Norges Idrettsforbund ba allerede i forbindelse med framleggingen av revidert nasjonalbudsjett i mai om at Kulturdepartementet skulle bevilge 50 millioner kroner til toppidretten.
Behovet ble begrunnet med at idretten er påført ekstra kostnader som følge av at OL og Paralympics i Tokyo måtte utsettes som følge av koronapandemien.
Kulturminister Abid Raja har så langt sjøsatt tre krisepakker til idretten og frivilligheten for å kompensere bortfallet av inntekter de siste månedene. Den tredje ble lansert torsdag.
Olympiske Leker
Gerhardsen: – Norsk idrett er klar for et nytt OL
7 TIMER SIDEN
Så langt har imidlertid ikke idrettspresident Kjøll fått innvilget ønsket om ekstra millioner til toppidretten. Kampen fortsetter.
– Toppidretten bidrar til å bygge nasjonal identitet og stolthet for det norske folk. For å kunne prestere må våre fremste utøvere ha forsvarlige økonomiske og sportslige rammevilkår. Utsettelsen av OL og PL i Tokyo har medført betydelige ekstrakostnader, både for utøvere, støtteapparat og for våre olympiske særforbund, sier Kjøll.
– Derfor vil vi fortsette dialogen med myndighetene for å diskutere hvordan denne utfordringen kan løses, tilføyer hun.
Den utvidede kompensasjonsordningen som ble presentert torsdag innebærer at Kulturdepartementet vil sette av en ny milliard kroner til idretten og frivilligheten. Den skal dekke inntektsbortfallet i perioden 1. september til 31. desember.
Idrettspresidenten uttrykte tilfredshet med størrelsen på det beløpet.
(©NTB)
Olympiske Leker
Folket ønsker vinter-OL i Norge: – Det er hyggelig og positivt
I GÅR PÅ 06:48
Beijing 2022
OL-heltene tilbake på norsk jord: – Godt det er over også
21/02/2022 PÅ 16:54