Eurosport Player leveres til deg av Dplay Entertainment Limited, stiftet etter lovene i England og Wales under selskapsnummer: 09615785, med forretningskontor på adressen Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Storbritannia (“Dplay”).
Disse bruksvilkårene styrer din bruk av Eurosport Player og fastsetter den avtale med oss. Slik de anvendes i disse bruksvilkårene, skal "Eurosport Player", “Eurosport Player-tjeneste”, "vår tjeneste" eller "tjenesten" bety den online-tjenesten som leveres av Dplay for å oppdage og se på Eurosport-innhold, inkludert alle egenskaper og funksjonaliteter, anbefalinger og anmeldelser, nettstedet, og brukergrensesnitt, samt innhold og programvare som forbindes med Eurosport Player.
Ved å tegne deg for Eurosport Player, bekrefter du at du er bundet av disse bruksvilkårene, inkludert alle endringer i dem eller tjenestene i samsvar med disse bruksvilkår.
For å bruke Eurosport Player-tjenesten må du ha tilgang til internett og en Eurosport Player-enhet.
1.Tilgang til Eurosport Player.
Du kan få tilgang til Eurosport Player ved å abonnere på eller kjøpe en eller flere tilgangspass for Eurosport Player (“Ditt/dine pass” eller “Eurosport-pass”) direkte fra oss. Videre detaljer om våre gjeldende hovedtilbud kan du finne på https://www.eurosportplayer.com/subscribe.
Du må ordne med en gjeldende, gyldig, akseptert betalingsmetode, som du kan oppdatere fra tid til annen ("betalingsmetode"). Bankkort og kredittkort godtas som betalingsmetode.
Det er enkelte typer Eurosport-pass som automatisk vil bli fornyet med mindre du hindrer passet ditt i automatisk å fornye seg før dato for din neste fornyelse (for detaljer om hvordan du gjør dette, se "Kansellering" nedenfor). Hvis passet ditt fornyer seg automatisk, vil det gjøre dette med samme varighet som den opprinnelige perioden (med mindre vi forteller deg noe annet) og du gir oss fullmakt til å belaste deg for din neste abonnementsavgift gjennom din betalingsmetode.
Hvis du stopper, tar pause i eller restarter noe Eurosport-innhold som omfattes i et Eurosport-pass, vil ikke dette utvide tilgangsperioden for å se dette innholdet på dette Eurosport-passet. Så snart den aktuelle tilgangsperioden har utløpt, vil innholdet ikke lenger være tilgjengelig for deg.
Du kan finne spesifikke detaljer om alle Eurosport Player-abonnement eller kjøp du har gjort direkte overfor oss ved å besøke vår nettside, klikke på person-ikonet elle logge inn via innloggingsboksen øverst på høyre side av siden og deretter klikke på fanen "Abonnement" til venstre på “Konto”-siden.
2. Tilgang til Eurosport Player via en tredjepart.
Eurosport-pass kan abonneres på eller kjøpes via en tredjepart og du vil være i stand til å få tilgang til Eurosport Player via denne tredjeparten og/eller via vår nettside på en Eurosport Player-enhet. Prisen, varighetene og innholdet av eventuelle Eurosport-pass som kjøpes via en tredjepart, inkludert hvilken mulighet det er for å fornye dette Eurosport-passet, vil kunne være forskjellig fra prisen, varigheten og innholdet i (og muligheten til fornyelse) eventuelle Eurosport-pass som er tilgjengelig for kjøp direkte fra oss.
Den aktuelle tredjepart vil gi deg detaljer om hvordan du får tilgang til Eurosport Player på det tidspunkt du abonnerer på eller kjøper et Eurosport-pass fra dem. Du må gi denne tredjeparten en gjeldende, gyldig betalingsmetode som godtas av denne tredjeparten, som du fra tid til annen vil kunne oppdatere (med forbehold om tredjepartens betalingsvilkår).
Det er enkelte typer Eurosport-pass som automatisk vil bli fornyet med mindre du hindrer passet ditt i å fornye seg automatisk før dato for neste fornyelse (for detaljer om hvordan du gjør dette, se "Kansellering" nedenfor). Hvis passet fornyes automatisk, gir du fullmakt til at denne tredjeparten belaster deg for din neste abonnementsavgift gjennom den betalingsmetode som er godtatt av denne tredjeparten. Detaljer om eventuell refusjon du måtte ha rett til å motta under disser omstendighetene for et Eurosport-pass du har abonnert på eller kjøpt via en tredjepart, skal gis deg av denne tredjeparten.
