Sykling

Arvesen: – Det må være noe alvorlig galt, eller så er det helt håpløst

00:03:11