Northug godtok dommen etter en kort tenkepause og samtale med sin forsvarer, Halvard Helle.
– Han tar dommen til etterretning. Han ønsker å ta den straffen han har fått og gå videre i livet, sa Helle til pressen like etter rettsmøtet.
Dommen betyr at Northug må sone i fengsel, ettersom den er på over seks måneder. Ifølge Kriminalomsorgen kan man søke om soning med fotlenke hvis man skal gjennomføre opp til seks måneders fengselsstraff eller har seks måneder igjen av forventet prøveløslatelse.
Langrenn
Han er langrennsjentenes nye trener – ingen kvinnelige søkere
19/05/2022 KLOKKEN 10:02
Etter promillekjøringen i 2014 sonet Northug med fotlenke i 50 dager.

Skjerpende forhold

Det var tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg som behandlet tilståelsessaken mot Northug i Oslo tingrett mandag. Han avsa en fengselsdom som var én måned kortere enn det påtalemyndigheten la ned påstand om.
Dommeren sa at det var skjerpende at Northug laget flere filmer av egen råkjøring som han senere viste til venner, og at han tidligere er dømt for en lignende overtredelse. Samtidig fikk Northug en strafferabatt på 15 prosent fordi han har tilstått alle forholdene.
Likevel antydet Helle at dommen var for høy.
– For min egen del merker jeg at det er et lite sprik mellom dommerens premisser og den konklusjonen som han treffer. Det skyldes at Northug både har fått tilståelsesrabatt, det er lagt vekt på rehabilitering og politilekkasjene, men han lander likevel noe høyere enn jeg selv mener det er grunnlag for, men Northug var helt klar at han ønsket å ta den straffen han fikk, sone straffen og gå videre, sa Helle.

221 i 80-sonen

Råkjøringen Northug er dømt for, var delt opp i fire tilfeller over tre ulike dager: 10. og 12. august og to tilfeller 13. august. Den groveste fartsovertredelsen var 221 kilometer i timen i 80-sonen.
Northug var også siktet for å ha oppbevart over seks gram kokain i tillegg til 0,6 gram MDMA. Han har også hatt tre tabletter med stoffet Diazepam og to tabletter som inneholdt Alprazolam.
Northug forklarte seg via videolink om råkjøringen og det at han hadde filmet med mobiltelefonen mens han kjørte i hastigheter over 200 kilometer i timen.
– Det gikk greit å forklare seg. Det var greit å få saken avgjort før jul, sa Helle.
Ifølge siktelsen var den tidligere langrennsløperen flere ganger over i motsatt kjørefelt mens han filmet og kommenterte egen kjøring. Ved tre tilfeller var han oppe i en fart på over 200 kilometer i timen.

Lekkasjer

Northugs forsvarer prosederte på at påtalemyndighetens straffepåstand var for høy. Han konkluderte med at straffen burde være mindre enn seks måneders fengsel.
– Påtalemyndighetens straffeforslag er flere måneder for høyt. To-tre måneder for høyt i utgangspunktet. Hvis man i tillegg da gir en tilståelsesrabatt på 15 prosent, er man kanskje nede på en straff mellom 120 dager og fem måneders fengsel. Ikke åtte, slik påtalemyndigheten har argumentert for, sa Helle.
Han argumenterte også for at en legeerklæring viser at Northug, i tillegg til å ha gjennomført og gjennomfører et forpliktende behandlingsopplegg, kan vise til rene urinprøver. Han har vært rusfri fra dagen han ble pågrepet og fram til i dag, påpekte forsvareren.
Videre mente Helle at lekkasjer fra politiet til mediene om detaljer fra etterforskningen bør være formildende for Northug.
– Det lekkes opplysninger, som for eksempel mengde stoff som var funnet hjemme hos Northug. Eller det faktum at det ble tatt en spyttest av UP-patruljen som ble kjent gjennom lokalavisene og mediene for øvrig. Det berører siktedes rett til en rettferdig rettergang.

Kommentatorstemme

Da Øverberg gikk gjennom siktelsen med Northug, samtykket den tidligere langrennsstjernen til alle punkter. Blant annet en post som omhandlet kjøring i en hastighet på 221 kilometer i timen i 80-sonen.
Northug sa seg enig i at han hadde bedrevet uaktsom kjøring som ikke skal skje.
– Hva gjør du? spurte dommeren.
– Jeg kommenterer kjøringen min som jeg gjør.
– Hva mener du med som du gjør?
– Jeg kommenterer kjøringen mens jeg tar forbikjøringen.
– Hva sier du?
– Det vil jeg ikke gå nærmere inn på.
– Jeg har jo sett filmene, så jeg vet at du snakker om å ydmyke de du kjører forbi?
– Jeg prøver å kommentere at jeg skal passere dem, og jeg gjør det med en slags kommentatorstemme.

Promillekjøring

Northug ble i 2014 dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for kjøring i ruspåvirket tilstand. Også da mistet han førerkortet på livstid. Det innebærer i praksis at han kan søke om å få det tilbake etter fem år. Den gangen fikk han innvilget hjemmesoning med fotlenke.
Northug har ikke uttalt seg siden pressekonferansen i august.
– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det er blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det er blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug da.
(©NTB)
Langrenn
Ulvang vil ha like distanser for kvinner og menn
30/04/2022 KLOKKEN 10:33
Langrenn
Caspersen Falla legger opp: – Litt vemodig
21/04/2022 KLOKKEN 11:41