Det slo ned som en bombe da det ble kjent at Bjarne Berntsen er ferdig som Viking-trener etter sesongen, ett år før kontrakten hans utløp. Styreleder i Viking Fotball AS, Thor Steinar Sandvik, fortalte til Eurosport at treneren var påtenkt en rolle som sportslig leder og sjef for spillerlogistikk. Viking og Berntsen ble imidlertid aldri enige om dette.
– Jeg har følt at dialogen mellom oss har vært ganske grei. Så ble vi uenige om lengden på den nye rollen og kom ikke i land med den, sa Sandvik.
Eliteserien
Best i ligaen etter Bohinen-beslutningen: – Ikke styrt av SA eller Eurosport
5 TIMER SIDEN
Dermed bestemte Viking-styret seg onsdag for at Berntsen ikke får fortsette etter sesongen. Ifølge styrelederen ønsket Berntsen å ha jobben som sportslig leder lenger enn det ene året klubben ville.
– Jeg hadde lyst til å fortsette. Styret valgte at den beste løsningen var at jeg ikke ble med videre, noe jeg ikke var enig i. Beslutningen respekterer jeg, for det er styret som bestemmer og hvis de mener jeg ikke er riktig mann, så er det greit. Vi er blitt enige om sluttavtale. Når det ikke er tillit fra ledelsen, så blir det sånn. Jeg var ikke enig i beslutningen, men vi er blitt enige om sluttavtale, sa Berntsen selv.
Norsk fotball-eierskap er organisert i en dual-modell, som tilsier at det sportslige ansvaret (og lisensen) ligger hos den medlemsstyrte klubben, mens et AS (investorer) kan overta de kommersielle rettighetene. Samtidig kan eierne som går inn i AS-et ofte få stor innvirkning på det sportslige også, fordi de underforstått for eksempel kan true med å trekke sponsorstøtte.
Så egentlig kan ikke AS-et isolert sparke en trener slik Vikings styreleder gjorde.
– Reglene er helt krystallklare. Et AS har ikke noe med det sportslige å gjøre. De skal holde fingrene av fatet, sier Gunnar-Martin Kjenner til Eurosport.
– Det er begått et regelbrudd, og det er såpass alvorlig at både NFF (Norges Fotballforbund) og NIF (Norges Idrettsforbund) bør ta affære og sanksjonere, legger den kjente idrettsjuristen til.
I reglene til Norges Idrettsforbund, kalt «Lov for Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite», heter det i kapittel 13 – Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet – følgende:
«Ved inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid med næringslivet skal NIF og tilsluttede organisasjonsledd ta vare på sin frie stilling, herunder opprettholde sin posisjon som et selveiende og frittstående rettssubjekt.»,
og:
«Organisasjonsleddene skal beholde bestemmende myndighet over alle forhold knyttet til medlemskapet og den sportslige aktiviteten.»

