Denne uken skal både Viktor Hovland og Kristoffer Ventura i aksjon i prestisjetunge Arnold Palmer Invitational. Turneringen spilles på Bay Hill, en av de mest ikoniske banene på PGA Touren.
Her følger en baneguide, hull for hull.
Arnold Palmer Invitational
Hør hva Ventura hadde å si etter sin første hole in one på Touren
08/03/2021 PÅ 08:25
Hull 1: Par 4 , 421 meter
De aller fleste golfbaner starter med et enkelt åpnings-hull for at spillerne skal få en myk og fin start på runden. Hull 1 er ikke et slikt hull.
Med sine 421 meter er ikke hull 1 et veldig langt hull for de profesjonelle, men måten hullet er designet på, så spilles det lengre enn tallene tilsier.
Hullet er dog-leg venstre med to fairway-bunkere på hjørnet av dog-legen og det er 261 meter til den første bunkeren. Det tvinger de aller fleste spillerne til å legge seg kort av disse bunkerne på utslaget, for å unngå å havne i disse og få et vanskelig slag nummer 2. Kun de tøffeste spillerne velger driver på dette hullet og kutter hjørnet, men det er selvfølgelig mer risikabelt. Det er OB (Out of Bounds) til venstre, fairway blir smalere og man setter nevnte fairway-bunkere i spill.
De som velger å legge seg opp kort av bunkerne på utslaget har vanligvis rundt 170 meter til forkanten av greenen, mens de som velger driver vil kunne ha rundt 135 meter.
Greenen er generøs i størrelse og det er 4 bunkere som er plassert i hvert hjørne av greenen. Det er en høyde gjennom senter av greenen som gjør at venstre delen heller mot venstre helt ned til greenkanten, mens høyredelen heller svakt mot høyre.
Hull 2: Par 3, 211 meter
Bay Hill har utelukkende vanskelige par 3 hull og dette er et av de vanskeligste. Lengden på hullet gjør i seg selv at det er krevende og det spilles vanligvis i motvind i tillegg.
Greenen heller kraftig fra venstre mot høyre, spesielt på høyresiden. Det er 2 bunkere som passer på greenen, plassert rett foran og rett over. Bare å treffe greenen krever et ordentlig godt slag, men hvis man skal misse litt, er det en stor fordel at det er på venstreside av flagg-plasseringen for dagen, så det neste slaget spilles inn i motbakken.
Hull 3: Par 4, 397 meter
Hull nummer 3 er et kraftig dog-leg venstre hull.
Strategien de aller fleste velger er å slå seg ned i svingen, et utslag på 250-260 meter. Det er vanligvis en 3-spoon eller et 2-jern/rescue for disse gutta, med litt rull inkludert. Derfra vil de ha ca.130 meter til forkanten av greenen. Det ligger en fairway-bunker helt i enden av svingen, men det er svært uvanlig å se noen av spillerne ligge i denne. Utslaget er smalt og det er vann/straffeområde langs hele venstrekanten. Det gjør at det er et litt ekkelt utslag og kan fremprovosere at man misser utslaget i høyre-roughen, eller slår i vannet.
Greenen er veldig smal og omkranses av 3 bunkere, kort venstre, til høyre for greenen og rett over. I tillegg er det samme vannet som spillerne måtte unngå på utslaget, igjen i spill på innspillet.
Greenen heller fra høyre mot venstre hele veien og den mest krevende flagg-plasseringen vil være plassert helt i bakkanten av greenen på venstresiden, bare noen meter fra vannet.
Treffer man fairway på utslaget er mye gjort, da forventer spillerne å ha en fin mulighet for birdie. Skulle utslaget ende opp i roughen til høyre, blir det stort sett alltid en kamp for å redde par.
Hull 4: Par 5, 520 meter
Det første ordentlige «birdie-hullet» på banen og starten på en rekke av litt enklere hull (4-6) spillerne forventer å utnytte seg av. Hullet knekker svakt mot vestre, det ligger 2 fairway-bunkere på venstresiden og det er 288 meter til den første av de.
Det er en smal bekk på høyresiden i tillegg til OB, men det er veldig sjelden at spillerne havner her.
En rekke med trær på venstresiden gjør at upresise utslag i denne retningen kan gi noen utfordringer med slag nr.2, men det går stort sett greit å manøvrere seg tilbake i spill.
Det er stort sett kun de som slår lengst som har muligheten å komme inn på greenen på 2 slag, så det vil bli mange som må legge seg opp kort av greenen på andreslaget. 3 bunkere omkranser greenen, kort høyre, kort venstre og over greenen til venstre. Greenen er oppbygd, som gjør at slag som ikke når helt opp vil rulle tilbake eller til siden.
