Det viser den oppdaterte søkerlisten og nøkkeltall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet , som har administrert ordningen. Fristen for å søke utløp 15. januar.
Totalt kom det inn 6595 søknader. Disse knytter seg til 25.153 ulike arrangementer. I alt har 5891 organisasjoner kommet på banen for å få kompensert tapte inntekter som følge av viruspandemien.
Eliteserien
Ferdig i Kristiansund: – Jeg ønsker alle lykke til videre
6 TIMER SIDEN
Den største enkeltsøknaden står Norges Håndballforbund bak. Den lyder på i underkant av 39 millioner kroner og relaterer seg til de økonomiske tapene som følge av at Norge måtte si fra seg sin del av EM-sluttspillet for kvinner før jul.
Norge hadde i utgangspunktet arrangøransvaret sammen med Danmark, men som på grunn av strenge norske smittevernbestemmelser konkluderte håndballforbundet med at det likevel ikke kunne la seg gjøre å arrangere kamper i Trondheim.

28,5 millioner til NFF

Kompensasjonsordningen åpner for at søkere får tildelt mellom 50 og 70 prosent av godkjent søknadsbeløp, avhengig av om arrangementet helt eller delvis lot seg gjennomføre, eller om det måtte avlyses i sin helhet.
Håndballforbundet kan som følge av det vente seg en utbetaling på i underkant av 27,3 millioner dersom den innsendte søknaden godkjennes.
Som under behandlingen av de to foregående krisepakkene, er det samtidig gjennomført mange utbetalinger underveis, i takt med at søknader er ferdigbehandlet. Den tredje og så langt siste utbetalingen ble gjort 11. januar. Da ble nærmere 134 millioner kroner fordelt til en rekke søkere, blant dem Norges Fotballforbund (NFF).
NFF har så langt fått utbetalt 28,5 millioner kroner fra krisepakke tre, fordelt på flere ulike søknader. De relaterer seg blant annet til bortfall av inntekter tilknyttet fotball-NM for menn samt flere landskamper i fjor høst.
Erling Braut Haaland og resten av herrelandslaget spilte en rekke landskamper for tomme tribuner i fjor høst, blant dem den viktige EM-omspillskampen mot Serbia. Det ga naturlig nok tapte inntekter for forbundet.

Ordning på høring

Fortsatt gjenstår det å behandle mange søknader. Lotteritilsynet opplyser at det legges opp til en større utbetaling i uke fire.
I alt er det så langt utbetalt over 281 millioner kroner tilknyttet 8500 arrangementer og aktiviteter i krisepakke tre.
Krisepakken gjaldt for arrangementer gjennomført i perioden 12. mars til 31. desember i fjor. Det kunne blant annet søkes om kompensasjon for bortfall av billettinntekter samt tapte inntekter tilknyttet parkering og kiosksalg.
Krisepakken har en totalramme på én milliard kroner. I krisepakke nummer én og to ble det utbetalt i alt 1,3 milliarder kroner til lag og foreninger.
Rett før jul offentliggjorde Kulturdepartementet at nye 1,185 milliarder kroner er satt av til stimuleringsordninger for idretten og frivilligheten for første halvår i 2021.
– Jeg følger opp tidligere lovnader om å ha så gode ordninger som mulig og fylle på der det trengs. Det vil jeg fortsette med også i 2021, sa kulturminister Raja til NTB da.
Regelverket for den nye ordningen er i disse dager på høring.
(©NTB)
Fotball
Følte med spillerne etter kapteinsbånd-nekten: – Politiske gisler
I GÅR KLOKKEN 16:54
Fotball
Fifa åpner disiplinærsak mot Serbia
I GÅR KLOKKEN 16:03