Eurosport

EUROSPORTS PERSONVERNERKLÆRING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

EUROSPORTS PERSONVERNERKLÆRING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Av Eurosport

30/08/2016 16:27Oppdatert 01/11/2017 09:47

Personvernerklæringens formål er å informere deg om dine rettigheter og plikter med hensyn til innsamling og bruk av personopplysninger, slik at du får best mulig utnytte av våre tjenester.

Oppdatert: oktober 2017

Disse opplysningene utfyller bruksvilkårene våre («Generelle bruksvilkår»), og ord med stor forbokstav har den betydningen som de er tildelt i bruksvilkårene.

RETTSLIGE RAMMER

Vi overholder europeiske og franske standarder for beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.

Lovtekster til grunn for de Generelle bruksvilkårene:

Endret fransk lov om «Databehandling og individuelle rettigheter» nr. 78-17 av 6. januar 1978, som overfører til fransk rett, EU- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av personopplysninger og privatlivets fred;

Fransk lov «om digital økonomi og tillit» (« LCEN ») nr. 2004-575 av 21. juni 2004 (artikkel L. 33-4-1 i lov for postverket og telekommunikasjoner, artikkel L. 121-20-5 i forbrukerloven) som innlemmer i fransk lov, EU- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om elektronisk handel og Rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om beskyttelse av personopplysninger og privatlivets fred i sektoren for elektronisk kommunikasjon endret av Rådsdirektiv 2009/136/EF av 9. november 2009; og fransk lov «for en digital Republikk» nr. 2016-1321 av 7. oktober 2016.

All databehandling av personopplysninger iverksatt av Eurosport og/eller dets filialer, har vært gjenstand for en erklæring overfor den franske myndighet for beskyttelse av personopplysninger: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL – www.cnil.fr.

Disse retningslinjene gjelder ikke for tjenester levert av tredjeparter, hvem de så enn måtte være: private selskap, Eurosports samarbeidspartnere eller ikke, administrative eller rettslige myndigheter.

Når du får tilgang til Tjenestene eller bruker dem, kan Eurosport samle inn og bruke opplysninger som tilhører deg: Personopplysninger som du fyller ut (I), og navigasjonsopplysninger som samles inn ved bruk av informasjonskapsler (II).

I. DINE PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene er de opplysningene som gjør at du kan identifiseres som en fysisk person, eller at du kan kjennes igjen, direkte eller indirekte. Det kan dreie seg om etternavn, fornavn, fødselsdato, kjønn, postadresse, epostadresse, IP-adresse for en datamaskin, telefonnummer, betalingskortnummer, bilde, videoer, bemerkning som angir navn og adresse, personlige og konfidensielle brukernavn og passord.

Når du får tilgang til våre Tjenester, kan det hende at du blir bedt om å oppgi personopplysninger, for eksempel hvis du:

oppretter en konto for å bli medlem i Eurosport-fellesskapet;

abonnerer på et informasjonsbrev;

kjøper en av våre Tjenester;

deltar i en konkurranse som vi arrangerer;

svarer på en spørreundersøkelse;

overfører en lenke eller et innhold i våre Tjenester til en av dine kontakter, osv.

Det kan være obligatorisk å fylle ut disse opplysningene for å kunne bruke enkelte av Tjenestene våre.

De har til formål å:

opprette og forvalte kontoen din;

la deg dra nytte av tjenestene som finnes i Tjenestene våre;

kontakte deg for å informere deg om eventuelle premier innenfor rammene av konkurranser;

svare på forespørslene dine;

informere deg om tjenester som vi tilbyr;

utarbeide søkestatistikker for forskjellige deler av Tjenestene våre;

hjelpe oss å overholde gjeldende lovgivning hvis du i ettertid bidrar i forum, gir din mening, ved nedlasting av digitale elementer, mv.);

identifisere misbruk av Tjenestene våre.

Hvem kan bruke personopplysningene dine?

Eurosport

Personopplysningene dine samles inn når du registrerer deg på våre Tjenester. Disse personopplysningene skal brukes av Eurosport og kan deles med tredjeparter under visse vilkår.

Nettstedet vårt kan fra tid til annen inneholde lenker fra og til nettsteder til våre partnernettverk, reklamenettverk og tilknyttede nettverk. Hvis du klikker på en lenke på ett av disse nettstedene, ber vi deg om å legge merke til at disse nettstedene har deres egen personvernerklæring og at vi ikke styrer måten de bruker dine personopplysninger på. Du bør lese personvernerklæringene til disse tredjepartsnettstedene før du gir dem personopplysninger.

