Olympiske Leker

Carl Fredrik Hagen i klimarom

Carl Fredrik Hagen forbereder seg til varmt klima i Olympiatoppens klimarom

00:01:09, 14/04/2021 på 10:10