Hvis du stopper, tar pause i eller restarter noe Eurosport-innhold som er inkludert i noe Eurosport-pass, vil ikke dette forlenge tilgangsperioden for å se dette innholdet på Eurosport-passety (med mindre den tredjepart som du har kjøpr passet fra sier noe annet). Så snart den aktuelle tilgangsperioden har utløpt, vil innholdet ikke lenger være tilgjengelig for deg (med mindre den tredjepart du har kjøpt passet ditt fra sier noe annet).
Vilkårene og betingelsene til denne tredjeparten, i tillegg til bruksvilkårene her, vil gjelde for ditt abonnement eller betalingen til denne tredjeparten. I tilfelle manglende sammenheng mellom bruksvilkårene her og de vilkår og betingelser som gjelder for tredjeparten, skal vilkårene og betingelsene til denne tredjeparten ha forrang. For eksempel vil eventuelle vilkår i disse bruksvilkår som forklarer hvordan du betaler og/eller kansellerer ditt abonnement eller kjøp ikke gjelde når du kjøper et Eurosport-pass via en tredjepart.
Vennligst ta kontakt med den aktuelle tredjeparten for å få hjelp hvis du har problemer med å få tilgang til Eurosport Player via denne tredjepartens nettsted, på noen app og/eller via noen av de henvisninger som er gitt deg av denne tredjeparten.
3. Tilgang til Eurosport Player via en tredjepartspakke.
Du kan også få tilgang til Eurosport Player ved å abonnerer på eller kjøpe slik tilgang via en av våre kommersielle partnere som tilbyr deg en pakke som omfatter tilgang til Eurosport Player (“tredjepartspakke”). Den aktuelle kommersielle partneren vil gi deg detaljer om hvordan du får tilgang til Eurosport Player på det tidspunkt du abonnerer på eller kjøper tredjepartspakken.
Du må gi den kommersielle partneren en gjeldende, gyldig betalingsmetode som godtas av denne kommersielle partneren, som du fra tid til annen vil være i stand til å oppdatere (underlagt den kommersielle partnerens betalingsvilkår).
En tredjepartspakke vilkunne fornyes automatisk med mindre du hindrerr den i å fornye seg automatisk før dato for regningsutskriving. Ynder disse omstendigheter gir du fullmakt til at den kommersielle partneren foretar belastning for din neste abonnementsavgift med den betalingsmetoden som godtas av den kommersielle partneren. Detaljer om eventuell refusjon du måtte ha rett til å motta under disse omstendighetene for en tredjepartspakke du har abonnert på eller kjøpt via en av våre kommersielle partnere, skal gis deg av den kommersielle partneren.
Hvis du stopper, tar pause i eller restarter noe Eurosport-innhold som inkluderes i noen tredjepartspakke, vil ikke dette forlenge tilgangsperioden for å se Eurosport-innholdet i denne tredjepartspakken (med mindre den kommersielle partneren du har kjøpt tredjepartspakken fra sier noe annet). Så snart den aktuelle tilgangsperioden har utløpt, vil ikke Eurosport-innholdet lenger være tilgjengelig for deg (med mindre den kommersielle partneren du har kjøpr tredjepartspakken fra sier noe annet).
Hvis du abonnerer på eller kjøper en tredjepartspakke vil, i tillegg til bruksvilkårene her, også vilkårene og betingelsene for denne kommersielle partneren gjelde for din tredjepartspakke. Hvis det er manglende sammenheng mellom bruksvilkårene her og vilkårene og betingelsene til en kommersiell partner, skal vilkårene og betingelsene til den kommersielle partneren ha forrang. For eksempel, med hensyn til den type innhold du kan få tilgang til på Eurosport Player, vil prisen på en eventuell tredjepartspakke og pakkens varighet, sammen med dine rettigheter til å kansellere en slik tredjepartspakke (og din tilgang til Eurosport Player) reguleres av vilkårene og betingelsene til den kommersielle partneren, inkludert eventuelle refusjoner du måtte ha rett til å motta etter kansellering.
Vennligst kontakt den aktuelle kommersielle partneren for hjelp hvis du har noen problemer med å få tilgang til noen del av din tredjepartspakke (annet enn tekniske problemer med å få tilgang til Eurosport Player). Den måten du går inn på innholdet på Eurosport Player som angitt i en tredjepartspakke, vil også variere fra tid til annen og du vil bli gitt opplysninger om hvordan du går inn på slikt innhold på tidspunktet for ditt abonnement på eller kjøp av tredjepartspakken.
Gratis prøveperioder, rabatter og kampanjevilkår.
