Det bekrefter Viking FK i en pressemelding tilsendt Discovery.
Klubben skriver at styret i Viking FK vil ta stilling til premissene i dommen og vurdere en anke i løpet av de kommende 14 dagene.
Eliteserien
RBK henter stopper fra dansk fotball: – Den største klubben i Norge
I GÅR KLOKKEN 15:07
– Dommen inneholder etter klubbens oppfatning faktafeil og feilslutninger som medfører at de juridiske slutninger blir feil. Saken har imidlertid vært en belastning for alle involverte i klubben og ønsket om å få en avslutning kan derfor få betydning for styrets beslutning, sier Viking FK-styreleder Rune Bertelsen.
– På den annen side, de rettslige spørsmål doms- og sanksjonsutvalget har vurdert, er av sentral betydning, ikke bare for Viking, men for norsk toppfotball generelt. Det vil derfor være av stor verdi å få en avklaring som er basert på et riktig og mer presist faktum, og en dypere juridisk drøftelse av de forhold Viking nå er dømt for. Dette taler for en anke, men styret vil som nevnt bruke den tid som står til rådighet for å vurdere om Viking FK skal anke eller ei, fortsetter han.

Vil ha en evaluering av regelverket

Videre skriver styrelederen at klubben kommer til å følge opp saken via Norsk Toppfotball.
– Vi håper at vi gjennom dem kan få en evaluering av regelverket inn på agendaen. Formålet i Forbundsstyrets bestemmelser er tross alt at «det skal legges til rette for et godt og konstruktivt samarbeid mellom klubb og selskap», sier Bertelsen.
– Viking vil naturlig nok gjøre evaluere sine rutiner på bakgrunn av dommen. Vi mener at Forbundsstyrets bestemmelser på flere områder er uklare, og vil derfor i fremtiden søke dialog med NFF dersom vi er i tvil, avslutter han.
Lokalavisen Stavanger Aftenblad skrev om saken først.

Berntsen forhandlet med AS

I november ble det kjent at Berntsen ikke fikk fortsette som hovedtrener i Viking. Det var Vikings AS-styre, og ikke Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingene med Berntsen. Det ble gjenstand for undersøkelse hos NFF, og i januar ble klubben anmeldt for brudd på NFFs interne regler.
I dommen skriver NFF:
«Basert på foreliggende dokumentasjon fant Utvalget det bevist at klubben har forholdt seg som beskrevet i Påtalenemndas anmeldelse, og Utvalget legger til grunn at klubben har brutt NFFs lov § 14-4 og forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap, ved håndteringen av Berntsens avgang som trener».
«Det fremgår av NFFs lov at klubben ikke har adgang til å «direkte eller indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige virksomhet til avtaleparten». Videre følger det av forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap, at «den sportslige virksomheten skal driftes og administreres av klubben og kan ikke overlates til selskapet».
«Etter en helhetlig vurdering av foreliggende dokumentasjon og forklaringer, fant Utvalget at Påtalenemndas innstilling, hvor klubben dømmes til bot på kr. 20 000, er en passende straff».

– En ganske ny type sak

– Det er et brudd på bestemmelsen om at det er klubben som har det sportslige ansvaret, ikke samarbeidende selskaper, sier leder Espen Auberg i NFFs juridiske seksjon til Discovery.
– Hvorfor vurderer man det ikke som grunn til poengtrekk?
– Det er en vurdering. Det er en ganske ny type sak, så man må gå opp den løypa og vurdere hva man mener er det beste utfallet. Det er en vurdering som både påtalenemnda og doms- og sanksjonsutvalget tar på bakgrunn av de opplysningene vi har, blant annet de argumentene og opplysningene som kommer fra Viking, sier Auberg.
– Kommer man til å ha et økt fokus på dette temaet fremover?
– Vi følger med, men det er litt vanskelig, for vi kommer ikke inn på styrerommene og ser hvordan de beslutningene tas i praksis. Det er det vanskelig å si noe om, selv om vi kan mistenke i noen klubber at samarbeidende selskaper har større makt enn det som egentig følger i idrettsbestemmelsene. Vi er litt avhengige av at det dukker opp og vi får vite om det på en måte, sier Auberg.
Eliteserien
Ønsket mer lønn – nå er nøkkelspilleren ferdig i klubben
24/11/2022 KLOKKEN 16:50
Eliteserien
Ble hentet på korttidskontrakt i sommer – nå er han klar for tre nye år
24/11/2022 KLOKKEN 10:35