Eurosport vil kunne bruke personopplysningene dine til:

å yte Tjenester til deg som du har registrert deg for, og:

å sende deg nyttige opplysninger ved hjelp av de kontaktopplysningene som du har oppgitt,

å informere deg om leveringsvilkårene for Tjenestene våre,

å bekrefte at vi har mottatt forespørslene dine, påmeldingen din til en Tjeneste eller gjennomføring, fakturering eller fullføring av denne,

å informere deg om nyheter innenfor Tjenestene og tilbudene våre, inkludert andre tjenester som du har kjøpt eller er interessert i.

Vi kommer ikke til å bruke personopplysningene dine til dette formålet hvis du gir oss beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta alle eller en del av tilbudene våre, under de vilkårene som beskrives her.

Eurosports virksomhetsgrupper

Vi vil kunne dele personopplysningene dine med virksomhetsgruppen vår, spesielt våre datterselskaper og holdingselskaper, slik at vi kan gi deg tilgang til Tjenestene, forstå preferansene dine, sende deg informasjon om produkter og tjenester som vil kunne interessere deg, og iverksette andre aktiviteter som beskrives i denne personvernerklæringen.

Våre tjenesteytere

Vi anvender andre bedrifter, agenter eller underleverandører («Tjenesteleverandørene») som utfører tjenester for oss eller hjelper oss å levere Tjenestene. Vi kan for eksempel engasjere Tjenesteleverandører for å yte markedsførings-, reklame-, kommunikasjons-, infrastruktur- og IT-tjenester for å brukertilpasse og optimere Tjenestene våre, yte en kundeservice, analysere og forbedre opplysningene (spesielt opplysninger tilknyttet samhandling med brukerne av Tjenestene våre), og behandle og forvalte spørreundersøkelser overfor brukerne. Innenfor rammene av ytelsen av disse tjenestene, kan disse Tjenesteleverandørene få tilgang til dine personopplysninger. Men vi vil kun gi de opplysningene til våre Tjenesteytere som de trenger for å levere Tjenestene, og vi ber dem om ikke å bruke personopplysningene dine til andre formål. Vi gjør alltid vårt beste for å garantere at Tjenesteyterne som vi samarbeider med, beskytter dine personopplysningers sikkerhet.

Våre samarbeidspartnere, hvis du er enig

Tredjeparter vil bare kunne bruke dine personopplysninger hvis du har akseptert dette.

Hvis du krysser av en rute som foreslår tilbud fra våre samarbeidspartnere, eller hvis du svarer aktivt på hvilken som helst form for tilbud, som tilkjennegir at du uttrykkelig ønsker å motta slike tilbud, vil personopplysningene dine sendes til de pågjeldende samarbeidspartnerne, slik at de vil kunne sende deg tilbud på produkter og tjenester per epost eller eventuelt SMS.

Enhver samarbeidspartner som du på forhånd har godkjent, vil kunne sende deg slike tilbud helt til du melder fra til denne på den måten som beskrives av sistnevnte, om at du ikke lenger ønsker å motta tilbud fra vedkommende samarbeidspartner via epost eller eventuelt SMS.

Disse samarbeidspartnerne er fullt ansvarlige for behandlingen av personopplysningene dine, så snart de har fått tilsendt disse med ditt samtykke. Det er opp til dem å overholde gjeldende lov og å ta hensyn til dine rettigheter og eventuelle forespørsler.

Tredjeparter godkjent i lovverket

I enkelte tilfeller fastsatt i lovverket, kan personopplysningene dine oversendes til tredjeparter som er bemyndiget til å få tilgang til disse, ved en spesifikk anmodning: rettsmyndighet, administrativ myndighet, internettleverandøren din, eller en tredjepart som har sendt ut en informasjonskapsel, som er registrert på din terminal (et eksternt annonsenettverk, en annen utgiver, osv.).

Vi vil også kunne overbringe personopplysningene dine til tredjeparter hvis dette er nødvendig for å beskytte og/eller forsvare Eurosports rettigheter, for å pålegge disse Generelle bruksvilkårene, eller for å beskytte dine rettigheter og/eller interesser eller de for almenheten, på betingelse av at denne overleveringen er godkjent av lovgivningen.

Skulle det vise seg at hele eller en del av Eurosports digitale virksomhet blir solgt eller overleveres til en underleverandør, forbeholder vi oss retten til å overføre dine opplysninger i egenskap av solgt, overdratt aktiva eller aktiva overlevert til en underleverandør.