1. Ditt abonnement på og/eller tilgang til Eurosport Player vil kunne starte med en gratis prøveperiode, rabatt eller annet kampanjetilbud (“kampanjeperiode”). Du vil få opplysninger om hvordan du kan komme inn i en kampanjeperiode (for eksempel, enten via verdikupong eller kampanjekode eller på annen måte) når en slik kampanjeperiode blir tilbudt deg. Kampanjeperioden vil vare for den perioden som spesifiseres når du tegner deg og har til hensikt å la nye medlemmer og enkelte tidligere medlemmer få tilgang til Eurosport-innhold som ordinært bare vil være tilgjengelig hvis det kjøpes.
2. Du forplikter deg til ikke å registrere deg flere ganger for samme type kampanjeperiode. Enhver slik handling skal anses som brudd på disse bruksvilkårene og kan resultere i oppsigelse av Eurosport-passet. Hvorvidt en person er kvalifisert for kampanjeperiode bestemmes av Dplay etter eget enerådende skjønn og vi forbeholder oss retten til å annullere kampanjeperioden (med mindre vi gir deg beskjed om noe annet) og suspendere din konto i tilfelle vi fastslår at du ikke er kvalifisert. Hvis du for tiden abonnerer på og/eller har tilgang til Eurosport Player-tjenester via en kampanjeperiode og/eller nylig har abonnert på og/eller hatt tilgang til Eurosport Player-tjenester via en kampanjeperiode, vil du ikke være kvalifisert for enda en kampanjeperiode. Vi vil kunne bruke informasjon som for eksempel enhets-ID, betalingsmetode eller en kontos e-postaresse brukt sammen med et eksisterende eller nylig Eurosport-pass og/eller kampanjeperiode for å ta stilling til kvalifisering. For kombinasjoner sammen med andre tilbud, kan begrensninger komme til anvendelse.
3. Hvis din kampanjeperiode lar deg prøve et Eurosport-pass, vil vi belaste din betalingsmåte ved utgangen av kampanjeperioden (med mindre vi forteller deg noe annet) og hvilket beløp du vil belastes, vil avhenge av hvilken type Eurosport-pass du hadde tilgang til i løpet av kampanjeperioden med mindre du kansellerer passet ditt før utgangen av kampanjeperioden. For å se fra hvilken dato du vil bli belastet og hva prisen fremover vil være for det aktuelle Eurosport-passet, besøk vår nettside, klikk på person-ikonet eller logg inn via innloggingsboksen øverst til høyre på siden og klikk deretter på fanen "Abonnement" til vestre på “Konto”-siden.
Fakturering.
1. Prisinformasjon. Detaljert prisinformasjon vises på vårt nettsted. Disse prisene er inklusive MVA, men ikke eventuelle gebyrer for tredjepartstransaksjoner som kan være aktuelle.
2. Fakturering. Den samlede kostnad med et Eurosport-pass du kjøper direkte fra oss vil bli belastet som spesifisert i fanen "Abonnement" på sin "Konto"-side som du kan få tilgang til ved å klikke på person-ikonet eller ved å logge inn via innloggingsboksen på nettsidens høyre side. En oversikt over kostnaden for ditt pass vil gis i den eposten du mottar fra oss om abonnementet eller kjøpet og denne oversikten vil spesifisere prisen, inklusive eventuelle avgifter og/eller andre transaksjonsgebyrer som måtte være anvendt på kjøpet ditt (hvis aktuelt) . I noen tilfeller kan din betalingsdato endres, for eksempel hvis din betalingsmetode ikke har kunnet gjøre opp eller hvis ditt betalte abonnement på Eurosport Player begynte på den 31. i noen måned og den følgende måned bare har 30 dager. For å se din neste betalingsdato, klikk på fanen "Abonnement" på din "Konto"-side, som du kan få tilgang til ved å klikke på person-ikonet ved å logge inn via innloggingsboksen på høyre side i vårt nettsted.
3. Betalingsmetode. Du kan endre din betalingsmetode ved å klikke på lenken “Oppdater betalingsinfo” på fanen “Abonnement” i din “Konto”-side som du kan få tilgang til ved å klikke på person-ikonet eller ved å logge inn via innloggingsboksen på høyre side i nettsiden. Hvis en betaling ikke har lyktes i å gjøre opp, på grunn av utløpt tid, utilstrekkelige midler, elle på annen måte, og du ikke endrer din betalingsmetode eller kansellerer din konto, kan vi suspendere din tilgang til Eurosport Player-tjenesten inntil vi har fått en gyldig betalingsmetode. Når du oppdaterer din betalingsmetode, gir du oss fullmakt til å fortsette å belaste den oppdaterte betalingsmetoden, og du er fortsatt ansvarlig for alle ikke innkrevde beløp. Dette vil kunne føre til en endring i faktureringsdatoene. For enkelte betalingsmetoder kan utstederen av din betalingsmetode belaste deg visse gebyrer, så som gebyr for utenlandstransaksjon eller andre gebyrer relatert til behandlingen av din betalingsmetode. Lokale skatte- og avgiftsbelastninger vil kunne variere avhengig av betalingsmetoden som brukes. Sjekk med din betalingsmetodes tjenesteleverandør for detaljer.
