Sykling

Se innspurten av Scheldeprijs: Nordmann kjempet helt i teten

Søren Wærenskjold satt i tetgruppen helt inn til innspurtenav Scheldeprijs. Nordmannen ble til slutt numer 21.

00:02:03, 07/04/2021 på 16:22