Vi er Dplay Entertainment Limited, registrert i England med organisasjonsnummer 09615785 og forretningsadresse Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Storbritannia og vi er databehandlingsansvarlig for personopplysningene vi innhenter om deg. Vi tilbyr en rekke gratis og betalte tjenester som Eurosport og Eurosport Player (samlet, «tjenestene»).
Vi tar personvern svært alvorlig og ønsker å være så gjennomsiktige som mulig om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Ved å klikke på lenken ’Tilgang til mine data’ i avsnittet ’Personopplysninger’ i din ’Konto’, kan du enkelt få tilgang til visse personopplysninger vi behandler om deg. Her forklarer vi kort hvordan vi bruker disse personopplysningene.
Det kan være personopplysninger vi har om deg som ikke er tilgjengelig via lenken ’Tilgang til mine data’, for eksempel eventuelle samtaler du har hatt med vårt kundeserviceteam. Hvis du ønsker å få tilgang til andre personopplysninger vi har om deg, ta kontakt med vårt personvernkontor på DPO@discovery.com eller kontakt vårt kundeserviceteam ved å klikke på lenken ’Kontakt oss’ eller ’Live chat’ i ’Hjelp’-området på nettstedet.
Du finner mer informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi bruker dem i våre Retningslinjer for personvern. Merk at alle definisjoner som brukes i dette dokumentet krysshenviser til definerte begreper i våre Retningslinjer for personvern.
Dine personopplysninger og hvordan vi bruker dem
I avsnittet nedenfor har vi angitt kategoriene av personopplysninger som vi gir deg når du klikker på lenken ’Tilgang til mine data’ og en kort forklaring om hvordan vi bruker dem. Vi bruker også dine personopplysninger når det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en kontrakt vi har med deg, der det kreves i våre legitime interesser eller for oss å overholde våre juridiske forpliktelser eller der det er tillatt fordi du har gitt ditt samtykke.
Kategori av personopplysningerHvordan vi bruker disse personopplysningne
Fullt navn og e-postadresse - For å opprette og administrere kontoen din.
- Krav til service og kontoadministrasjon, slik som der vi må kontakte deg av grunner knyttet til tjenestene. - For å oppdage og forebygge svindel. - For å sikre at du, og andre, ser relevant innhold når du bruker sosiale medieplattformer (vi forklarer dette videre nedenfor og i våre Retningslinjer for personvern). - For å sende deg markedsføring, der vi har tillatelse til å gjøre det.
Markedsføringspreferanser - For å sikre at vi kun sender deg markedsføring der vi har tillatelse til å gjøre det.
Land/territorium - For å vise deg innhold som er tilgjengelig i ditt land, og for å sikre at du får tilgang til det innholdet når du reiser (hvis vi er pålagt å gjøre det).
Bruker-ID - For å forstå hvordan du får tilgang til tjenestene våre og enhetene du bruker for å få tilgang til tjenestene våre.
Detaljer om abonnementet ditt - For å administrere kontoen din og administrere tjenestene. - For å forstå hvordan du bruker tjenestene (for eksempel når du sist logget på kontoen din), slik at vi kan fortsette å optimalisere og forbedre tjenestene våre.
Betalingsdetaljer - For å administrere tjenestene og behandle betalingen din. - For å oppdage og forebygge svindel.
Vi behandler også personopplysningene dine av juridiske grunner, som beskrevet i våre Retningslinjer for personvern.
Vi behandler ikke dine personopplysninger med formål om automatisert beslutningstaking eller profilering av typen som er nevnt i artikkel 22(1) og artikkel 22(4) i GDPR (Personvernforordningen).
Hvordan vi deler personopplysningene dine og hvem vi deler den med
Vi deler dine personopplysninger under følgende omstendigheter:
  • Tredjeparts tjenesteleverandører: Når vi deler personopplysninger med tredjeparts tjenesteleverandørselskaper for at de skal tilrettelegge eller tilby visse tjenester på våre vegne inkludert IT-infrastrukturselskaper og tilbydere av betalingstjenester.
  • Konsernselskaper: Vi kan gi dine personopplysninger til våre datterselskaper eller tilknyttede selskaper for at de skal behandle personopplysninger på våre vegne for å levere tjenestene til deg.
  • Overholdelse av lover og juridiske prosesser: Når vi reagerer på rettskjennelser eller juridiske prosesser, eller for å etablere eller utøve våre juridiske rettigheter eller forsvare oss mot juridiske krav. Når vi etter eget skjønn mener at det er nødvendig å dele opplysninger for å undersøke, forebygge eller iverksette tiltak mot ulovlige aktiviteter, mistenkt svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mot den fysiske sikkerheten til en person, brudd på våre Bruksvilkår, eller når loven ellers krever det.
  • Fusjon eller oppkjøp: Når vi må overføre opplysninger om deg hvis vi blir kjøpt opp av eller fusjonerer med et annet selskap.
  • Sosiale medieplattformer: Vi deler visse personopplysninger med sosiale medieplattformer, for eksempel når vi bruker tilpassede publikumsverktøy til å levere relevant annonsering, og når vi inkluderer funksjoner på tjenestene våre, som gjør det enkelt for deg å dele innholdet vårt på disse plattformene.
Overføring av opplysninger til utlandet
Ved overføring av personopplysninger utenfor Storbritannia eller EØS, vil vi enten:
  • inkludere standard kontraktklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen for overføring av personopplysninger utenfor EØS i våre kontrakter med disse tredjepartene (dette er klausulene som er godkjent i henhold til artikkel 46(2) i personvernforordningen)
  • (der relevant og hvor mottakeren er basert i USA), sikre at de er en del av Privacy Shield, som krever at de gir lignende beskyttelse til personopplysninger som deles mellom Europa og USA, eller
  • sørge for at landet der personopplysningene dine blir håndtert, av EU-kommisjonen er ansett å ha «tilstrekkelig beskyttelsesnivå» i henhold til artikkel 45 i personvernforordningen.
Dataoppbevaring
Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge vi må bruke dem av årsakene som er beskrevet her og i våre Retningslinjer for personvern. Vi vil slette personopplysninger knyttet til et betalt abonnement 5 år etter at abonnementet ditt opphører hvis du ikke har en direkte og gyldig rettighet til tjenestene våre, og du ikke har logget inn på kontoen din på 5 år, med unntak av hvor vi må beholde alle personopplysninger i samsvar med våre juridiske forpliktelser, for å løse tvister eller håndheve avtalene våre.
Dine rettigheter
Du har visse rettigheter relatert til dine personopplysninger: du har rett til tilgang, rett til korrigering, rett til å slette, rett til å begrense behandling, rett til dataportabilitet og rett til å protestere. Disse rettighetene gjelder ikke under alle omstendigheter; hvis du utøver noen av dine rettigheter og vi anser at de ikke gjelder, eller det er et unntak til dem, vil vi fortelle deg dette når vi svarer på forespørselen din.
Innen EØS, har du rett til å klage til de lokale datatilsynsmyndighetene, dersom du mener at vi ikke har overholdt gjeldende personvernlovgivning. De lokale myndighetene varierer avhengig av landet ditt. Ytterligere detaljer om dine rettigheter, og en liste over datatilsynsmyndigheter finner du i våre Retningslinjer for personvern.