4. Betalingsbehandling. Vi bruker andre selskaper (inkludert andre selskaper i samme konsern som Dplay), agenter eller kontraktører ("betalingsbehandlere") for å behandle kredittkorttransaksjoner eller andre betalingsmetoder. Under påmeldingsprosessen hos oss, vil du måtte oppgi visse opplysninger som vil gjøre det mulig for våre betalingsbehandlere å kreve inn betaling på våre vegne og du gir slike betalingsbehandlere fullmakt til å kreve inn betaling på våre vegne. Hvis en betaling mislykkes, vil de aktuelle betalingsbehandlerne prøve å kreve inn betalingen igjen, men hvis de ikke er i stand til å behandle en betaling, vil du ikke kunne bruke/få tilgang til den del av tjenesten som den mislykkede betalingen knytter seg til. Informasjonen du gir under påmeldingsprosessen vil bli lagret på din konto hos oss, inkludert detaljer om din betalingsmetode, og denne betalingsmetoden vil bli belastet hver gang du kjøper et nytt Eurosport-pass, med mindre du endrer din betalingsmetode (se “betalingsmetode” ovenfor om hvordan du gjør det). Hvis du abonnerer på Eurosport Player gjennom et tilbud om gratis prøveperiode, kan det være at en betaling blir godkjent av din bank, men ingen betaling blir mottatt av oss. Du bør imidlertid være klar over at dette vil kunne påvirke din tilgjengelige saldo eller kredittgrense.
5. Prisendringer. Fra tid til annen vil vi kunne endre vilkårene i våre Eurosport-pass og hvilken som helst annen del av vår tjeneste (blant annet prisen på en eller flere av våre Eurosport-pass og/eller annen type abonnement). Vi kan øke våre priser hvis kostnaden for oss ved å levere tjenesten øker (så som når vi må betale tredjeparter mer for deres innhold), vi introduserer nye programmer, innhold og tjenester, vi endrer måten vi strukturerer tjenesten på, vi investerer i forbedring av vår kundestøtte, og/eller hvis andre kostnader forbundet med det å drive tjenesten, øker.
I tillegg yter vi våre tjenester på kontinuerlig basis og vi kan ikke se for oss hva som kan endre seg i fremtiden. Dette betyr at vi kan øke våre priser av andre grunner enn det som er angitt ovenfor.
Vi vil gi deg minst 30 dagers varsel om eventuelle prisøkninger og du vil ha rett til å kansellere abonnementet før prisøkningen blir trer i kraft.
Kansellering.
Det kan gjelde en minsteperiode og kontrakten kan bli fornyet automatisk for samme periode som minsteperioden. Vi viser til våre Vanlige spørsmål som er tilgjengelig på https://help.eurosport.com/hc/no for mer informasjon. Hvis Eurosport-passet fornyes automatisk, kan du når som helst hindre at det fornyes automatisk.Du finner flere detaljer om din rett til dette i våre Vanlige spørsmål, som er tilgjengelig på https://help.eurosport.com/hc/no. I den utstrekning gjeldende lov tillater det, er de betalinger som foretas til oss ikke-refunderbare og vi gir ikke refusjoner eller godskrivinger for eventuelle delvise abonneementsperioder eller Eurosport-innhold du ikke har sett på. Du kan hindre at abonnementet fornyes automatisk ved å klikke på lenken "Kanseller abonnement" under fanen “Abonnement” på din "Konto"-side som du kan få tilgang til ved å klikke på person-ikonet ved å logge inn via innloggingsboksen på høyre side i nettsiden.
Hvis du har teegnet deg for Eurosport Player ved hjelp av din konto hos en tredjepart og ønsker å kansellere ditt Eurosport Player-abonnement, vil du måtte gjøre dette gjennom tredjeparten, for eksempel ved å gå inn på din konto hos den aktuelle tredjeparten og skru av automatisk fornyelse, eller ved å melde deg ut av Eurosport Player-tjenesten gjennom denne tredjeparten. Du vil få regningsinformasjon om ditt Eurosport Player-abonnement av tredjeparten og den er tilgjengelig ved å gå inn på din konto hos den aktuelle tredjeparten.
Eurosport Player-tjenesten.
