Tall fra Norges idrettsforbund (NIF) viser at kvinnene samlet sett står for to tredeler av nyrekrutteringen, og totalt er kvinneandelen oppe i 41,2 prosent blant dem som driver aktiv idrett. Tallene sammenligner medlemmer i de ulike idrettsforbundene fra 2012 og fram til 2018.
Økningen de siste seks årene er spesielt markant i Norges idrettsforbunds prioriterte målgrupper, som er jenter fra seks til 12 år. Der er økningen på 24.530 nye jenter mot 7133 gutter. For jenter i alderen 13–19 år er økningen på hele 9799 jenter, mens hos guttene er det en nedgang på 66, viser tall fra Nøkkeltallsrapporten.
Fotball
Haaland på verdenslaget i Fifa-kåring: – Gir gratis motivasjon
11 TIMER SIDEN

Jenter 6–19 år, en viktig målgruppe

Idrettspresident Berit Kjøll er svært glad for den positive medlemsutviklingen i norsk idrett de siste seks årene.
– Det er svært gledelig at medlemsutviklingen er positivt for norsk idrett. Dette viser at idrettsbevegelsen er relevant for flere enn noen gang. Samtidig er det spesielt hyggelig at den største tilveksten kommer fra jenter i aldersgruppene 6–12 år og 13–19 år. Dette er en svært viktig målgruppe for oss, sier idrettspresident Berit Kjøll

Fortsatt få kvinnelige styreledere

Tallene viser også god representasjon av kvinner i styrer fram til fylte 50 år, mens det er mannsdominert i de eldste aldersgruppene. Totalt i idrettsorganisasjonen, idrettsforbundet, idrettskretser, særforbund, idrettsråd og idrettslag, utgjør kvinnene 36,2 prosent av styresammensetningen.
– Andelen kvinner i styrer, og ikke minst i styreverv i norsk idrett, er fortsatt for lav, spesielt i idrettslagene. Her må vi fortsette det gode arbeidet for å motivere flere kvinner til å delta i styrearbeid, sier Kjøll.
(©NTB)
Sett denne?
OBOS-ligaen
Hadde første økt i parkeringsgarasjen: – Gutta ser fantastiske ut
12 TIMER SIDEN
Eliteserien
Tidligere Roma-spiller klar for AaFK
14 TIMER SIDEN