Det skriver styret i Godset i en pressemelding.
«De undersøkelsene advokatfirma Kleven & Kristensen har gjort på vegne av Strømsgodset Toppfotball v/styret gir etter styrets mening grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering», skriver klubben.
Eliteserien
RBK henter stopper fra dansk fotball: – Den største klubben i Norge
I GÅR KLOKKEN 15:07
Videre skriver styret at de ord og utrykk som er brukt, kan være i strid med NIFs og NFFs regelverk.
Klubben viser til at idrettsorganisasjonene har egne domsorganer for å behandle straffesaker, og at en avgjørelse fra disse vil «etablere praksis for idrettens tålegrense hva gjelder akseptabel opptreden for trenere innen idretten».
Klubben har besluttet at saken skal anmeldes til NFF for videre håndtering der.
Saken fortsetter under videoen.

Dette mener BP at Godset trenger nå

«Styret ønsker å understreke at tidligere trener skal anses uskyldig for eventuell opptreden i strid med idrettens regelverk inntil endelig avgjørelse foreligger», skriver Godset-styret.
Avslutningsvis skriver klubben at de ikke ser det som aktuelt å forfølge saken arbeidsrettslig da Pedersen allerede har avsluttet sitt ansettelsesforhold til klubben.
Discovery skrev først om saken 2. april. En uke senere bekreftet Strømsgodset at de hadde avsluttet samarbeidet med dansken.
Erik Flågan, Pedersens advokat, skriver i en pressemelding at de ikke er enige i konklusjonen til Godset-styret.
– Vi tar styrets konklusjon til etterretning, men er uenige i styrets vurdering av at det foreligger grunnlag for å treffe en slik konklusjon. Vi vet lite om hva granskerne har gjort, hvem de har snakket med, hvorvidt de har fulgt opp våre henstillinger, og hvorfor de tilsynelatende ikke har satt uttalelser fra Henrik Pedersen inn i en riktig kontekst, skriver Flågan i meldingen.
– Henrik Pedersen har ettertrykkelig gitt uttrykk for sin nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Men han anerkjenner at enkelte ord og utrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment, fortsetter advokaten.
Videre skriver Flågan at «uttalelser fra Henrik Pedersen er blitt løsrevet fra realiteten».
Sett denne?

Zlatko-håp, Godset-ledere og Branns stopperkrise

Eliteserien
Ønsket mer lønn – nå er nøkkelspilleren ferdig i klubben
24/11/2022 KLOKKEN 16:50
Eliteserien
Ble hentet på korttidskontrakt i sommer – nå er han klar for tre nye år
24/11/2022 KLOKKEN 10:35