1. Aldersrestriksjoner. Du må være fylt 18 år, eller den alder som er myndighetsalderen i din provins, ditt territorium eller land, for å abonnere på enkelte typer Eurosport-innhold. Mindreårige kan bare bruke Eurosport Player-tjenesten under tilsyn av en voksen.
2. Kun til personlig bruk. Eurosport Player-tjenesten og alt innhold som vises gjennom Eurosport Player-tjenesten er kun til personlig og ikke-kommersiell bruk. Under ditt Eurosport Player-abonnement gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å få tilgang til Eurosport Player-tjenesten og se Eurosport-innhold. Med unntak av den foregående begrensede lisensen, skal ingen rettigheter, eiendomsrett eller interesse overføres til deg. Du forplikter deg til ikke å bruke Eurosport Player-tjenesten til offentlige fremvisninger.
3. Endringer i Eurosport Player-tjenesten. Dplay skal regelmessig foreta endringer i Eurosport Player-tjenesten, inkludert innholdsbiblioteket, noe som også krever perioder med vedlikehold og reparasjon. Vi vil når som helst kunne endre, bytte ut eller trekke tilbake hvilke som helst tjenester, egenskaper eller funksjonaliteter eller kanaler eller innhold som leveres som del av en tjeneste. Det kan være at det ikke vil være praktisk for oss å varsle deg på forhånd om alle perioder med vedlikehold og reparasjoner og/eller innholdsendringer, for eksempel når du har kjøpt et Eurosport-pass som gir deg tilgang til Eurosport Player-tjenesten i en kort periode. Du bør stadig sjekke nettstedet for opplysninger om hvilket Eurosport-innhold som er tilgjengelig. Hvis vi trenger å foreta en vesentlig endring i tjenesten du har betalt for, vil vi ta sikte på å varsle deg minst 30 dager i forveien om slike endringer i samsvar med disse bruksvilkår. Med hensyn til enhver tjeneste du har betalt for som ennå ikke har utløpt, vil vi forsøke å sikre at endringene i vår tjeneste eller prising ikke vil ha negativ innvirkning på deg i løpet av den aktuelle bruksperioden. Hvis du har valgt en abonnementspakke som automatisk fornyes ved utgangen av bruksperioden, vil vi ta sikte på å varsle deg om alle de endringer som sannsynligvis vil påvirke deg i løpet av en fremtidig bruksperiode på minst 30 dager før starten på denne perioden, slik at du kan kansellere tjenesten før perioden begynner. Hvis du ikke kansellerer ditt abonnement på Eurosport Player-tjenesten etter at vi har varslet deg om endringer, og før disse endringene blir gjennomført, og du fortsetter å bruke tjenesten, vil vil oppfatte dette som at du godtar den endrede tjenesten.
Hvis vi må foreta en vesentlig endring i den tjenesten du har betalt for, som vil ha negativ virkning for deg i løpet av bruksperioden, vil vi gi deg varsel og rett til å si opp tjenesten.
4. Restriksjoner på innholdets tilgjengelighet. Noe Eurosport-innhold kan være tilgjengelig kun på begrenset grunnlag (“innholdshjemler”). De begrensninger som gjelder kan omfatte restriksjoner på antall innholdshjemler per konto, det maksimale antall enheter som kan inneholde innholdshjemler, hvilken tidsperiode du vil måtte begynne å se innholdshjemlene og hvor lenge innholdshjemlene vil være tilgjengelige. Begrensningene kan også avhenge av hvilken abonnementsplan du velger og eventuelle restriksjoner som pålegges av våre kommersiell partnere. Du vil kunne begrenses i det antall Eurosport Player- enheter du vil være i stand til å registrere mot og/eller bruke på samme tid for å ha tilgang til Eurosport Player-tjenesten. Hvis en begrensning i antall Eurosport Player- enheter kommer til anvendelse, kan det være at du begrenses i antall ganger og perioder du vil være i stand til å bytte dine registrerte Eurosport Player- enheter. Så langt gjeldende lov tillater det, vil vi ikke gi refusjoner eller godskrivinger for eventuelle avbrudd som er forårsaket av begrensninger i tilgjengelighet av noe Eurosport-innhold.
Se Vanlige spørsmål, som er tilgjengelig på https://help.eurosport.com/hc/no for mer informasjon om tilgang til Eurosport Player utenfor landet der du bor.
