– Vi har valgt å ikke permittere noen foreløpig og skjærer alle over en kam, både spillere, trenere og administrasjonen. Vi baserer oss på at det foreløpig ikke er bestemt noe annet enn at vi skal trene igjen 1. april, og ser det da som lite hensiktsmessig. Vi sier ikke at vi skal trene igjen da, men det er det vi forholder oss til, sier Espen Nystuen til Eurosport, og legger til:
– For det første forsvinner det en del dager bare i varsel, dager med lønn og den biten der. For det andre så er det en lettvinn løsning. Før vi tyr til permitteringer skal vi gå ganske solide runder for at det skal være legitimt. Vi har hatt samtaler vi også, men foreløpig landet på at vi ikke gjør det. Vi har noen under 0,75G, noen utlendinger fra utenfor EU og noen som er attraktive og har markedsverdi. Men foreløpig velger vi å avvente og vil behandle alle likt.
OBOS-ligaen
Start henter tilbake lokal spiller
08/04/2021 PÅ 15:00
Økonomien i OBOS-klubben tillater at de ikke foretar seg noe inntil videre. Det kan imidlertid komme til et punkt hvor de må revurdere, men foreløpig avventer de situasjonen.

– Samfunnsøkonomisk lettvint

Nystuen peker også på en moralsk problemstilling.
– Samtidig er det samfunnsøkonomisk lettvint. Vi hadde tjent på å sende folk på NAV. Spillerne hadde ikke tapt noe de første 20 dagene. Men så er det samfunnet som må ta regninga. Staten. Det er litt lettvint, og vi ønsker å vente i det lengste før vi gjør det, selv om det kan komme en dag der vi må. Men vi har en økonomi bygget opp over mange år, og tåler å sitte litt på gjerdet og vente. Jeg tror også spillerne og ansatte hos oss setter pris på at de har en trygg arbeidsplass, og det kan vi vinne på på sikt.
Allerede har klubben mottatt ros fra ulike samarbeidspartnere som fikk dra nytte av Kongsvingers juridiske kontakter. Nå vurderer de hvilke andre tiltak de kan iverksette for å bidra lokalt.
– Vi har en sterk posisjon i lokalsamfunnet, og prøver å bidra der vi kan. For eksempel har vi sammen med samarbeidspartnerne hatt møter med advokater, der de fikk stille spørsmål om hvordan dette med permitteringer er med tanke på lovverket, i en usikker tid for alle. Mot lokalsamfunnet er det også ting vi kan gjøre. Vi forholder oss helt lojalt til det vår kommuneoverlege sier om at det ikke skal være noe organisert trening. Et mulig neste steg for oss, som vi ser på mulighetene for, kan være å stille opp og hjelpe folk som trenger det med å handle for dem og slike ting.

Ikke utnytte smutthull

I pressemeldingen som gikk ut fra Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball - der Nystuen selv sitter i styret - het det at forbudet mot organisert trening gjelder til 31. mars.
Det er ikke avklart når det nevnte forbudet eventuelt blir opphevet.
– Men igjen, alt dette er basert på at vi begynner igjen 1. april. Vi forholder oss slavisk til det myndighetene mener er det beste. Fotballen er ikke hevet over samfunnet ellers, og må følge samme regler som alle andre. Vi er også vanlige folk. Vi skal ikke utnytte noen smutthull og ber spillerne våre være hjemme og trene for seg selv, fastslår KIL-sjefen.
I KIL er inntektene fordelt omtrent slik:
50 prosent kommer fra samarbeidspartnere. 20 prosent fra media. 10 prosent fra publikum. Og om lag 20 prosent er andre inntekter. Grovt regnet.
Og selv om det er dramatiske tider også i næringslivet, forlenget nylig klubben med en stor sponsor.
– At vi har lojale samarbeidspartnere er utrolig viktig for oss. Hvis vi spiller 15 hjemmekamper, uavhengig av når de er, vil ikke publikumsbiten være så stor forskjell. Vi har hatt omtrent samme snitt i mange år. Hvis vi gjennomfører 30 runder, vil jeg anta at medieavtalen oppfylles, og at de må utbetale sin del. Signalene vi får fra samarbeidspartnerne er at de er lojale, men kommer vi til det punktet at noen vil lide selv hvis det blir økonomisk kollaps i samfunnet, vil selvfølgelig de merke det også, og da igjen vil vi merke det.
– Betyr det at du mener dommedagsprofetiene er litt overdrevet, eller er det avhengig av hvor lang tid det varer?
– Det avhenger av hvor lang tid det varer. Og det spørs om inntekssvikten fra samarbeidspartnere kan skje på et senere stadie. Derfor gjør ingen vi ingen grep med tanke på neste år. Vi forlenger ingen kontrakter, forhandler ikke om ny lønn og så videre, for det kan hende at det er da vi blir nødt til å justere. Og selvfølgelig, når vi vurderer permitteringer ville det bare vært skamløst å signere nye spillere.
– Flere har vært åpne om sin frykt for at permitterte spillere kan si opp og forsvinne. Deler du den?
– Jeg er ikke redd for det. Vi har noen unge og veldig attraktive spillere, men vi vet at de har ryggrad og moral. De er ikke interesserte i å bli stemplet. Og permitterer man noen, og holder igjen andre, vil man også sette de spillerne som blir igjen i en vanskelig situasjon.

Indre bane i karantene: Derfor permitterer ikke LSK

OBOS-ligaen
RBK-talent returnerer til gamleklubben
01/10/2020 PÅ 18:07
OBOS-ligaen
Brite skal trene Stjørdals-Blink
01/10/2020 PÅ 10:50