Oppdatert: november2018
Velkommen til nettsteder og applikasjoner som redigeres av Eurosport:
EUROSPORT, forenklet aksjeselskap med 17 181 818,20 € i kapital
Legal
INFORMASJON OM EUROSPORTABONNEMENT
06/11/2019 PÅ 19:39
Hovedkontor: 3 rue Gaston et René Caudron - 92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 FRANKRIKE
Nanterre handelsregister nr. B 353 735 657
Sjef for utgivelsen: Jean-Briac PERRETTE
Tlf. + 33 (0) 1 40 93 80 00
Heretter kalt «Eurosport» eller «oss».
Vi huser kommunikasjonstjenester for offentligheten på nettet fra en url-adresse av typen www.eurosport.com.
De andre tjenestene huses av våre samarbeidspartnere eller deres leverandører, i overensstemmelse med opplysningene som er angitt i deres tjenester.
1. GODKJENNING AV DE GENERELLE BRUKSVILKÅRENE
De Generelle bruksvilkårene fastsetter:
bruken av tjenester for kommunikasjon til offentligheten på nett redigert av Eurosport, dvs. gratis eller betalingsnettsteder og -applikasjoner, forbeholdt sportsinformasjon som inneholder redaksjonelt innhold, lydinnhold, videoinnhold, multimediainnhold, interaktivt innhold, spill, sider for personlige innlegg (kommentarer, blogger, diskusjonsforum, mv.) («Tjenestene») og dette,
uansett mottakerterminal, enhet, format eller tekniske midler som Eurosport har anvendt for å gjøre disse tjenestene tilgjengelige.
På datoen for oppdatering av disse Generelle bruksvilkårene, er de tilgjengelige Tjenestene oppført i Vedlegg 1. Listen er veiledende og kan variere: Tjenester kan tilføyes eller fjernes.
Bruk av Tjenestene innebærer for deg at du aksepterer de Generelle bruksvilkårene uten forbehold. Det å få tilgang til Tjenestene og bruke dem innebærer godkjenning og anvendelse av de Generelle bruksvilkårene. Hvis du ikke ønsker å følge disse Generelle bruksvilkårene, har du ikke tillatelse til å bruke Tjenestene.
Eurosport vil når som helst kunne endre disse Generelle bruksvilkårene helt etter eget ønske, slik at de tilpasses utviklingen i de nye medier. Du kan lese den gjeldende versjonen av de Generelle bruksvilkårene i den aktuelle rubrikken. Deretter er du fri til å ha tilgang til Tjenestene eller ikke bruke dem, hvis du ikke er enig med vilkårene. Ved å fortsette å bruke Tjenestene, medregnet etter endring av disse Generelle bruksvilkårene, godkjenner du de endrede Generelle bruksvilkårene.
Spesifikke betingelser kan gjelde for enkelte Tjenester, for eksempel betalingstjenester, konkurranser, osv. I disse tilfellene er de spesifikke betingelsene komplementære og utelukker ikke anvendelsen av disse Generelle bruksvilkårene.
Mindreårige: Siden Tjenestene er ment for det brede publikum, oppfordrer vi foreldre eller innehavere av foreldreansvar til å holde tilsyn med hvordan mindreårige barn bruker Tjenestene. De skal ha tillatelse fra foreldrene eller innehaverne av foreldreansvar for å bruke Tjenestene, spesielt før de oppretter en brukerkonto. Samtykke i innsamling av mindreåriges personopplysninger skal gis eller tillates av innehaveren av foreldreansvaret.
2. TJENESTEREGISTRERING

Utstyr (datamaskiner, telefon, nettbrett, programvarer, telekommunikasjonsenheter, mm.) som brukes til å få tilgang til Tjenesten(e), skal utelukkende betales av brukeren, likeledes som telekommunikasjonskostnadene som følger av bruken av disse.
For å få tilgang og/eller dra nytte av enkelte Tjenester må du registrere deg ved å fylle ut opplysningene som Eurosport krever, i et skjema.
Du garanterer at all informasjon gitt i løpet av en slik registreringsprosess eller liknende i Tjenestene, er nøyaktig og fullstendig og at du ikke registrerer deg eller prøver å logge deg på med en annen persons navn.
Når du er ferdig med å fylle ut opplysningene, og Eurosport har bekreftet registreringen, har du tilgang til flesteparten av Tjenestene ved å logge deg på ved hjelp av brukernavn og passord, unntatt for Tjenester som er av en slik art at de krever tilleggsopplysninger (for eksempel Betalingstjenester, konkurranser, mv.).