5. Din bruk av Eurosport Player-tjenesten. Du forplikter deg til å bruke Eurosport Player-tjenesten, inkludert alle egenskaper og funksjonaliteter forbundet med den, i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter, eller andre restriksjoner på bruk av tjenesten eller innholdet i den. Du forplikter deg til ikke å skaffe tilgang til og se Eurosport Player ved hjelp av et virtual proxy-nettverk eller til å arkivere, laste ned på noen permanent måte, reprodusere, distribuere, modifisere, fremvise, fremføre, publisere, lisensiere, skape avledede verker fra, tilby for salg, eller bruke (unntatt slik som uttrykkelig godkjent i disse bruksvilkårene) innhold og informasjon som inneholdes i eller innhentes fra eller gjennom Eurosport Player-tjenesten. Du forplikter deg også til ikke å: omgå, fjerne, endre, deaktivere, forringe eller sperre noen av innholdsbeskyttelsene i Eurosport Player-tjenesten; bruke noen robot, internett-edderkopp, internett-skraper eller andre automatiserte metoder for tilgang til Eurosport Player-tjenesten; dekompilere, foreta omvendt utvikling eller demontere noen programvare eller andre produkter eller prosesser som er tilgjengelig gjennom Eurosport Player-tjenesten; sette inn koder eller produkter eller manipuler innholdet i Eurosport Player-tjenesten på noen som helst måte; bruke noen som helst datautvinning, datainnsamling eller ekstraksjonsmetode; eller overføre innhold til uautoriserte enheter eller forsøke å få tilgang til tjenesten eller innholdet via noen som helst andre medier eller apparater enn dine registrerte Eurosport Player- enheter. I tillegg forplikter du deg til ikke å laste opp, legge ut, sende på epost eller på annen måte sende eller overføre noe som helst materiale som er utformet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til noen som helst dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr som er forbundet med Eurosport Player-tjenesten, inkludert programvarevirus eller eeventuelle andre datamaskinkoder, filer eller programmer. Vi vil kunne si opp eller begrense din bruk av vår tjeneste hvis du krenker disse bruksvilkårene elle er engasjert i ulovlig eller straffbar bruk av tjenesten.
6. Din internettforbindelse og Eurosport Player- enhetene.
Kvaliteten på fremvisningen av Eurosport-innholdet kan variere fra enhet til enhet, og vil kunne påvirkes av mange ulike faktorer, så som hvor du befinner deg, båndbredden som er tilgjengelig gjennom, og/eller hastigheten på, din internettilkobling. Tilgjengelighet er avhengig av din internettjeneste og enhetskapasitet. Ikke alt innhold er tilgjengelig i alle formater og ikke alle abonnementsplaner lar deg motta innhold i alle formater. Fra tid til annen kan enhetsprodusenten eller leverandøren av en enhets operativsystem pålegge endringer som begrenser din bruk av Eurosport Player på enheten. Hvis dette skjer, vil vi prøve å varsle deg om disse endringene på forhånd, men ettersom vi ikke har noen kontrol over disse produsentene og leverandørene, vil det ikke alltid være mulig å gjøre det.
Av sikkerhetsmessige grunner, og for å beskytte rettighetene til våre innholdspartnere, kan Eurosport Player ikke støttes på en enhet hvor begrensninger som er inkludert i enhetens operativsystem er blitt fjernet eller klusset med (kjent som ‘utbryting’).
Du er ansvarlig for alle gebyrer for internettilgang. Husk at strømming av audio-visuelt innhold kan bruke opp store datamengder. Vennligst sjekk med din internettleverandør for informasjon om mulige gebyrer for internettdatabruk. Den tid det tar å begynne å se Eurosport-innhold, vil variere basert på flere faktorer, inkludert hvor du befinner deg, tilgjengelig båndbredde på det aktuelle tidspunkt, hvilket innhold du har valgt og konfigureringen av din Eurosport Player- enhet.
Du vil kanskje ønske å sjekke om din Eurosport Player- enhet og/eller netlesere er kompatible med Eurosport Player-tjenesten før du tegner et eventuelt abonnement på Eurosport Player. Detaljer om kompatibilitet kan du finne under Vanlige spørsmål på https://help.eurosport.com/hc/no.
Vi vil anbefale at dersom du har tilgang til Eurosport Player via en tredjparts app-butikk, bør du godta alle oppdateringer av appen når de blir tilgjengelige. Dette vil også kunne kreve at du oppdaterer enhetens operativsystem.
7. Eurosport Player-programvare. Eurosport Player-programvare er utviklet av, eller for, Dplay og er utformet for å muliggjøre visning av Eurosport Player-innhold gjennom Eurosport Player- enheter. Eurosport Player-programvare vil kunne variere med enhet og medium, og funksjonaliteter og egenskaper vil også kunne variere mellom enheter og fra land til land. Du erkjenner at bruken av tjenesten vil kunne kreve tredjepartsprogramvare som er underlagt tredjeparters lisenser.
Sikkerhet.
