Debatten om hvorvidt de Norges fotballherrene bør kunne delta i neste års fotball-VM, raser bare ni dager før forbundstinget 14. mars.
I NFF er det ingen voldsom frykt for at saken skal bli tatt opp som forslag på tinget, men det er absolutt mulighet for at den kan bli det, selv om fristen for å melde inn saksforslag til tinget gikk ut allerede i november i fjor.
I paragraf 3-5 i Norges Fotballforbunds lov heter det at «Andre forslag … kan behandles selv om fristen i første setning ikke er overholdt dersom 2/3 av de stemmeberettigede stemmer for det».
OBOS-ligaen
Flere profiler på flyttefot: Dette er de bekreftede overgangene i OBOS-ligaen
5 TIMER SIDEN
Det betyr at en Qatar-boikott kan komme opp som benkeforslag og i ytterste konsekvens bli vedtatt på neste helgs ting.

Avstemning?

Det bekrefter generalsekretær Pål Bjerketvedt i fotballforbundet.
– Ja, man kan stille et benkeforslag på om man får lov til å stille et forslag, og dette vil da komme opp under dagsorden-behandlingen. Ved to tredels flertall får du lov til å fremme saken. Den vil da kunne vedtas med simpelt flertall, sier han til NTB.
Bjerketvedt påpeker at det finnes en begrensning som gjør at saker som går på endringer av lov og forskrifter ikke kan tas opp etter fristen på 16 uker før tinget. Men det stopper ikke et eventuelt boikott-forslag.
– I teorien kan det reises et forslag om det, ja, bekrefter NFF-toppen.

Hett tema

Fire norske toppfotballklubber har allerede stilt seg bak Tromsø ILs forslag om å oppfordre NFF til å boikotte fotball-VM. I Brann og Vålerenga har i tillegg styrene innstilt på boikott, og temaet skal behandles på årsmøter i flere andre klubber den neste uken.
Bjerketvedt erkjenner at Qatar-debatten kommer til å prege fotballtinget i en eller annen grad. Men han mener ikke at det er fornuftig å stemme over en mulig boikott allerede neste søndag.
– Å vedta et så stort spørsmål på tinget nå … vi håper vi ikke kommer i en slik situasjon. Saken er ikke utredet, og man har ikke fått anledning til å vurdere konsekvensene, sier NFFs generalsekretær og fortsetter:
– Vi har stor respekt for hva fotballbevegelsen mener om dette spørsmålet. Men det er krevende å behandle et forslag som ikke er utredet ordentlig.

Vil vente

Bjerketvedt mener det er naturlig at Qatar-saken tas opp på et senere ting. Det vil si enten på fotballtinget neste år eller på et ekstraordinært ting før den tid.
Dersom noen skulle velge å komme med et forslag på årets fotballting om at NFF skal boikotte neste års Qatar-VM, vil de være nødt til å få med seg to tredeler av tingdelegatene på at forslaget skal stemmes over.
I fjor var det på det meste 164 tingdelegater som avga stemme i én enkeltsak.
– Vi forbereder oss på at det kan bli et tema på tinget. Ikke som et forslag, men som en diskusjon, sier Bjerketvedt.
(©NTB)
Fotball
Skuffet og frustrert over egen klubb: – Skulle ønske de kunne ha solgt meg
7 TIMER SIDEN
Champions League
Kan tjene over 200 millioner kroner: – Har nok ikke hele Norge i ryggen
10 TIMER SIDEN