Du har tilgang til Eurosport-fellesskapet («Eurosport-fellesskapet»), dvs. alle personer som er bemyndiget av Eurosport (brukere, journalister, nettstedsledere, mv.) til å bidra på sidene for personlige innlegg som finnes i våre Tjenester.
Vi anbefaler deg å huske brukernavn og passord og ikke gi dem til videre til andre, siden profilen som du slik har opprettet, fastsetter rettigheter og forpliktelser for enhver bruker som Eurosport vil vende seg mot ved mislighold av disse Generelle bruksvilkårene. Du har alene ansvaret for passordet ditt. Du forplikter deg til umiddelbart å melde fra til Eurosport hvis du har mistet passordet eller hvis noen har misbrukt passordet ditt.
Opprettelsen av en Eurosport-konto er beregnet på myndige personer.
Ved åpning av en konto og hvis innehaveren av foreldreansvaret har samtykket i at det samles inn personopplysninger til en mindreårig, skal kontoen kun brukes under tilsyn fra en voksen.
Eurosport forbeholder seg retten til å deaktivere kontoen eller tilgangsrettighetene til enhver person som ikke overholder disse Generelle bruksvilkårene, når som helst og uten varsel.
Registrering eller pålogging til Eurosport-Tjenestene via tredjepartstjenester:
Vi foreslår at du alternativt registrerer deg og/eller logger deg på visse Tjenester eller visse av Tjenestenes funksjonaliteter (for eksempel kommentarsider) ved å bruke brukernavn og passord for tredjepartstjenester (for eksempel Facebook, Twitter, Google). Da klikker du for eksempel bare på knappen «Facebook Connect» hvis du har en Facebook-profil, slik at innmeldingsskjemaet hos Eurosport fylles ut automatisk med de opplysningene du allerede har angitt i det sosiale mediet Facebook.
I dette tilfellet må Eurosport opprette en konto som er tilknyttet denne tredjepartstjenesten (Facebook, Twitter eller Google) for å samle inn opplysningene og være i stand til å (i) samle inn opplysningene når du navigerer på sidene i våre sosiale medier (for eksempel Facebook-profilen til Eurosport) eller (ii) for å bruke deres autentifiseringsfunksjoner.
Opprettelsen av en slik konto forvaltes i overensstemmelse med disse Generelle bruksvilkårene og bruksvilkårene til den tilsvarende tredjepart. Eurosport påtar seg ikke ansvar av den grunn. Hvis du vil vite mer om beskyttelse av personopplysninger når du navigerer på disse nettstedene, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringene til disse nettstedene.
3. TJENESTENES INNHOLD OG INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT
For å tillate tilgang og deling av informasjon, ideer og verdiinnhold med best mulige betingelser, må vi beskytte rettighetene til de som deler verkene deres med oss.
3.1 Innholdet vårt
Innholdet som vi stiller til din rådighet innen Tjenestene, tilhører Eurosport og/eller dets filialer og/eller dets samarbeidspartnere og rettighetsinnehavere. Innholdet er beskyttet av intellektuell eiendomsrett i henhold til gjeldende lovgivning og relevante internasjonale konvensjoner.
Det er forbudt å gjengi, kopiere, selge, endre, gjenutgi, overbringe, distribuere eller utnytte på noen som helst måte, alt eller en del av innholdet i Tjenestene, inkludert logoer, varemerker, bilder, videoer, artikler, kode og programvare som gjelder disse, unntatt på de betingelser som er fastsatt i de Generelle bruksvilkårene, uten vårt samtykke.
Du har tillatelse til å bruke Tjenestene og innholdet i disse kun til eget og privat bruk. Det eneste som er tillatt, er å se og bruke Tjenestene og å skrive ut sider eller avsnitt for privat bruk.
Vi aksepterer alle lenker som omdirigerer til Tjenestene. Vi forbeholder oss likevel retten til eventuelt å be om å få de slettet.
Du kan ikke opprette noen ramme som integrerer Tjenestenes innhold eller innlemme i et annet nettsted en applikasjon, nettjeneste, audiovisuelle tjenester, hele eller en del av innholdet som angis i våre Tjenester, uansett om det eies av Eurosport eller dets samarbeidspartnere.
Du har tillatelse til å dele noe av innholdet via delingsfunksjonene som foreslås via Tjenestene våre, på privat basis.
All annen bruk krever forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke fra Eurosport. Dette kan du oppnå ved å bruke kontaktskjemaet som du finner i Tjenestene.
3.2 Dine innlegg
Vi gir deg mulighet til å reagere på publikasjonene og å samhandle med de andre brukerne. Dette gjør du på sidene for personlige innlegg som du finner i Tjenestene.