Hvordan kan du få tilgang til personopplysningene dine, endre og/eller slette dem?

Lovgivningen gir deg rett til innsyn, retting, sletting, innvending, begrensning av behandlingen av og dataportabilitet av opplysninger som angår deg.

Det enkleste er at du sender oss forespørselen din via nettstedet. Du kan når som helst få tilgang til, endre eller slette opplysninger som gjelder deg:

- på profilen din ved bruk av brukernavn og passord, i rubrikken "Min profil",

- ved å skrive til oss på følgende epostadresse: hello@eurosport.com med forespørselen formulert slik at vi kan svare effektivt,

- ved å klikke på hyperlenken ment til dette i meldingene som du får fra oss.

Hvis du ikke er i stand til å få tilgang, rette, eller slette opplysningene dine ifølge prosessen som beskrives over, eller ønsker å motsette deg at personopplysningene dine samles inn eller du ønsker å begrense behandlingen av eller portabiliteten av opplysninger som gjelder deg og som er innsamlet av Eurosport,

kan du sende forespørslene dine via brev til Eurosport på følgende adresse:

Service Juridique - Digital

3, rue Gaston et René Caudron

F - 92798 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Din skriftlige forespørsel skal være signert og du må legge ved en kopi av legitimasjon med innehaverens underskrift. Forespørselen må angi adresse for svarforsendelsen. Du vil få tilsendt svar innen en måned etter mottakelse av forespørselen, to måneder hvis forespørselen påkrever grundige undersøkelser, eller hvis Eurosport skulle motta et for stort antall forespørsler.

OBS! Vi gjør deg oppmerksom på at våre samarbeidspartnere er ansvarlige for den anvendelsen de gjør av dine personopplysninger og hensynet til dine rettigheter, inkludert det å ikke lenger motta tilbud fra dem.

Du kan likevel endre valgene dine når du måtte ønske i brukerkontoen din, i rubrikken hvor du gjør valgene dine mht. utsending av tilbud fra tredjeparter. Hvis du endrer dette valget etter å ha godtatt tilbud fra tredjeparter, vil ikke personopplysningene dine overleveres til våre samarbeidspartnere lenger, fra og med tidspunktet for behandling av forespørselen din. Forespørselen vil derimot ikke ha tilbakevirkende kraft for overlevering av opplysninger utført forut for forespørselen din. I dette tilfellet må du henvende deg direkte til de berørte tredjepartene.

Hvis det oppstår problemer, har du rett til å sende inn en reklamasjon til Commission Informatique et Libertés (CNIL) ved å logge deg på internettsiden http://www.cnil.fr/

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene lagres av Eurosport selv og/eller dets valgte underleverandører for en nøye oppfyllelse av bedriftens forpliktelser, og oppbevares i den varighet som er absolutt nødvendig, for iverksettelsen av formålene som de ble innsamlet for, i samsvar med gjeldende lovgivning, for eksempel: minst 3 år for opplysninger som gjelder «kunder og prospekter» forenklet standard nr. 48 i samsvar med Beslutning nr. 2012-209 av 21. juni 2012; og 1 år for opplysninger som identifiserer innholdsskapere.

Utover dette blir de oppbevart kun til statistikkformål og vil ikke utnyttes på noen annen måte.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine?

Personopplysningene innsamles via en beskyttet server. Programvaren for den beskyttede serveren krypterer opplysningene før de videresendes til oss. Dessuten har vi sikkerhetsprosedyrer som beskytter lagring og utbredelse av personopplysningene dine, for å unngå uautorisert tilgang til dem og overholde fransk lovgivning om beskyttelse av opplysninger. I betraktning av dette vil vi kunne be deg om å bevise identiteten din før vi avslører personlige opplysninger.

II. NAVIGASJONSDATA

Hva er det?

Det er ikke mulig å identifisere deg ved hjelp av navigasjonsopplysningene, vi identifiserer kun terminalen som du bruker.

Det er opplysningene tilknyttet aktiviteten til utstyret (eller terminalen) som du bruker (datamaskin, smarttelefon, nettbrett, osv.), som kan innsamles og registreres i informasjonskapselfiler, avhengig av valget ditt, etter hvert som du har tilgang til Tjenestene og din bruk av disse.

Hva er en informasjonskapsel?

