Verdens første mobile separasjonsløsning for kunstgress kommer i mars til Norge som første land. Alt av det utslitte kunstgresset gjenbrukes og resirkuleres med denne nye løsningen. Gevinsten kan blant annet gi store positive miljøkonsekvenser fordi man ikke trenger å ta i bruk tungtransport for å frakte vekk banene.
NFF oppfordrer aktørene og driverne av gamle kunstgressbaner til å ta i bruk denne miljøvennlige teknologien i stedet for å sende kunstgresset for resirkulering til Danmark med lastebiler. I Norge er det rundt 1800 små og store kunstgressbaner.
Eliteserien
Fikk gult kort for filming: – Jeg tar det, beklager!
13 TIMER SIDEN
– Vi har ikke vært direkte involvert i dette prosjektet, men vi er blitt informert om planene. Vi er jo positive til at det kan etableres et slikt opplegg for gamle kunstgressbaner, slik at vi slipper å frakte dem ned til Danmark, sier anleggssjef Ole Myrvold i NFF til NTB.

Ligger godt an

– Vi vil oppfordre aktørene til at hvis vi klarer å få til gjenbruk av kunstgressbaner på plassen, så vil dette ha en stor klimagevinst, fortsetter Myrvold.
Nå er det ikke bare kunstgresset i seg selv som er problemet når det blir gammelt og utslitt. En kunstgressbane i Norge har en levetid på 10-15 år. Gummigranulatet som ofte er blitt brukt, har også vært et problem. Mye av dette kommer på avveie under bruk og snørydding og havner ofte ute i naturen.
NFF startet et prosjekt for tre år siden for å redusere svinnet av gummigranulat fra kunstgressbanene. Målet var 90 prosents reduksjon innen 2020.
– Hvordan går det med dette prosjektet?
– Jeg synes vi ligger veldig godt an. 40 prosent av banene er ferdige i dette forbedringsarbeidet, 30 prosent er under arbeid, og vi går løs på de siste 30 prosentene i nær framtid, sier Myrvold.
Saken fortsetter under videoen.

Ekspert kritisk: Savner større utvikling under Hareide

Klimagevinst

Med den nye løsningen vil det meste løse seg, ifølge en pressemelding fra produsenten TeBe Sport.
«Etter at denne separasjonsprosessen er gjennomført, vil råvarene i en kunstgressbane være tørket, renset, separert og tilgjengelig for gjenbruk og resirkulering. Råvarene brukes igjen på ny eller eksisterende baner, eller det brukes som råvarer til Norsk produksjonsindustri, som igjen vil styrke deres internasjonale konkurransekraft.
Løsningen vil medføre positive miljøeffekter og økonomi fra dag én, med gjenbruk og resirkulering av 10 prosent av en kunstgressbane, over 80 prosent reduksjon i bruk av tungtransport og opp til 50 prosent reduksjon i kostnad for baneeier, sammenlignet med dagens løsninger. Dette er starten på en prosess med å holde kasserte kunstgressbaner i et kontrollert og sirkulært kretsløp», heter det blant annet.
Den første maskinen ankommer Norge i mars og vil være operativ fra og med april 2021.
(©NTB)
Eliteserien
Moe om gulljakten: – Vi er skuffet i dag
13 TIMER SIDEN
Eliteserien
Kaller det flaut og pinlig: – Håper gutta kjenner at det går på stoltheten
13 TIMER SIDEN