Du må gjerne gjøre innholdet i Tjenestene rikere ved å dele dine reaksjoner overfor alle typer innhold: artikler, live, kronikker, blogger, kommentarer, mv. Disse reaksjonene kan for eksempel være meninger, tilleggsopplysninger, forslag, spørsmål. I denne sammenhengen forplikter du deg til å delta på en konstruktiv måte med respekt for alle.
Du kan delta hvis du har en Eurosport-konto som gir deg tilgang til Eurosport-fellesskapet, slik som forklart tidligere.
Eurosport-fellesskapet er sammensatt av brukere med Eurosport-konto, journalister og en rekke nettstedsledere som har bemyndigelse fra Eurosport til å bidra på våre Tjenester. Inngrep fra journalister og nettstedsledere identifiseres som sådanne.
Vi streber etter å foreslå et kontrollert innhold, uten at vi kan garantere for at det er fritt for unøyaktigheter eller unnlatelser. Av disse grunner mottar vi gjerne kommentarer og tilleggsopplysninger fra brukerne.
Prinsippene nedenfor må respekteres slik at alle kan utveksle fritt og i en hyggelig atmosfære. Publikasjoner som ikke respekterer alle disse prinsippene, kan bli slettet av våre team uten noen som helst begrunnelse fra vår side.
Vær høflig og respektfull
Enhver har rett til å uttrykke seg, men må respektere det de andre sier også. Unngå hissighet, hån eller angrep mot andre medlemmer i Eurosport-fellesskapet.
Uttrykk deg klart
Skriv ikke med store bokstaver, da dette tilsvarer å skrike, og de andre deltakerne vil oppfatte ytringene dine som aggressive.
Bruk ikke forkortelser i meldingene dine, eller lydmalende ord, overdreven tegnsetting, SMS-språk.
Unngå å publisere meldinger med over 1000 tegn. Forseggjort rettskrivning og ordstilling gjør det enklere å lese meldingen.
Unngå å spre personopplysninger
Våre Tjenester er et åpent media, på nettet, og tilgjengelig for alle. Derfor fraråder vi å avsløre identiteten din eller kontaktopplysningene dine (epostadresse, telefonnummer, postadresse, mv.).
Overhold lover, gjeldende bestemmelser og menneskers rettigheter
Alle bidrag som kommer inn under tilfellene nedenfor, er strengt forbudt (ikke uttømmende liste):
Fornærmelser (krenkelser, uforskammede, grove, respektløse, truende ytringer, osv.).
Innlegg av pornografisk, pedofil eller voldelig art.
Publikasjoner som pga. deres beskaffenhet vil kunne krenke respekt for privatlivet, respekt for mennesket og dets verdighet, likestilling og beskyttelse av barn og ungdommer.
Innhold til tredjeparter som er offentliggjort uten deres samtykke, og som slik støter individets rettigheter eller intellektuelle eiendomsrett.
Oppfordring til rasehat, diskriminering eller vold, rasisme, fremmedhat, kjønnsdiskriminering, homofobi eller revisjonisme.
Ærekrenkelse eller nedrakking.
Hacking eller oppfordring til hacking.
Oppfordring til å bruke narkotika, alkohol, tobakk.
Vi forbeholder oss dessuten retten til å slette:
Innlegg som er publisert i reklame- eller handelsøyemed.
Alle irrelevante meldinger.
Gjengivelse av tekster uten å oppgi kilder.
Hypertekstlenker som vil kunne medføre ansvar for oss.
Dine bidrag offentliggjøres på ditt fulle ansvar.
Med tanke på internettets verdensomfattende karakter, forplikter enhver bruker seg til å overholde gjeldende bestemmelser i landet hvor vedkommende offentliggjør innhold av noen som helst art. Av den grunn forplikter du deg til å overholde lovgivningen i henhold til offentliggjøring av innhold fra Frankrike eller eventuelt det landet du bor i.
Melding om misbruk
Som vert for sider med personlige innlegg, har vi ikke noe generelt tilsyn av innhold offentliggjort på disse sidene. Innleggene offentliggjøres umiddelbart og kontrolleres i utgangspunktet ikke av Eurosport. Derfor har alle registrerte brukere mulighet til å melde fra til Eurosport om en publikasjon som han eller hun mener er skadelig eller uegnet, ved å klikke på knappen «Melde» som finnes ved hver kommentar. Da kan denne publikasjonen slettes av våre team og opphavspersonen kan forbys i en periode fra 24 timer til endelig utelukkelse.
Kontoer som nylig er opprettet, eller en person som er tilbake etter utelukkelse, har begrensede rettigheter til å begynne med.
