Doms- og sanksjonsutvalget i NFF har ilagt både Vålerenga og Lillestrøm bøter etter at supporterne fyrte opp bluss i oppgjøret mellom lagene på Intility lørdag 26. mai.
Det melder Fotballforbundet på sine hjemmesider.
Fotball
Deila klar for MLS-finale: – Hele klubben og supporterne må nyte det
34 MINUTTER SIDEN
– NFFs påtalenemnd anmeldte Lillestrøm SK til doms- og sanksjonsutvalget fordi klubbens tilhengere skal ha antent over 20 bluss, benyttet knallskudd og kastet plastkopper og beger i kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm SK 26. mai 2018.
– Doms- og sanksjonsutvalget finner det bevist at Lillestrøms supportere utførte disse handlingene, skriver forbundet.
For Lillestrøms del er boten på 100 000 norske kroner, mens Vålerenga er ilagt en bot på 50 000 kroner.
– I formildende retning legger utvalget vekt på arbeidet klubben har gjort for å redusere tilhengernes bruk av ulovlig pyroteknikk, skriver NFF.
Les begge utredelsene her:
Sanksjonssak 4/2018 – Lillestrøm SK
NFFs påtalenemnd anmeldte Lillestrøm SK til doms- og sanksjonsutvalget fordi klubbens tilhengere skal ha antent over 20 bluss, benyttet knallskudd og kastet plastkopper og beger i kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm SK 26. mai 2018.
Doms- og sanksjonsutvalget finner det bevist at Lillestrøms supportere utførte disse handlingene.
Det følger av NFFs sikkerhetsbestemmelser at det er forbud mot å ha med pyroteknikk inn på arenaen, men at det kan gjøres unntak for hjemmelagets supportere etter bestemte retningslinjer og etter søknad.
Videre følger det av NFFs lov at upassende opptreden mot spillere og dommere kan sanksjoner. Utvalget mener kasting av gjenstander mot spillebanen er å anse som upassende opptreden.
Klubben er objektivt ansvarlig for handlinger begått av egne tilhengere.
Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale og kasting av gjenstander mot spillebanen utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.
Utvalget legger i skjerpende retning vekt på følgende: At bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. At omfanget av ulovlig pyroteknikk er betydelig og at pyroteknisk materiale ble antent ved flere anledninger i løpet av kampen. At Lillestrøm flere ganger tidligere, over en lang tidsperiode, er sanksjonert for lignende forhold.
Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon og forklaringer, samt basert på tidligere praksis, kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon med bot på 100 000 kroner er passende.
Sanksjonssak 5/2018 – Vålerenga Fotball Elite
NFFs påtalenemnd anmeldte Vålerenga til doms- og sanksjonsutvalget fordi klubbens tilhengere skal ha antent over 40 bluss og antent to røykbokser i kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm SK 26. mai 2018.
Doms- og sanksjonsutvalget finner det bevist at Vålerengas supportere utførte disse handlingene.
Det følger av NFFs sikkerhetsbestemmelser at det er forbud mot å ha med pyroteknikk inn på arenaen, men at det kan gjøres unntak for hjemmelagets supportere etter bestemte retningslinjer og etter søknad.
Klubben er objektivt ansvarlig for handlinger begått av egne tilhengere.
Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at bruk av pyroteknisk materiale utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.
Utvalget legger i skjerpende retning vekt på følgende: At bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. At omfanget av ulovlig pyroteknikk er betydelig og at pyroteknisk materiale ble antent ved flere anledninger i løpet av kampen. At Vålerenga flere ganger tidligere er sanksjonert for lignende forhold.
I formildende retning legger utvalget vekt på arbeidet klubben har gjort for å redusere tilhengernes bruk av ulovlig pyroteknikk.
Utvalget finner etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon og forklaringer, samt basert på tidligere praksis, at påtalenemndas innstilling til sanksjon med bot på 50 000 kroner er passende.
Eliteserien
Bortvist fra Aspmyra etter rasistiske tilrop – politiet oppretter sak
EN TIME SIDEN
Eliteserien
Fikk gult kort for filming: – Jeg tar det, beklager!
14 TIMER SIDEN