Se tilsvaret fra NFF og Divisjonsforeningen nederst i saken.
Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen har alle fått en oppstartdato å se frem mot, og onsdag kom nyheten om at regjeringen åpner for barnefotball med kontakt fra 15.juni. Da kan alle under 20 år drive idrett med såkalt «begrenset fysisk kontakt».

Det er Steinar Pedersen, trener for Arendal i PostNord-ligaen, veldig glad for. Samtidig er han frustrert på egen klubbs vegne.
Eliteserien
Ute av fryseboksen etter fire måneder – senket VIF på overtid
12 MINUTTER SIDEN
Pedersen opplever at deres liga faller mellom to stoler.

– Vi kjenner vår plass i hierarkiet, det handler ikke om det. Men PostNord-ligaen er jo per definisjon toppen av bredden, og bunnen av toppen - vi blir glemt og det er ingen som taler vår sak. Jeg opplever en passivitet. NTF har stått på barrikadene for sine ligaer, NFF for toppfotballen og bredden med barn og unge. Men hvilke stemmer snakker for PostNord?
Også divisjonskollega Egersund uttrykte sin bekymring i et intervju med Aftenbladet tirsdag. Daglig leder Kenneth Andersen uttalte at han mente NFF hadde glemt hele ligaen.

– Vi er også en næring. Det er ganske mange både heltidsprofesjonelle spillere, trenere og i administrasjon, og veldig mange deltidsprofesjonelle i PostNord. Men likevel blir vi egentlig ikke sett på som noe viktig for fotballen, fortsetter Arendal-treneren.
Treneren presiserer at kritikken ikke handler om at han mener ligaen burde vært startet opp, men etterlyser en plan og en forutsigbarhet for de mange spillerne, trenerne og andre som er sysselsatt gjennom de to avdelingene i andredivisjon. Han mener Divisjonsforeningen, (interesseorganisasjonen for PostNord- og Norsk Tipping-ligaen), har vært for passive, og at de ikke har stått nok på for å få i gang en dialog om hvordan man kan starte PostNord-ligaen.

– Hvem setter premissene for om det er mulig eller om det ikke blir? Hvor stor er viljen til å finne de beste løsningene sånn at det er gjennomførbart?
Se tilsvaret fra NFF og Divisjonsforeningen lenger ned (saken fortsetter under):

Slik testes Eliteserie-klubbene – vi ble med Mjøndalen på innsiden

FFKs daglige leder: – Vi er desperate

I Fredrikstad sitter divisjonskollega og FFKs daglige leder Joacim Heier og deler Arendal-trenerens betraktninger. Han mener hverken Divisjonsforeningen eller NFF har gjort nok for å få i gang PostNord-ligaen, og forteller at de sendte et skriv til interesseorganisasjonen og forbundet forrige uke, som brorparten av klubbene stod bak.

– Et av punktene i brevet handlet om at helsemyndighetene flere ganger har overrasket fotballen, og åpnet for mer enn vi har forventet. Det kan de også gjøre med PostNord. Men da vil vi ikke være forberedt. Vi har etterspurt scenarioer, deadliner, kartlegging av oppkjøringstid. Men det er ikke gjort noe arbeid som er presentert oss i hvert fall. Når er det vi ikke lenger kan spille full serie? Hvordan ser et alternativt seriespill ut? Hva skjer med kvalik? Her er det så mange vesentlige spørsmål det i min verden hadde vært fornuftig å få avklart med klubbene, så vi vet om vi skal gå for plan a eller plan b den dagen vi åpner. I dag er vi der vi var for to måneder siden, sier Heier.
Han forteller at ligaen rommer over 400 proffkontrakter og har en omsetning på over 400 millioner, at veldig mange arbeidsplasser er helt i det blå og at de ikke aner hva som skjer eller hva de skal forholde seg til.