Hvis du mener at avvisningen av et av dine innlegg ikke var berettiget, ta gjerne kontakt: https://www.eurosport.no/contactus.shtml.
Hvis kommentaren din er slettet og/eller kontoen din er utelukket av våre team, er det ingen vits i å insistere ved å publisere samme bidrag flere ganger eller ved å opprette flere kontoer: Alle forsøk på "floods" (som betegner en stor mengde unyttige meldinger, meningsløse eller uten noen forbindelse med det opprinnelige temaet, sendt av den samme personen, eller gjentatt av andre etterpå), "troll" (som betegner innlegg som bevisst er provoserende), "dobbeltinnlegg", "usurpasjon av konto", blir automatisk utelukket.
Forvalting av Eurosport-fellesskapet
Vårt forvaltingsteam består av journalister og nettstedsledere som er godkjent av Eurosport, og som griper inn for å fremme de mest relevante bidragene, og svare på enkelte av spørsmålene dine.
Hvis du har spørsmål om moderatorarbeidet, hvordan tjenestene fungerer, en idé til forbedring, et problem eller en kommentar, ta gjerne kontakt: https://www.eurosport.no/contactus.shtml.
Sletting av innleggene dine
Du kan når som helst be om at innleggene dine blir slettet, ta gjerne kontakt: https://www.eurosport.no/contactus.shtml, hvor du angir artikkelens adresse, pseudo som brukes, dato og klokkeslett for publikasjonen og eventuelt ønsket retting.
Lisens
Ved å reagere på sidene for personlige innlegg tillater du at innleggene dine blir offentliggjort på Tjenestene og at disse forvaltes av Eurosport, på de betingelser som beskrives i de Generelle bruksvilkårene.
Når det gjelder innhold som du har bestemt at du vil overføre, ved hjelp av alle midler på Tjenestene, gir du Eurosport en ikke-eksklusiv og gratis lisens som gir tillatelse til Eurosport for å gjengi, representere, tilpasse og oversette alt eller en del av innholdet ditt, og dette utelukkende for å fremme Eurosports virksomhet og/eller Tjenester.
Lisensen gis for hele verden, for all slags bruk på hvilket som helst medium og hvilke som helst utspredningsprosesser som i dag er kjent eller ukjent, og for hele varigheten av eiendomsrettens rettsbeskyttelse (medregnet fornyelser og forlengelser).
Du garanterer at du innehar de nødvendige rettighetene til disse anvendelsene.
4. ANSVAR OG GARANTIER
Med hensyn til internettets internasjonale struktur, gjør vi oppmerksom på at du må oppfylle alle ufravikelige regler og regler for offentlig orden som gjelder i landet ditt.
Våre Tjenester
Bruken av Tjenestene og alle elementer eller informasjon som oppnås via disse, er ditt eneansvar. Eurosport påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte skade som kan oppstå på grunn av din bruk av Tjenestene.
Vi gjør vårt beste for å tilby deg Tjenester med høy kvalitet, som er interessante og tiltalende, men vi kan på ingen måte garantere våre kunders tilfredshet.
Tjenestene våre stilles til rådighet "slik de er" uten noen som helst garanti fra Eurosport mht. Tjenestenes tilgjengelighet, deres funksjonaliteter, deres disponibilitet.
Vi garanterer ikke at informasjonen som er tilgjengelig på våre Tjenester, er fri for feil eller unøyaktigheter. Dessuten garanterer vi ikke at Tjenestene eller serveren som stiller disse til rådighet, er fri for virus eller andre farlige bestanddeler.
Vi påtar oss ikke ansvar for funksjonen til programvarer som er nedlastet via Tjenestene, og vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer som hindrer nedlasting av slike programvarer.
Alt nedlasting av materiell som du har utført via Tjenestene, gjøres på din egen risiko, og Eurosport påtar seg ikke ansvar for skade og tap av data lagret på datamaskinen din eller andre mottaksterminaler. Det er opp til deg å iverksette alle egnede tiltak for å beskytte dine egne data eller programvarer mot at din mottaksterminal blir smittet av eventuelle virus som er i omløp på internett.
Hvis vi pådras ansvar pga. forsømmelse av en av våre forpliktelser i henhold til disse Generelle bruksvilkårene, gjelder reparasjonen kun direkte, personlige og visse skader, med uttrykkelig unntak av reparasjon av alle indirekte eller immaterielle skader og/eller tap, slik som økonomiske tap, handelsmessige tap, driftstap eller tap av omsetning, tap av data.