Greenen ligger på tvers, så den er ikke veldig dyp. Høyresiden har et lite platå og det er her de mest krevende flagg-plasseringene vil være.
Hull 5: Par 4, 356 meter
Hullet knekker svakt mot venstre og det er 2 fairway-bunkere på begge sider av fairway. Et morsomt lite par 4 hull som gir spillerne 2 valg fra utslaget.
De aller fleste velger å legge seg kort av bunkeren på venstresiden, som ligger plassert 230 meter fra utslaget. Derfra vil de ha ca.130 meter til forkant av greenen. Men de som slår lengst, eller om vindforholdene er gunstige, vil man kunne ta et mer aggressivt valg og slå over fairway-bunkeren på venstresiden og potensielt ende opp i med et veldig kort innspill til greenen.
Det kreves at ballen flyr over 275 meter for å klarere bunkeren, så hvis man velger denne strategien, kreves det både et langt men ikke minst presist utslag hvis det skal lønne seg.
Greenen omkranses av 3 bunkere, kort venstre og på begge sider av bakpartiet. Det bakerste partiet av greenen er i tillegg det smaleste og derfor det mest krevende med tanke på innspillet og det å gi seg selv en god mulighet for birdie.
Hull 6: Par 5, 538 meter
Et av de mest velkjente hullene fra banen. Omkranset av det samme vannet som var i spill på hull 3, er dette par 5 hullet formet som en banan som bøyer seg mot venstre. Dette gir muligheter for spillerne å kutte hjørnet for å få et så kort slag nr.2 som mulig, men det er risikabelt å bite over for mye og det er alltid mange som ender opp i vannet på utslaget.
Det er 2 fairway-bunkere på høyresiden av fairway og det er 260 meter til den første. Hullet er ikke spesielt langt, så det vil være mange som prøver å nå greenen på 2 slag, men det er et svært krevende green-område.
Hvis utslaget ikke er helt perfekt, blir man nødt å legge seg opp kort av greenen på slag 2 og da er det viktig å unngå fairway-bunkeren som ligger plassert ca.40 fra greenen på høyresiden. Ender man opp her har man et veldig krevende slag 3 mot den smale greenen.
Vannet virker uendelig stort på dette hullet og er i spill kort av greenen, til venstre og over. Greenen beskyttes av 2 bunkere som begge er plassert på høyresiden av greenen, den ene i forkant og den andre i bakkant.
Greenen heller fra høyresiden mot vannet på venstre.
Spillerne har store forhåpninger å gjøre birdie på dette hullet før de slår utslaget, men her varierer resultatene hvert år i fra eagle til dobble-bogey eller verre.
Hull 7: Par 3, 182 meter
Det enkleste av par 3 hullene på banen.
Et oversiktlig og ikke alt for komplisert hull, men man må være presis på utslaget for ikke å havne i posisjoner som kan lede til bogey.
Greenen voktes av 4 bunkere som ligger plassert i hvert sitt hjørne.
De mest krevende flagg-plasseringene er i bakkanten av greenen i midten og på venstresiden, samt helt til høyre. Det gjør at spillerne må være litt forsiktige for å unngå å havne i noen av bunkerne, som er stort sett det eneste man skal unngå på dette hullet.
Greenen heller fra bakkanten mot forkanten av green.
Hull 8: Par 4, 420 meter
Et hull med ganske så kraftig knekk mot høyre, altså et dog-leg høyre hull.
Det gjør at spillerne tvinges til å spille seg ned i svingen på utslaget, kort av fairway-bunkeren som ligger 282 meter unna utslagsstedet.
Men det aller viktigste med utslaget er å unngå å misse til høyre, derfra kan scoren virkelig balle på seg. Der venter en rekke trær som vil gjøre slag 2 utfordrende, i tillegg til tykk rough og den samme rekken med trær som stort sett alltid er i veien. Man kan være heldig å allikevel ha en mulighet å treffe greenen herfra, men stort sett er den beste løsningen herfra å slå seg tilbake i fairway kort av vannet og prøve å redde par på den måten.
Selv etter et perfekt utslag, er innspillet på hull 8 vanskelig.
Spillerne vil typisk ha rundt 140 meter igjen til forkanten av greenen, men det kreves et veldig presist innspill for å unngå problemene som står i kø på dette hullet. Vinden snurrer ofte i dette området av banen, greenen ligger på tvers og heller kraftig fra bakkant til forkant. Det er vann/straffeområdet i forkant av greenen og bunkere i bakkant og til høyre som fanger opp de upresise innspillene. Her gjelder det å ligge på riktig side av flagget for å gi seg selv den enkleste putten og unngå problemene rundt greenen, men det er lettere sagt enn gjort.