Din Eurosport Player-konto er personlig for deg ("kontoeier") og som kontoeier er du den eneste personen som har tilgang til og kontroll over den. For å beholde kontroll over kontoen og forhindre at hvem som helst får tilgang til kontoen (som vil omfatte informasjon om visningshistorikk for kontoen og enhver betalingsmetode), skal kontoeier ha kontroll med Eurosport Player- enhetene som brukes for å få tilgang til tjenesten og ikke røpe passordet overfor noen som helst, og heller ikke informasjon om noen betalingsmetode som er forbundet med kontoen. Du er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde nøyaktigheten av den informasjon du gir oss relatert til din konto. Vi kan si opp din konto eller suspendere kontoen for å beskytte deg, Dplay eller våre partnere mot identitetstyveri eller annen bedragersk aktivitet.
Diverse.
1. Styrende lov og jurisdiksjon. Disse bruksvilkårene skal reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i England og Wales. Disse vilkårene vil ikke begrense noen forbrukervernrettigheter du kan være berettiget til i henhold til gjeldende lover i landet der du bor. Hvis du imidlertid ikke bor i England eller Wales , vil du være i stand til å fremme et krav for domstolene i landet der du bor i henhold til gjeldende lover i dette landet. I tillegg, bør du merke deg at tvister vil kunne oversendes for elektronisk løsning gjennom EU-kommisjonens nettplattform for tvisteløsning som er tilgjengelig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.
2. Ansvar. Ved å tegne deg for disse bruksvilkårene og bruke noen del av Eurosport Player-tjenesten og innholdet, samtykker du i at du vil være ansvarlig for dine handlinger og unnlatelser. Tjenesten vil kunne presentere lenker til tredjeparters nettsteder, annonser eller tilbud som ikke eies eller kontrolleres av oss – vi er ikke ansvarlig for disse nettstedene, annonsene eller tilbudene. Så langt loven tillater det, vil vi og våre tilknyttede selskaper og agenter utelukke ansvar og alle forpliktelser som har sitt utspring i:
a. eventuell bruk av Eurosport Player som ikke er autorisert av oss;
b. avslutning, suspendering eller begrensning av Eurosport Player-tjenesten eller innhold eller noen del av Eurosport Player-tjenesten eller innhold i samsvar med disse bruksvilkårene;
c. enhver funksjonsfeil eller avbrudd i tjenesten på grunn av upåregnelige omstendigheter som forhindrer oss i å oppfylle våre forpliktelser overfor deg;
d. enhver forsinkelse, svikt, handling eller feil i forhold til levering av Eurosport Player-tjenesten og innholdet;
e. feil, viruser eller programvarefeil som er til stede eller oppstår på grunn av din bruk av Eurosport Player-tjenesten;
f. Eurosport Player-tjenestens eller innholdets uforenlighet med noen anne programvare eller maskinvare (inkludert alle Eurosport Player- enheter); og
g. enhver handling eller mislighold fra noen tredjpartsleverandør, enhetsprodusent eller leverandør av en enhets operativsystem, som er utenfor rimelig kontroll av Dplay.
Så langt gjeldende lov tillater det gir vi ikke refusjoner eller godskrivinger for eventuelle avbrudd i noe innhold som leveres av en kommersiell partner som del av et Eurosport pakkepass (hvis et pass for Eurosport-pakke er tilgjengelig i ditt bostedsland, kan du finne ytterligere detaljer om slikt pass på vår nettside på https://www.eurosportplayer.com/subscribe). Ta kontakt med den aktuelle forretningspartneren for å få flere opplysninger.
Vi har ikke lov til å frasi oss ansvar for visse forhold. Denne klausulen skal ikke påvirke noe slikt ansvar vi har overfor deg. Hvis du ønsker råd om dine jurisdiske rettigheter, kan du kontakte den nasjonale forbrukerorganisasjon i ditt land.
3. Vår rett til å kansellere. Vi kan når som helst kansellere avtale du har med oss (eller en del av den). Hvis vi kansellerer avtalen du har med oss (eller en del av den) etter at du har betalt for å bruke tjenesten, vil vi gi deg så langt forhåndsvarsel som praktisk mulig, og etter vårt skjønn vil du enten: (i) ha tilgang til den delen av tjenesten som betalingen gjelder for resten av bruksperioden eller (ii) få refundert eventuell gjenværende bruksperiode etter kanselleringsdatoen.