Definisjon: En «informasjonskapsel (cookie)» er en liten tekstfil som lages på datamaskinen din av en tredjepart, når nettleseren får tilgang til et nettsted som bruker informasjonskapsler. Filene brukes til å hjelpe nettleseren til å besøke nettsiden og for å bruke alle funksjonalitetene på nettsiden fullt ut, for eksempel brukernavn, preferanser, språkinnstillinger, temaer, og andre felles funksjonaliteter. En informasjonskapsel brukes kun til å hjelpe nettleseren til å behandle et nettsted, den verken samler inn opplysninger på datamaskinen din eller går gjennom filene dine.

Informasjonskapselfilene lagres vanligvis i informasjonskapselfilene til nettleseren.

Vanligvis inneholder hver fil:

* Navnet på serveren til nettstedet som har opprettet informasjonskapselen.

* Informasjonskapselens gyldighetsperiode – hvor lenge nettleseren din kan bruke opplysningene fra informasjonskapselen for å få tilgang til nettstedet som opprettet informasjonskapselen.

* Informasjonskapselens verdi – denne unike informasjonen består vanligvis av et siffer generert tilfeldig.

Serveren som har opprettet informasjonskapselen, bruker informasjonskapselens verdi når du besøker nettstedet igjen eller når du navigerer fra en side til den neste. Det er kun serveren som har opprettet informasjonskapselen, som kan lese og behandle informasjonskapselen.

Kilde: http://www.allaboutcookies.org/fr

Navigasjonsdata angår hovedsakelig type og versjon til den nettleseren som brukes av enheten din (Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera, osv.), foretrukket språk til navigasjonsprogramvaren som er installert på utstyret ditt, typen operativsystem som brukes (Windows, Mac Os, Linux, osv.), IP-adressen (Internet Protocol) til en tilkoblet terminal, url-adressen (som begynner med http://www.) til en internettside for bruk av en tjeneste av en bestemt terminal, identifikasjon og innholdet til en informasjonskapselfil som er lagret i en terminal, dato, klokkeslett og en terminals oppkoblingsvarighet til et Tjenesteelement (en side, et innhold, en rubrikk, en brukerkonto, osv.).

Følgelige er innsamlingen av enkelte navigasjonsdata uunngåelige for at du skal kunne kommunisere på nettet. Dette gjelder for eksempel for IP-adressen til utstyret ditt.

Vi kan lagre andre navigasjonsdata på lovlig vis for at vi skal kunne sikre kvaliteten på tjenestene våre, og påvise, unngå eller spore forsøk på skadelig programvare eller hacking, eller brudd på de Generelle bruksvilkårene våre, eller for å tilfredsstille eventuelle forespørsler fra tredjeparter, som ved lov er bemyndiget til å kunne be oss om å utlevere navigasjonsdata og personopplysninger tilknyttet brukerne av våre Tjenester.

Dette er tilfelle for IP-adresse, datoer og klokkeslett for en terminals oppkobling, en Tjeneste som er brukt, innhold som er besøkt eller lastet ned, et klikk på elementer i Tjenestene våre, osv.

Dessuten vil lagring av enkelte navigasjonsdata hjelpe oss til å tilpasse Tjenestene til ditt utstyr og din bruk, ved at vi kan tilpasse innholdet eller visningen av Tjenestene våre til utstyret ditt eller preferansene dine.

Hvem vil kunne plassere informasjonskapsler på terminalen din og hvorfor?

Eurosport

Eurosport vil kunne plassere informasjonskapsler på terminalen din for å garantere diverse funksjoner: For at du skal kunne navigere i Tjenestene våre, for at vi skal kunne levere og forvalte Tjenestene våre, optimalisere eller brukertilpasse Tjenestene som du har tilgang til.

Med informasjonskapslene som vi plasserer, kan vi for eksempel:

tilpasse visningsformatet for innhold og Tjenester til terminalen din,

følge navigasjonen din for å identifisere preferansene dine med hensyn til innhold,

tilpasse innhold som foreslås for deg, avhengig av preferansene som er registrert via navigasjonsdataene dine,

vise tjenestene som du har i kjøpekurven,

unngå at du må fylle ut personopplysninger på nytt som du allerede har angitt før.

Vi samler inn navigasjonsdata etter hvert som du har tilgang og bruker Tjenestene våre. Disse opplysningene er beregnet på oss og kan følgelig brukes av Eurosport og/eller datterselskapene og/eller underleverandørene på våre vegne, i samsvar med personvern- og sikkerhetsforpliktelser som pålegges oss av lovgivningen.