Hull 9: Par 4, 439 meter
Avslutningen på de første 9 hullene er et krevende hull, som knekker svakt mot venstre. Rangen på Bay Hill ligger på andre siden av rekken med trær på venstresiden og her er ballen OB (Out of Bounds) hvis den havner her.
Det ligger en godt plassert fairway-bunker på venstresiden man helst skal unngå og det kreves at ballen flyr 282 meter for å klarere denne.
Det er en smal og vanskelig fairway å treffe og mange av spillerne vil havne i roughen til høyre. Herfra vil det stort sett alltid være krevende å komme nærme hullet. Greenen er omkranset av 4 bunkere som er plassert i hvert sitt hjørne. Det er ikke alt for store hellinger på denne greenen, kun noen små her og der.
Hull 10: Par 4, 365 meter
Et kort og ukomplisert dog-leg høyre hull som gir spillerne 2 valg fra utslaget. Kutte hjørnet med driver og gi seg selv et kort innspill mot greenen, men da sette OB i spill på høyresiden eller et krevende slag 2 fra roughen, eller legge seg opp mellom de 3 fairway-bunkerne i hjørnet og gi seg selv ca.135 meter til forkanten av greenen.
Greenen er oppbygd og har 2 bunkere på hver sin side i forkant.
En myk start på de siste 9 hullene, men man må holde tunga rett i munn allikevel.
Hull 11: Par 4, 400 meter
Et veldig krevende hull hvor et godt plassert utslag i fairway er veldig viktig.
På venstre side ligger det et vann/straffeområde som kommer i spill ca.230 meter fra utslaget. Der vannet starter smaler fairwayen inn, samtidig som det kommer 2 fairway-bunkere i spill på høyresiden. Det er 232 meter til den første av de 2 bunkeren fra utslaget.
Velger man å legge seg kort av vannet på utslaget, som jo er den trygge løsningen, gjør det at slag 2 blir krevende. Vannet fortsetter hele veien på venstresiden opp til greenen og man vil ha et slag fra ca.160-170 meter til forkant, over vannet hele veien. Greenen ligger i tillegg skrått plassert, så det er lite å lande på.
Et aggressivt utslag plassert i fairway med driver, vil kunne gi en god mulighet for birdie med et mye kortere slag 2 fra ca.130 meter til forkant av greenen, men for å velge denne løsningen bør man vite hva man holder på med.
Greenen voktes av 2 bunkere, den ene i front og den andre til høyre.
Det heller i tillegg fra høyresiden mot venstresiden, ned mot vannet.
Hull 12: Par 5, 524 meter
Det første par 5 hullet på de siste 9 hullene og vanligvis en god mulighet til å plukke med seg en birdie. Hullet knekker svakt mot høyre og det er 2 fairway-bunkere man skal unngå, plassert på hver sin side av fairway.
Det er 251 meter over bunkeren på høyresiden og 270 meter til starten av bunkeren til venstre. Et godt utslag i fairway vil vanligvis gi en mulighet for spillerne å nå inn på 2 slag, men det avhenger av vinden som vanligvis er litt i mot på dette hullet.
Greenen er svakt oppbygd, er litt ondulert med noen mindre nivåer og har 4 bunkere som vokter den, plassert i hvert sitt hjørne.
Hull 13: Par 4, 339 meter
Et kort hull med vann/straffe-område kort av greenen.
På utslaget skal helst spillerne unngå de 3 fairway-bunkerne som ligger på hver sin side av fairway for ikke å ha et veldig krevende slag 2 derfra.
Utslagene vil variere i lengder ca.230-250 meter og vil uansett gi korte slag 2 inn mot greenen.
Igjen er det en green som ligger på tvers/skrå, så det blir derfor liten plass å lande på i lengderetningen. Det ligger 2 bunkere bak greenen som fanger opp upresise innspill. Greenen heller fra bakkant mot forkant og den mest krevende flagg-plasseringen er bakerst på greenen på høyresiden.
Hull 14: Par 3, 197 meter
Et vanskelig par 3 hull der greenen er oppbygd, spesielt på høyresiden.
Baller som sklir av greenen på høyresiden vil rulle av 10-15 meter ned bakken og risikerer å legge seg inntil eller bak 2 palmer som er strategisk plassert.
Det er 4 bunkere rundt greenen, 2 på venstresiden og 2 bak greenen.
Overflaten på greenen er forholdsvis flat på dette hullet, men noen små hellinger er det selvfølgelig, spesielt i forkant.
