Skrevet av Kjetil Berge
I nedstengningen av samfunnet på grunn av koronaen fra midten mars, var det åpenbart at også toppfotballen måtte vike og ble uviktig. Vi fotballsupportere har nok lenge og naturlig sett det som vårt bidrag til dugnaden for smittebegrensning. Toppfotballen var nok forøvrig en av de aktørene som tidlig fikk dispensasjon i gjenåpningen av samfunnet, med datoer for start av kamper og strengt regulerte rammer for treninger. Fullkontaktstrening er forøvrig igang i toppfotballen og barnefotballen fra 1.juni. Kampene starter først fra 16.juni, men mange fotballsupportere ble nok glade for en dato. Siden fotballen i Norge fikk den datoen har mye skjedd i samfunnets gjenåpning.
Eliteserien
Annulert mål og rødt kort – se dramatikken på Lerkendal
10 TIMER SIDEN
Siste nytt fra regjeringen er at en-meters regelen i skoler og barnehager ikke er nødvendig lenger. Besøksforbudet på alle helse- og omsorgsinstitusjoner oppheves. Dette er flott og fine steg. Helseministeren presiserte forøvrig at de vanlige smittevernreglene som å holde seg hjemme ved sykdom, holde en meters avstand og ha god håndhygiene fortsatt gjelder. Begrunnelsen for disse nye regelene er at smitten nå er lav, og at vi som befolkning nå har et bevisst forhold til smittevernreglene, sier Høie. Espen Nakstad fortalte på Dagsnytt 18 sist fredag om hvorfor en meters-regelen kan unntas i fotballbarneidretten på grunn av at taklinger kun skjer i microsekunder og er utendørs.
I gjenåpningen inngås det altså stadig nye kompromisser bort fra strengt praktisert smittevern opp mot forskjellige hensyn som næringsliv, arbeidsplasser, kostnader, praktisk gjennomførbarhet, økonomisk aktivitet, barneidrett, toppidrett mm. Med dagens gjeldende retningslinjer fra FHI er det fortsatt ikke lov med mer enn 50 personer på offentlige arrangementer. Fra og med 15. juni vil det trolig åpnes fra 50 til 200 pers om smittetallene ikke stiger markert.
Allikevel: Kjøpesentre er åpnet og store folkemengder går fritt rundt med tillit om å ivareta smittevern uten noen ansvarlig for telling. Kinoer har lov å ha åpent med inntil 50 pers og en meter avstand innendørs. Statsministeren varslet allerede i mai at de ønsket åpne for reiser i Norden i sommer, inkludert Sverige, Fjord Line har derfor åpnet billettsalget for båtreiser til Sverige. Fly flyr allerede innenlands, og skal kunne fly ved å stenge midtsetene tross at det er innen veldig trange rom og over 50 i antall. Butikker som for eksempel Biltema har mye kunder og køer uten telling, og dette skjer innendørs. Andre butikker med ikke-livsnødvendige varer har trange korridorer, er innendørs og vi kunder får tilliten til smittevern med informasjonsplakater og eventuelt annen informasjon vi tilfeldigvis har tilegnet for å regulere atferden. Årets russ kan feste i grupper på 20 pers, det kan også vi i øvrige befolkning gjøre. Barneidretten er straks igang med fullkontakt, samme med stadig flere toppidretter. Klatreparker utendørs er nå åpne. Tilsvarende varsles åpning av badehaller og treningssentre om trendene på smittetall fortsetter. Kristiansand Dyrepark varsler at de skal dele sitt publikumsamfi i fire seksjoner med 200 tilskuere på hver del i sommer, altså 800 totalt per forestilling utendørs, på trangere arealer enn en gjennomsnittlig norsk fotballtribune, samtidig som Dyreparken trekker til seg folk fra hele landet.
Men det kan fortsatt ikke åpnes for en fotballstadion med et begrenset og tilmålt antall supportere!! Selv om en fotballstadion kan levere bedre på smittevern enn alle eksemplene over! Antall kan bestemmes til alt fra 50-200-1000 per seksjon eller utfra det som er forsvarlig med tanke på arealer, organisering og smittevern, men vi får lov til 0(!), altså ingen!! Min klubb er Odds Ballklubb og vi har en stadion med en kapasitet på ca 11 200 mennesker. De siste årene har vi vel vært ca 5-6000 i snitt på hjemmekampene. En slik stadion har masse plass og foregår utendørs, og der kunne vi lett laget oppriktig god og trygg organisering for smittevern med et tilmålt antall mennesker i henhold til størrelsen på den enkelte fotballstadion. En fotballsupporter i koronaens tid er selvfølgelig like pliktoppfyllende på smittevern og risikohensyn som den øvrige befolkning.
En fotballstadions har veldig gode forutsetninger for solid smittevern ift hva andre aktører avkreves for gjenåpning:
En fotballstadion er ute under åpen himmel. En fotballstadion er preget av store korridorer og store felt. En fotballstadion har mange rader, stoler og seksjoner. En fotballstadion har storskjermer som kan repetere og fremvise reglene for smittevern. En fotballstadion har total kontroll på antall mennesker som slippes inn. En fotballstadion kan stenge toalettene. En fotballstadion kan lage systemer for inn- og utmarsj med klistremerker på gulvet, plakater, sperrebånd, håndsprit osv. En fotballstadion kan stenge billettlukene og kun tillate forhåndsbetaling. En fotballstadion har digital innscanning og registrering av alle som kommer inn. En fotballstadion kan som narvesen ha åpne kiosker, eller vi kan stenge dem. En fotballstadion er også stort sett en lokal eller i beste fall en regional attraksjon om en stenger for bortesupportere. Så hvorfor kan ikke vår arena også åpnes med koronarestriksjoner for oss supportere på tribunene?
En fotballklubb kan sånn jeg oppfatter det rent praktisk ha betraktelig bedre smittevernsrutiner med mye mindre smitterisiko enn mange andre arenaer som er gjenåpnet. Om toppfotballen tidlig fikk godvilje og dispensasjon i gjenåpningen er det iallfall nå tilsynelatende snudd helt rundt til det som ligner uvilje og urettferdig streng forskjellsbehandling.
Kjære offentlige Norge: gi oss en ny ROS-analyse, en ny fargekode og mulighet til å utarbeide korona-rammer for tilskuerne! Klubbene kan trolig levere både gult og grønt lys! Vi supportere vil på kamp, og vi vil på kamp med korona-restriksjoner som ansvarlige samfunnsborgere!
Eliteserien
Tar skylda og beklager – Jeg føler meg som en syndebukk
11 TIMER SIDEN
Eliteserien
Heiet på Rosenborg som liten: – Jeg står for valget jeg gjorde
11 TIMER SIDEN