Tredjeparter: leverandører, samarbeidspartnere, annonsører, annonsenettverk

Tredjeparter vil kunne plassere informsjonskapsler på terminalen din.

Vi utøver ingen kontroll på plassering og bruk av informasjonskapsler av tredjepartsselskaper og vi påtar oss ikke ansvar for bruk av informasjonskapsler utført av tredjeparter. Disse selskapene har deres egne personvernerklæringer og deres egne praksiser når det gjelder datainnsamling. Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen til disse bedriftene for å få rede på hvilke muligheter du har til å styre bruken av personopplysningene.

Formålet med informasjonskapslene fra tredjeparter som vi kjenner, er å levere funksjonaliteter for måling av antall brukere og sosiale funksjonaliteter, og å brukertilpasse innhold og reklame.

Målinger: brukere, trafikk, teknikk

Informasjonskapsler til måling av antall brukere plasseres av tredjeparter som er samarbeidspartnere eller underleverandører, for å innhente informasjon om navigeringen din. Med disse målingene kan vi:

forstå hvordan du kom fram til nettstedet og gjenskape forløpet ditt,

telle antall terminaler som har tilgang til en Tjeneste, en internettside, en Tjenestes innhold, med det som formål å forbedre innholdstilbudet vårt,

utarbeide besøks- og/eller omleggingsstatistikker,

sørge for oppfølging av faktureringer til våre samarbeidspartnere (SEM, affiliasjon, annonsører) av våre Tjenester,

få tilgang til brukerkontoen din.

Disse verktøyene bruker teknologier som gjør det mulig å spore brukerne på et nettsted, og tilknytte en «referrer» eller en kampanje til en unik identifikasjonskode.

Sosiale knapper

Vi gir deg muligheten til å dele innhold i våre Tjenester med andre personer eller å offentliggjøre besøket ditt eller hva du synes om innholdet ved å bruke funksjoner av typen «Anbefal» (Facebook, Google +), «Tvitre» (Twitter), sende per epost, osv.

Da klikker du for eksempel bare på knappen «Facebook Connect» hvis du har en Facebook-profil, slik at innmeldingsskjemaet hos Eurosport fylles ut automatisk med de opplysningene du allerede har angitt i det sosiale mediet Facebook.

I dette tilfellet må Eurosport opprette en konto som er tilknyttet denne tredjepartstjenesten (Facebook, Twitter eller Google) for å samle inn opplysningene og være i stand til å (i) samle inn opplysningene når du navigerer på sidene i våre sosiale medier (for eksempel Facebook-profilen til Eurosport) eller (ii) for å bruke deres autentifiseringsfunksjoner.

Opprettelsen av en slik konto forvaltes i overensstemmelse med disse Generelle bruksvilkårene og bruksvilkårene til den tilsvarende tredjeparten. Eurosport påtar seg ikke ansvar av den grunn. Hvis du vil vite mer om beskyttelse av personopplysninger når du navigerer på disse nettstedene, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringene til disse nettstedene.

Annonseplass

Informasjonskapsler vil kunne plasseres på terminalen din via annonseplassene i Tjenestene våre.

Informasjonskapslene kan plasseres i forhold til reklameinnhold av annonsørene eller deres tjenesteytere 3rd party adserving», for eksempel konsulentbyråer innen kommunikasjon, bedrifter som måler brukerantall, leverandører av målrettet reklame, osv.): Informasjonskapselen er tilknyttet annonsørens reklameinnhold.

Her er hovedgrunnene til at de bruker informasjonskapsler:

for å telle antall visninger av reklameinnhold som er publisert på våre annonseplasser, identifisere reklamen som slik vises, og regne ut beløpene som skyldes til de forskjellige rettighetshavere (kommunikasjonsbyrå, annonsenettverk, publiseringssted),

for å utarbeide statistikker,

for å samle inn navigasjonsinformasjon tilknyttet terminalene som bruker Tjenestene, og for eksempel begrense antall visninger av reklamen, gjøre det mulig at reklamen vises i en spesiell rekkefølge,

for å kjenne igjen terminalen din når du navigerer ved et senere tidspunkt på nettsteder til tredjeparter eller i en tjeneste hvor annonsører eller disse tredjepartene også sender informasjonskapsler, og eventuelt å tilpasse disse nettstedene og tredjepartstjenestene eller reklamene de sender ut, til din terminals navigering som de kan få kjennskap til,

for å fastsette om en spesiell reklamekampanje oppnådde de ønskede resultatene ved å følge forløpene til brukerne (om de klikket på reklameinnholdet, om de besøkte annonsørens nettsted etter å ha sett reklamen i våre Tjenester).

