Innholdet i rapporten ble lagt fram for skikretsene og pressen lørdag ettermiddag. Utvalgets leder Katharina Rise presenterte funnene.
Der fikk både NSF-ledelsen og Bråthen skarp kritikk. Rise mener forbundsledelsen burde gjort mer få å unngå at konflikten ble en mediesak.
Hopp
FIS-vedtak tillater kvinner å konkurrere i skiflyging – takker Bråthen
13/04/2022 PÅ 16:38
– Det ble løpende tatt feilaktige beslutninger og avgjørelser som ikke burde vært gjort, sa hun.
– At konflikten ble løftet ut i mediene, førte til at NSF og NSF hopp mistet kontrollen over hvordan saken og forbundet sto i offentligheten, sa la hun til. Videre slo Rise fast at NSF har en organisasjonskultur som ikke i tilstrekkelig grad forebygger konflikter og bidrar til samarbeid internt i forbundet. Et annet hovedfunn er at NSF har uklare ansvar- og myndighetsforhold.
– Konflikten har gått ut over arbeidsmiljøet på en måte som gjør at ansatte har valgt å slutte. Det er en alvorlig konsekvens, sa Rise.

Føljetong

Hoppdelen i skiforbundet får også gjennomgå i evalueringen. Rise peker på at «ansatte har opptrådt fullstendig utilbørlig» og «utvist illojalitet overfor sin arbeidsgiver og hoppkomiteen».
Det kom også fram at «ansatte i NSF hopp har satt egne ønsker, mål og interesser foran fellesskapet». Rise understrekte at ansvaret lå hos daværende sportssjef Clas Brede Bråthen.
I fjor høst var spliden mellom mangeårig hoppsjef Bråthen og Norges Skiforbund en stor medieføljetong. Fra august til oktober fikk den nesten daglig omtale.
Saken tok av da det ble kjent at skiforbundet ville fjerne Bråthen som sportssjef for hopperne. Det var en jobb han hadde hatt på midlertidige kontrakter i 17 år.

Omdømmetap

Striden mellom partene tilspisset seg stadig mer i ukene og månedene som fulgte. Mange i Ski-Norge likte dårlig at saken fikk så mye offentlig oppmerksomhet. De mente det svekket skiforbundets omdømme og kritiserte NSF-ledelsens håndtering.
Mistillit mot skistyret ble et tema i flere skikretser, men det falt bort da Bråthen og skiforbundet 21. oktober ble enige om å fortsette samarbeidet. Løsningen ble at Bråthen gikk over i en mer spisset rolle som landslagssjef. Han ga slipp på flere administrative oppgaver.
Kort tid etter besluttet kretslederne og skistyret å sette ned et utvalg. Det fikk i oppgave å evaluere NSFs saksbehandling og håndtering av mediestormen som oppsto.

Foreslår tiltak

I rapporten kommer utvalget med 32 anbefalinger til læring og forbedringer. Blant forslagene er at skiforbundet lager en beredskapsplan.
– Den bør det øves på, og den bør inneholde en plan for hvem som uttaler seg om hvilke typer saker, sa Rise lørdag.
Hun mente også at det er på tide med en gjennomgang av skipresident Erik Røstes arbeidsoppgaver.
– Dette for å hindre at det kommer konflikter i den daglige driften av forbundet.
Utvalget har ikke vurdert arbeidsrettslige forhold i Bråthen-saken.
– Dette er ikke tidspunktet for konklusjoner, men jeg er optimistisk med tanke på at rapporten vil være nyttig for oss, sier NSFs organisasjonsleder Øistein Lunde.
(©NTB)
Hopp
Kronet kjempesesong med seier og personlig rekord i sesongfinalen
27/03/2022 PÅ 09:51
Hopp
Sikret VM-gull i skiflyging på hjemmebane: – Sinnssykt morsomt
12/03/2022 PÅ 17:10