I alle tilfelller vil vi umiddelbart kunne suspendere eller begrense din bruk av alle eller noen deler av tjenesten og/eller innholdet uten å refundere eller kompensere deg hvis:
a. du unnlater å foreta en betaling du skylder oss eller hvis din betalingsmetode svikter;
b. du bryter disse bruksvilkårene, selv om vi for ikke-alvorlige overtredelser først vil gi deg en mulighet til å gjøre det som trengs for å rette opp forholdene i løpet av 7 dager;
c. vi mistenker elller tror at du har begått, eller vil kunne begå, en misligheter mot oss eller mot en annen person elle organisasjon gjennom din eller deres bruk av tjenesten eller Eurosport-innholdet, for eksempel ved at du har kopiert våre strømmer over til et annet nettsted;
d. du har opprådt mot våre medarbeidere eller agenter på en måte som vi med rimelighet anser som upassende eller uakseptabel og tilstrekkelig alvorlig til å rettferdiggjøre en begrensning eller avslutning av din bruk av vår tjeneste;
e. du kjøper et Eurosport-pass ved hjelp av et virtual proxy-nettverk;
f. du bruker Eurosport Player-tjenesten på en måte som vil kunne ha en negativ innvirkning på omdømmet og/eller forretningene til Dplay, våre tilknyttede virksomheter, våre kommersielle partnere, eventuelle betalingsbehandlere og/eller tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne i forhold til Eurosport Player; eller
g. det ikke med rimelighet kan unngås på grunn av tekniske eller driftsmessige forhold som er utenfor vår rimelige kontrol.
4. Uoppfordret materiale. Dplay godtar ikke uoppfordret materiale eller ideer for Eurosport-innhold, og er ikke ansvarlig for likheten av noe av deres innhold eller programmering i noen media med materiale eller ideer som er oversendt til dem eller noen av deres datterselskaper.
5. Kundestøtte. For å finne mer informasjon om våre tjenester og deres funksjoner eller hvis du trenger hjelp med kontoen din, vennligst kontakt vårt kundestøtteteam. Detaljer om gvordan du kan kontakte dem kan finnes i Vanlige spørsmål på https://help.eurosport.com/hc/no/requests/new. I tilfelle det foreligger en konflikt mellom disse bruksvilkårene og informasjon som gis av vårt kundestøtteteam, vil disse bruksvilkårene ha forrang.
6. Overlevelse. Hvis noen bestemmelse i disse bruksvilkårene skulle anses å være ugyldig, ulovlig, eller umulig å håndheve, skal gyldigheten, lovligheten og tvangskraften av de gjenværende bestemmelsene fortsatt ha full virkning.
7. Frafallelse. I den utstrekning vi mislykkes i eller beslutter å ikke utøve noen rett til å fremme krav mot deg som vi er berettiget til, skal ikke dette anses som frafallelse av slik rett med mindre noe annet er angitt til deg skriftlig.
8. Overføring av rettigheter. Avtalen mellom oss og deg er personlig for deg og ingen tredjepart har rett til avtalemessige fordeler. Du er enig i at vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene til ethvert selskap, firma eller person så lenge tjenesten ikke blir redusert som følge av denne overføringen. Du kan ikke overføre dine rettigheter eller forpliktelser etter disse bruksvilkårene til noen andre.
9. Endringer i bruksvilkårene. Dplay kan, fra tid til annen, endre disse bruksvilkårene. Vi har som mål å varsle deg minst 30 dager før disse nye bruksvilkårene blir gjeldende for deg, med mindre endringene trenger å bli implementert raskt av sikkerhetsmessige, juridiske eller forskriftsmessige grunner, og i så fall vil vi varsle deg om endringene så snart vi kan. Hvis du fortsetter å bruke Eurosport Player-tjenesten etter en endring i disse bruksvilkårene, vil vi oppfatte dette som din godtakelse av de endrede bruksvilkårene. De mest oppdaterte bruksvilkårene vil alltid være tilgjengelig via Eurosport Players nettsted og når vi varsler deg om at bruksvilkårene er i ferd med å endres, anbefaler vi at du skriver ut og tar vare på den siste versjonen. Hvis endringen er til vesentlig ulempe for deg, vil vi også gi deg mulighet til å kansellere abonnementet før endringene blir trer i kraft.
10. Elektronisk kommunikasjon. Hvis vi har behov for å kontakte deg, (inkludert for å gi ‘varsel’ som beskrevet i disse bruksvilkårene), vil vi gjøre dette elektronisk, for eksempel via epost eller et varsel som ‘dyttes’ til din enhet. Meldingene vil anses å ha blitt levert den dagen de ble sendt. Vi kommer til å sende deg meldinger via de kontaktopplysningene du har gitt oss, så vennligst pass på at du har gitt oss nøyaktige kontakt opplysninger, og hold oss oppdatert hvis de endrer seg.
Sist oppdatert: juni 2019