hverandre i perioden de er permitterte.
– Vi kan ikke si noe på det. Men dersom det skjer en permittering så har spiller lov til å ta annet arbeid, enten det er som spiller eller en helt annen jobb. Vi har forståelse for at klubber har en «frykt» for at en spiller utnytter situasjonen, men hva ulike spillere tenker, har ikke vi kontroll på. Og dette er jo internt i Norge, men en spiller kan også signere for en utenlandsk klubb.
– Det som er viktig for oss er at klubbene vurderer hvilke handlingsalternativer de har i denne situasjonen. Det er veldig uoversiktlig og ingen vet hvor lenge det vil vare, noe som gjør det veldig krevende å forholde seg til situasjonen. For vår del som representerer spillere fra lavere nivå til øverste er det vanskelig å gi ett enkelt råd. Vi må ta vare på spillere med både lavere inntekt og de på toppnivå som lever av dette.
Helsedirektoratet har lagt ned forbud mot all idrettsaktivitet frem til 26. mars, mens klubbene har forlenget den til 31. mars. Monsen forteller at det er mange som har spørsmål i disse dager.
– Vi blir nedringt. Men vi har en god dialog med spillernes tillitsvalgte, som har fungert veldig bra til nå, selv om det er kaos. Det er en utrolig krevende situasjon. Men begge parter ser den andres situasjon. Vi forstår at klubbene har det vanskelig nå med den økonomiske situasjonen, mens klubbene har forståelse for at spillerne kan bli skadelidende.
Sett denne?

Viking-spilleren foreslår drastiske tiltak: – Fullstendig uaktuelt!

Eliteserien
Tar skylda og beklager – Jeg føler meg som en syndebukk
12 TIMER SIDEN
Eliteserien
Heiet på Rosenborg som liten: – Jeg står for valget jeg gjorde
12 TIMER SIDEN