Lotteri- og stiftelsestilsynet bekreftet onsdag å ha mottatt i alt 2324 søknader fra idrett, kultur og frivillighet til kompensasjonsordningen for tapte inntekter i mars og april.
Idrettsarrangører står bak søknader for til sammen 264 millioner kroner, bekrefter tilsynet videre overfor NTB. Søknadsfristen gikk ut tirsdag.
Det ble åpnet for å søke om refusjon av tapte billettinntekter, deltakeravgifter og eventuelle merutgifter arrangørene måtte ha hatt. Samtidig har det vært framført kritikk mot at ordningen burde ha favnet bredere.
Skiskyting
Norsk spurtduell i VM: Sølv til Tandrevold og bronse til Eckhoff
21/02/2021 PÅ 12:18
Kulturminister Abid Raja bekrefter nå at han vil justere ordningen.
– Jeg sa allerede da krisepakken ble lansert at jeg var åpen for justeringer om vi fant at kriteriene ikke traff godt nok, og vi ser nå at vi må gjøre slike justeringer, sier han til NTB.

Har opprettet dialog

Statsråden opplyser videre at han allerede har vært i kontakt med idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge, og at det nå skal sees på kompensjonsordninger som omfatter mer enn bare frafall av billettinntekter.
Raja sier videre at han vil be Stortinget om utvidede fullmakter for å få til dette slik at ordningen skal treffe breddeidretten enda bedre.
Idrettspresident Kjøll er overfor NTB klar på at det er nødvendig.
– Ordningen er for smal og treffer på mange måter ikke inntektsmodellen norsk idrett er tuftet på. Det handler om de tapte arrangementsinntektene som kjennetegner frivilligheten og de store breddearrangementene i norsk idrett, sier hun og nevner kiosksalg, parkeringsavgifter og inntekter fra lokale sponsorer som eksempler.

Som ventet

Idrettsforbundet er ikke overrasket over at det totale søknadsbeløpet ligger langt unna det beløpet Kulturdepartementet har satt av til ordningen.
– Nei, det var som ventet. Nå vil vi fortsette vår dialog med myndighetene for å sikre at differensen mellom tildelt ramme og omsøkt beløp vil inngå i nye, treffsikre støttetiltak fra myndighetene til idretten og frivilligheten, sier Kjøll til NTB.
Hun er også klar på at det fra idrettens side nå pågår et stort arbeid for å se på ringvirkningene av virussituasjonen.
– Vi jobber parallelt med å få fram et faktagrunnlag om de samlede konsekvensene som koronasituasjonen har påført norsk idrett. Dette faktagrunnlaget må legges til grunn når nye treffsikre støtteordninger for idretten iverksettes, sier Kjøll.

Usikkert med utbetaling

Direktør Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet vil ikke uten videre bekrefte at alle som har søkt om kompensasjon kan forvente å få sine søknader innvilget, selv om den totale søknadsbeløpet ligger betydelig under den rammen Kulturdepartementet har satt for ordningen.
– Nå må vi gå gjennom dette, kvalitetssikre tall, gjøre saksbehandlingen og alt vi skal gjøre før vi kan utbetale pengene, sier hun.
Når penger kan komme på de aktuelle arrangørenes kontoer er foreløpig ikke klart.
– Målet er å gjøre det så fort som mulig, i tråd med intensjonen bak ordningen. Akkurat når vi kan betale ut, kan jeg ikke svare på før vi har litt mer oversikt over hva som ligger i søkermassen, sier Paulsen.

40 over millionen

Kun 40 av de 2324 søknadene som har kommet inn, er på over én million kroner.
«Hva dette betyr, må vi komme tilbake til når vi har sett på tallene, men det er mange som har søkt om mindre beløp», skriver Lotteritilsynet i en uttalelse onsdag.
Holmenkollen Skifestival, som gikk glipp av store inntekter fra sine arrangementer i vinter, opplyste til NTB tirsdag at de har søkt om å få 16,5 millioner kroner.
Også arrangørene av Raw Air-hopprennene i Vikersund er blant dem som har søkt om å få refundert tapte inntekter.

Venter på penger

Av de 700 millioner kronene som er satt av til kompensasjonsordningen, er 600 av dem tiltenkt arrangører innen idretten og frivilligheten. De siste 100 millionene er øremerket den frivillige delen av kulturlivet.
Kompensasjonsordningen gjelder for arrangementer som var planlagt i perioden 5. mars til 30. april og som måtte avlyses, stenges eller utsettes etter pålegg eller råd fra myndighetene som følge av viruskrisen.
Kulturminister Abid Raja gjentar overfor NTB at det legges opp til rask utbetaling av penger. Flere arrangører sitter med ubetalte regninger fra sine kreditorer og har likviditetsproblemer.
(©NTB)
Skiskyting
Norsk gull på VM-stafetten
20/02/2021 PÅ 12:30
Skiskyting
Knallsterk Tarjei Bø vant fellesstarten i Oberhof
17/01/2021 PÅ 12:35