Informasjonskapsler kan også plasseres inne i annonseplassene, av bedriften som forvalter våre annonseplasser: annonsenettverket. Annonsenettverket bruker informasjonskapslene til å:

foreta nødvendige opptellinger for å beregne tilbakebetalinger som skyldes til de forskjellige annonserettighetsinnhaverne og utarbeide statistikker,

tilpasse annonseplassene som det forvalter, til visningspreferansene på din terminal,

tilpasse annonseinnholdet som vises på terminalen din via våre annonseplasser avhengig av navigeringen som utføres av din terminal og geolokalisering,

tilpasse annonseinnholdet som vises på terminalen din, avhengig av navigeringen som utføres av terminalen din, på tredjeparters nettsteder.

Hvor lenge varer informasjonskapslene?

Nettstedet vårt bruker flere kategorier informasjonskapsler:

Sesjonsinformasjonskapsler: De opprettes på midlertidig basis i nettleserens underkatalog når du besøker et nettsted, og slettes automatisk når du forlater nettstedet.

Permanente informasjonskapsler: I motsetning til sesjonsinformasjonskapsler, gjenaktiveres disse når du besøker det samme nettstedet igjen, og lagres i underkatalogen til enheten din helt til de utløper (vanligvis etter 12 måneder).

Beskyttede informasjonskapsler: Det er en kategori informasjonskapsler som overføres av en kryptert HTTP-kobling. Når informasjonskapselen installeres, informerer sikkerhetssystemet nettleseren om at informasjonskapselen kun skal sendes tilbake til applikasjonen i en kryptert forbindelse.

Tredjeparters informasjonskapsler: En tredjeparts informasjonskapsel installeres på harddisken din av et annet nettsted enn det du besøker akkurat nå (for eksempel når innholdet til et nettsted, eventuelt annonser, utgjør en tredjeparts domene). Tredjeparters informasjonskapsler installeres for at et nettsted skal kunne finne tilbake til noe angående deg, senere. Disse informasjonskapslene installeres av tredjeparter og vi har ingen kontroll over hvordan de installeres.

Informasjonskapsler fra samme nettsted: Med disse kan serverne vite at en informasjonskapsel ikke burde følge med fastsatte forespørsler mellom nettsteder, noe som gir et vist beskyttelsesnivå mot forsøk på etterligning mellom nettsteder. Informasjonskapsler fra samme nettsted er uforenelige med flere nettlesere.

Du har mulighet til å kontrollere måten informasjonskapsler installeres på enheten din ved å tilpasse navigasjonsinnstillingene dine (se nedenfor).

Hvordan akseptere eller avvise plassering av informasjonskapsler på enheten din?

Du kan godta, avvise eller gjenaktivere informasjonskapsler ved å endre navigasjonsinnstillingene. Hvis du deaktiverer en informasjonskapsel som allerede er installert i nettleseren, er den ikke lenger aktiv, men forsvinner ikke fra nettleseren før dens resterende levetid er nådd. Men vi gjør deg oppmerksom på at hvis du sperrer alle informasjonskapslene, kan dette forhindre tilgang til en del av Tjenestene eller påvirke ytelsen, effektiviteten eller brukertilpassingen av ytelsen som tilbys på nettstedet vårt.

Du kan melde fra om valgene dine og endre ønsker via nettleseren:

Hver enkelt nettleser har forskjellig konfigurasjon. Du må selv følge veiledningene fra utgiveren av nettleseren slik det angis under (lenker som var tilgjengelige da denne personvernerklæringen ble oppdatert):

Hvis du bruker Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Hvis du bruker Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=fr_FR

Hvis du bruker Firefox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent#w_paramaetres-des-cookies

Hvis du bruker Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Hvis du bruker Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Hvis du bruker forskjellige enheter, må du sørge for å stille inn nettleseren i samsvar med dine preferanser.

Sosiale knapper.

Du skal kunne bruke sosiale mediers personvernerklæringer til å utøve rettighetene dine overfor disse sosiale mediene, spesielt ved å stille inn brukerkontoene i disse nettverkene.

Finn ut mer

Du kan besøke følgende nettsteder hvis du ønsker ytterligere opplysninger eller verktøy for å forvalte informasjonskapsler:

https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees

http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/

https://www.ghostery.com/fr/

http://www.iab.net/privacymatters/4.php

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ http://www.aboutads.info/choices/

Comments are closed for this publication