Hull 15: Par 4, 392 meter
Et hull som knekker kraftig mot høyre, altså et dog-leg høyre hull.
En rekke med trær og rough på høyresiden gjør at de aller fleste velger å spille seg ned i hjørnet av fairway, men det er en krevende fairway å treffe.
Det er 1 fairway-bunker på høyre side som det ikke er lenger enn 227 meter for å lande over, men fairway smaler kraftig inn jo mer man forsøker å kutte hjørnet på dog-legen.
Det er 3 bunkere rundt greenen, 2 av de på hver sin side i forkant og den siste over greenen til venstre.
Greenen er svakt oppbygd, spesielt i bakkant og baller som misser til høyre eller venstre vil ende opp i oppsamlings-områder, bunkere eller rough.
Hull 16: Par 5, 467 meter
Starten på en fantastisk trio av hull, som stort sett alltid byr på en dramatisk avslutning på turneringen.
Hullet er et veldig kort par 5 hull og alle som treffer fairway på utslaget vil kunne ha en mulighet å gå for greenen på slag 2.
Det er 2 fairway-bunkere, den første på høyresiden av fairway og den andre i hjørnet på venstresiden. Det kreves 309 meter for å lande over bunkeren på høyresiden og det er det ikke mange som klarer.
Til bunkeren på venstre-hjørnet er det 299 meter, så målet spillerne har er å legge seg et sted mellom disse.
Det venter OB (Out of Bounds) på venstre side hvis utslaget skulle bli skjevt i den retningen og en rekke trær på høyre side av fairway-bunkeren.
Greenområdet er spektakulært og lekkert omkranset av vann/straffeområde.
Det stilles store krav til presisjon på innspillet hvis man skal dra nytte av dette tilsynelatende enkle hullet, for straffen ligger og venter.
Greenen er bulkete med 3 nivåer som flyter over i hverandre, der nivået i forkant green er mest markert. Det vanskeligste nivået å treffe er på høyresiden og lengst bak på greenen.
Skulle man misse slag 2 til venstre for greenen, er det fort gjort å slå slag 3 i vannet derfra. Et tricky men morsomt hull.
Hull 17: Par 3, 202 meter
Det vanskeligste par 3 hullet på banen.
Greenen virker stor og forholdsvis overkommelig å treffe fra utslagsstedet, men fra det bakerste utslagsstedet tvinges spillerne til å lande ballen på venstresiden av greenen, for å få stopp på ballen.
Dette er på grunn av den enorme bunkeren som ligger plassert kort og langs hele høyresiden av greenen, som gjør det svært krevende å ende opp på greenen hvis man lander på høyresiden.
Det er også et vann/straffeområde kort av greenen og langs hele høyresiden.
På venstresiden er det 2 bunkere som fanger opp unøyaktige slag, den ene kort av greenen og den andre i bakkant.
Greenen heller svakt fra venstre mot høyre, som hjelper ballen over på høyresiden når flagget er plassert der.
Hull 18: Par 4, 420 meter
Banens siste hull er signaturhullet på banen.
Det er det på grunn av det spektakulære green-området som er omkranset av vann, store steiner i vannkanten og 3 bunkere i bakkant av greenen.
Et vakkert golf-hull visuelt, samtidig som designen er genial og skapt for dramatikk.
Det er svært viktig å treffe fairway på dette hullet for å kunne få slag 2 inn på greenen, men det er flere ting å passe på.
Vannet kommer i spill på høyresiden etter 305 meter og fordi fairway heller nedover mot vannet, er det mange som vil kunne ha lengder til å nå frem hit.
Skulle man misse på utslaget er det bedre vinkel inn fra venstre roughen, men en større miss venstre er fort OB (Out of Bounds).
På høyre side venter noen trær og busker. Fra roughen på høyre side må man slå slag 2 over vannet til en svært smal green, hvis leiet man får i roughen i det hele tatt gir muligheten for dette. Mange som havner her ender opp med å legge seg opp kort av greenen på slag 2, for å unngå katastrofe.
Greenen er formet som en banan som ligger helt inntil vannet og det heller kraftig fra venstre mot høyre hele veien. Jo nærmere ballen kommer vannet, jo flatere blir greenen. Den vanskeligste flagg-plasseringen og der flagget stort sett alltid står siste runde, er helt bak på høyresiden av greenen.
Arnold Palmer Invitational
Venturas kollaps var kostbar på flere måter
07/03/2021 PÅ 21:52
Arnold Palmer Invitational
Ventura med hole in one: – Det er Ace Ventura!
07/03/2021 PÅ 20:26