Golf

Birdie rett etter værutsettelsen

Viktor Hovland gjør birdie hull 12 like etter væravbruddet på halvannen time.

00:00:17, 28/08/2021 på 00:07