Andre eksempler

Derfor oppfordrer Kjenner til at NFF og NIF tar affære.
– Men jeg vet at NFF er veldig reserverte for å reagere, for de vil jo gjerne ha penger inn i systemet. Derfor er de i et dilemma, og vil ikke jage investorer vekk fra klubbene, heller. Men NFF har en plikt til å håndheve disse reglene, og det overordnede ansvaret er hos NIF, som har vedtatt alle reglene som bindende for alle særforbund. NIFs styre har også et lovbestemt ansvar for å påse at lovverket overholdes, sier han og henviser til NIFs lov og paragraf 4-4.
– Hvor vanlig er dette i norsk fotball?
– Det er veldig vanskelig å si, for det er aldri foretatt undersøkelser og dokumentasjon på det, men alle som leser i sportspressen ser at det til stadighet skrives at det er AS som tar initiativ og har føringer på det sportslige. Man kan bare se på det som skrives om «Vålerenga-eieren» Trøim. Mer feil går det ikke an å ta.
For det er ingen andre enn medlemmene som eier Vålerenga.
– Nettopp. De er medlemseid. De har en samarbeidsavtale, men han er ikke i nærheten av å være eier av klubben.
Et motsatt eksempel er Ivar Koteng, som har vært involvert i sparkingene av Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland i Rosenborg. Han er derimot styreleder i klubben, valgt av medlemmene, uten at et AS er inne i bildet.
Derfor er norsk fotball annerledes enn for eksempel i England, der klubber ofte kjøpes opp av pengesterke personer.
– I England har FA (forbundet) inngått en avtale. Til og med fotballforbundet, FA, er et AS. Der er alle klubbene selskaper, det er ingen foreninger, i motsetning til for eksempel Tyskland, sier Kjenner.
Dermed begås det altså et brudd på idrettens regler om uavhengighet og selvstendighet, når et samarbeidende AS blander seg inn i sportslige spørsmål.
– Hvilke konsekvenser kan dette få?
– Jeg har ikke hatt kontakt med Bjarne eller noen i klubben, jeg vet bare det jeg leser i media. Men så vidt jeg skjønner eksponerer Viking som klubb seg for både å bli trukket poeng eller bøter, sier Kjenner.
– Så konsekvensene kan ikke være at Berntsen blir gjeninnsatt, men at det sanksjoneres?
– Ja, for det har ikke NFF eller NIF noen myndighet til. De kan bare sørge for at deres eget regelverk håndheves, og det kan gjøres ved å sanksjonere når det er brudd på reglene.

Samarbeidsavtale

Viking FK-leder Rune Bertelsen sto oppført som kontaktperson da Viking FK skulle ansette ny daglig leder i fjor vår. I stillingsutlysningen, der Erik Nevland senere ble ansatt, heter det at «Klubbens A-lag og utviklingslag for gutter fra 16 år drives gjennom Viking Fotball AS i Jåttåvågen ihht egen samarbeidsavtale. Klubbens øvrige virksomhet foregår på Eiganes og i Vikinghallen.»
Da Eirik Bjørnø rykket opp fra markedsavdelingen og tok over som daglig leder etter Eirik Henningsen i juni i år, var det styreleder Sandvik i Viking Fotball AS som uttalte seg om saken.
På en Wikipedia-side om klubben, med blant annet informasjon om de to forskjellige styrene, står det at «Viking FKs styre er ansvarlige for driften av Viking Fotballklubb og breddeavdelingen, mens Viking fotball ASA er ansvarlig elitesatsingen.»
Videre står det at Viking Fotball AS (skiftet navn fra ASA i 2017) ble stiftet i 1998 og er registrert som allmennaksjeselskap under bransjen «sport og idrett ellers».
– Det kan ikke være en lovlig avtale. Start startet med den prøveordningen med en blanding av klubb og AS på nest siste Fotballting, og jeg er ikke kjent med at Viking har fått en tilsvarende anledning til å gjennomføre en prøveordning. Man kan ikke avtale seg ut av kapittel 13 i Idrettsforbundets lov. Det er selve grunnpilaren for at idretten skal eies og drives av medlemmene, som skal ha bestemmende myndighet, sier Kjenner.
– Klubben kan selge alt annet til AS for å få penger inn. Alle kommersielle inntekter, billettinntekter, pølsesalg, spillersalg, reklame, men ikke medlemskontigenten. Det er bare den de ikke kan selge.
– Så en slik avtale er ikke bortfall av premisset?
– Nei, det gjør det ikke noe bedre, det gjør det bare verre. Det må være en ulovlig avtale, i strid med ufravikelige regler hos både NFF og NIF. De må i tilfelle ha fått en dispensasjon fra NFF.
Styreleder i Viking Fotball AS Thor Steinar Sandvik er forelagt Kjenners uttalelser og ville lese disse før han uttaler seg.
Eliteserien
Merker flere LSK-endringer siden ankomsten – vil bygge videre på ny kultur
I GÅR PÅ 20:53
Eliteserien
Takker alle i og rundt LSK etter ny kontrakt: – Lyst til å betale tilbake
I GÅR PÅ 20:51