Molde-spilleren som var tiltalt for voldtekt, er frifunnet i tingretten. Han dømmes likevel til å betale erstatning til kvinnen som anmeldte saken.
Retten delte seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om skyld. Dommen slår fast at det er ubestridt at spilleren hadde samleie med kvinnen under et nachspiel i mai i fjor.
– Det springende punkt er om samleiet skjedde mens kvinnen sov og/eller på grunn av beruselsen var ute av stand til å motsette seg handlingen, eller om hun deltok aktivt i den seksuelle kontakten, slik spilleren har forklart, heter det i dommen.
VM
Mbappé-valg irriterer VM-sponsor – FIFA bøtelegger stjernen
3 TIMER SIDEN
Under rettssaken nektet spilleren straffskyld. Han fortalte at han hadde samleie med kvinnen, men sa at det var frivillig. Den fornærmede kvinnen fortalte i retten at hun sovnet på et nachspiel hjemme hos spilleren, men våknet og forsto at noen lå over henne.

Anker dommen

Rettens flertall, bestående av de to meddommerne, kom fram til at det foreligger rimelig og fornuftig tvil om skyldspørsmålet og at det ikke kan ses bort fra at hendelsesforløpet i det vesentlige kan ha vært slik det ble beskrevet av Molde-spilleren. Mindretallet – representert ved rettens leder – mente imidlertid at spilleren burde dømmes.
– Jeg er overrasket over at det ble frifinnelse. Min vurdering er som mindretallet, altså fagdommer, at tiltalte utvilsomt har begått den handlingen han var tiltalt for. Meddommerne mener at de ikke kan se bort fra tiltaltes forklaring, uten å gå inn på den øvrige bevisførselen i saken. Samtidig går de inn for en klar sannsynlighetsovervekt for at han har begått voldtekten og idømmer erstatning til kvinnen, sier statsadvokat Ingvild Thorn Norheim til Eurosport.no.
– Vurderer dere å anke dommen?
– Jeg har gått gjennom dommen nå og vil anke den.
Norheim antar at saken vil komme opp til lagmannsretten tidlig 2019.
Beviskravene i spørsmålet om oppreisningserstatning er mindre strenge enn i straffesaker. For å idømme straff kreves det tilnærmet sikkerhet, mens det i spørsmålet om erstatning er holder med klar sannsynlighetsovervekt i denne typen saker.
Dette kravet var rettens flertall enige om at var til stede, og dermed dømmes Molde-spilleren til å betale 150.000 kroner i oppreisning til kvinnen som anmeldte saken.

– Tar dommen til etterretning

Eurosport.no har ikke lykkes med å få kontakt med spillerens advokat Øyvind Panzer Iversen, men Molde skriver følgende i en pressemelding etter domsavsigelsen:
«Molde FK tar dommen i Romsdal tingrett til etterretning. Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, klubben og andre. Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å vurdere mulige utfall.»
Molde-direktør Øystein Neerland sier til NTB at klubben kommer med en uttalelse, utover pressemeldingen, på et senere tidspunkt.
– Vi har sendt ut en pressemelding, og det er det vi ønsker å uttale nå i etterkant av dommen. Det vil være naturlig at vi kommer med en uttalelse på et senere tidspunkt, sier Neerland til NTB.
(NTB/Eurosport.no)
Fotball
Flørtet med FFK om mulig retur - nå har klubbhelten bestemt seg
6 TIMER SIDEN
Fotball
Medier: Ronaldo klar for ny klubb - blir verdens best betalte idrettsutøver
7 TIMER SIDEN