– Det snakkes om at vi er utålmodige. Det er vi ikke. Vi er frustrerte og bekymret, og desperate etter å komme i gang. Jeg har ingen svar internt, ingen svar til samarbeidspartnere. Ingen tentativ plan foreligger, og opplevelsen hos mange av klubbene er at holdningen som råder er «det får vi ta senere».
Heier mener det burde vært undersøkt om lagene i ligaen var i stand til å innfri på dagens regelverk gjennom en kartlegging. Han påpeker at det også i OBOS-ligaen er enorme forskjeller på klubbene, fra store Lillestrøm, til mindre klubber som eksempelvis Grorud og Strømmen.
– Jeg skal ikke si at jeg vet at samtlige klubber i ligaen vår hadde klart det, men det vet ikke Divisjonsforeningen eller NFF, heller – for de har ikke spurt. Det er ingen som presser på og snakker vår sak. Se på Cato Haug og NTF, som presser på for deres ligaer. Vi er bekymret og redde for klubbene våre, arbeidsplassene og menneskene som er avhengige av at vi kommer i gang.

NFF: – Ikke riktig

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, er forelagt kritikken fra Heier og Pedersen. Han kjenner seg ikke igjen i bildet som tegnes.
– Jeg syns det er synd at de opplever det sånn. Men det er ikke riktig at vi ikke jobber for dem. Vi jobber for at alle skal få startet opp så fort som mulig. Men tillatelsen vi har fått av myndighetene gjennom den strenge protokollen vi arbeider innenfor, gjelder toppfotballen: Eliteserien, Toppserien og OBOS-ligaen. Så må vi avvente og se hva slags muligheter som kommer etter hvert. PostNord og Norsk Tipping er over hundre klubber til sammen. Det er viktig for oss å starte på liganivå, og da må alle lagene i ligaen være klare. For å kunne starte med de ligaene kreves det en oppmykning for samfunnet generelt, og nå ser det ut til at den kommer og det er positivt.
– Hvordan har du opplevd informasjonsmøtene med lederne i PostNord?
– Jeg syns informasjonsmøtene har vært gode. Og jeg opplever heller ikke at Divisjonsforeningen ikke jobber for dem, det gjør de, avslutter Fisketjønn.
(Saken fortsetter under):

Her er Eliteserie-klubbene som må få på plass erstattere

Slik svarer Divisjonsforeningen

Eurosport.no har vært i kontakt med styreleder i Divisjonsforeningen, Kari Lindevik. Hun sier ledelsen i Divisjonsforeningen har full forståelse for at klubbene opplever frustrasjon over situasjonen de står i.
– Det er veldig krevende for oss alle ikke å vite når man kan komme i gang med trening og spill, spesielt når man ser at andre deler av fotballen er i ferd med å komme i gang igjen. Og det er veldig beklagelig at de opplever at ingen taler deres sak, det kan vi betrygge dem på at vi gjør, sier hun.
– Vi har vært aktive pådrivere i både formelle og uformelle møter med NFF og opplever at samarbeidet med dem har vært godt. Myndighetene har vært tydelige på at det ikke har vært aktuelt å åpne opp for store deler av fotballen på en gang og det er derfor bra å se at piloten de har fått tillatelse til å gjennomføre for noen få klubber i Eliteserien fungerer, og at det nå er åpnet opp for OBOS-ligaen og Toppserien. Det gir håp om at vi nå også nærmer oss en konkret avklaring for PostNord og Norsk Tipping-ligaen. Situasjonen endrer seg raskt, det ser vi for eksempel med dagens informasjon om oppstart i barnefotballen som ser ut til å bli framskyndet med 14 dager. Det gir oss et visst håp om at også våre ligaer kan få svar før det som er estimert fra NFF i dag, fortsetter Lindevik, og legger avslutningsvis til:
– De etterlyser konkrete svar, men vi har lovet at innen 1.juni skal de få forskjellige scenarioer, alt etter hvilken tid vi får starte opp. Og så er det sånn at det ikke er vi i fotballen som bestemmer, det er myndighetene, sier Lindevik.
Eliteserien
Grill lei seg etter ny tabbe: – «Shit» å være keeper i kveld
EN TIME SIDEN
Eliteserien
Felt av tabber igjen: – Individuelle feil som skiller i dag
2 TIMER SIDEN