Tjenester fra tredjeparter
Vi gjør oppmerksom på at tjenestene og disses innhold som vi tilbyr gjennom tredjeparter, gjennom våre Tjenester, tilbys på disse tredjepartenes eneansvar, for eksempel:
- Produktene og/eller betalingstjenester levert av tredjeparter: Vi pådrar oss ikke ansvar innenfor rammene av en tvist som ville kunne oppstå, mellom en tredjepartsselger og en bruker. Disse tredjepartsleverandørene er eneansvarlige for overholdelsen av alle forskrifter som gjelder innenfor rammene til de ytelsene som tilbys brukerne, og især lover og bestemmelser tilknyttet: fjernsalg, forbrukervern, misvisende eller villedende reklame, priser, produktenes samsvar. Du må lese og oppfylle de generelle bruksvilkårene og/eller salgsvilkårene til de samsvarende tredjepartstjenestene.
- konkurranser: Du kan få tilgang til konkurranser som foreslås av tredjeparter via våre Tjenester. Du må lese og overholde reglene for hver konkurranse. Hvis konkurransen arrangeres av en tredjepart, har Eurosport ikke plikt til å ha kjennskap til reklamasjoner, klager, rettsforfølgninger, tvister tilknyttet deltakelsen i disse konkurransene.
- annonsører og eksterne lenker: Vi er ikke ansvarlige for eller garanterer ikke ytelser av varer eller tjenester levert av annonsører på våre Tjenester eller de andre tjenestene som lenkene leder til.
Dine innlegg
Du garanterer overfor Eurosport at før du publiserer innlegg på sider for personlige innlegg, har du sjekket at publikasjonen din ikke utgjør en krenkelse av gjeldende lov og især:
- et brudd på tredjeparters intellektuelle eiendomsrett,
- en krenkelse av personer og/eller deres privatliv,
- en krenkelse av offentlig orden eller sedelighet.
Av den grunn garanterer du å inneha alle nødvendige rettigheter og tillatelser fra berørte rettighetsinnehavere og garanterer Eurosport mot ethvert søksmål eller rettsaker i den henseende.
Helt generelt garanterer du Eurosport mot enhver begjæring, reklamasjon, søksmål og/eller tilpliktelse av skadeserstatning som Eurosport vil kunne være gjenstand for, og/eller som vil kunne forkynnes mot Eurosport, som følger av ditt brudd av hvilken som helst av bestemmelsene i disse Generelle bruksvilkårene og/eller alle andre komplementære eller spesifikke vilkår for Tjenestene som gjelder for deg.
5. JURIDIKSJON/GJELDENDE LOV
Disse Generelle bruksvilkårene underlegges og fortolkes i samsvar med fransk rett, med forbehold av enhver annen gjeldende bestemmelse eller forpliktelse. Enhver uenighet eller tvist som ikke løses i minnelighet, vil innbringes for behørig domstol.
VEDLEGG 1
LISTE OVER TJENESTER SOM REDIGERES AV EUROSPORT
(Liste kun til informasjon, som kan endres og som ikke er utfyllende)
Gratis nettsteder med sportsinformasjon:
http://www.eurosport.fr/
http://www.eurosport.com/
http://www.eurosport.de/
http://www.eurosport.es/
http://www.eurosport.co.uk/
http://www.eurosport.pl/
http://www.eurosport.pt/
http://www.eurosport.ro/
http://www.eurosport.no/
http://www.eurosport.nl/
http://www.eurosport.ru/
http://www.eurosport.se/
http://tr.eurosport.com/
http://asia.eurosport.com/
http://au.eurosport.com/
http://arabia.eurosport.com/
http://eurosport.qq.com/
http://www.eurosport.onet.pl/
Gratis nettsteder med sports- og statistikkinformasjon:
http://arabia.livescore.eurosport.com
http://tr.livescore.eurosport.com
http://se.livescore.eurosport.com
http://ru.livescore.eurosport.com
http://pl.livescore.eurosport.com
http://livescore.eurosport.com
http://it.livescore.eurosport.com
http://fr.livescore.eurosport.com
http://es.livescore.eurosport.com
http://de.livescore.eurosport.com
http://cn.livescore.eurosport.com
http://uk.livescore.eurosport.com
Gratis- og/eller betalingsapplikasjoner for mobiltelefon:
Eurosport.com tilgjengelig for iOS, Android, Windows
Eurosport LiveScore tilgjengelig for iOS
RugbyRama tilgjengelig for iOS og Android
Eurosport VR tilgjengelig for iOS, Android og Samsung Gear VR
Legal
EUROSPORT PASS INFORMATION
23/03/2020 PÅ 16:56
Legal
Informasjon om mine data
01/04/2020 PÅ 14:31