Snooker

Mottar stående applaus – må ut og lufte seg etter den perfekte serien

00:13:48