OPPDATERING: Viking har nå innkalt til pressekonferans som forventes å finne sted kl 17:00 på SR-Bank Arena. Eurosport kommer tilbake med mer.
Eurosport skrev mandag kveld om idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner, som er klokkeklar på at Viking som klubb bryter idrettens egne regler når et samarbeidende AS ved styreleder Thor Steinar Sandvik blander seg inn i sportslige spørsmål, slik avgjørelsen rundt trener Berntsen er.
Eliteserien
Den ekstreme forvandlingen: Gråstein til gull i Bodø/Glimt
7 TIMER SIDEN
Norsk fotball-eierskap er organisert i en dual-modell, som tilsier at det sportslige ansvaret (og lisensen) ligger hos foreningen (klubben), mens et AS (selskapet) kan overta de kommersielle rettighetene. Samtidig kan investorene som går inn i AS-et ofte få stor innflytelse og makt på det sportslige også, fordi de underforstått for eksempel kan true med å trekke pengestøtte.
Så egentlig kan ikke AS-et isolert kvitte seg med en trener slik Viking Fotball AS styreleder gjorde.
– Reglene er helt krystallklare. Et AS har ikke noe med det sportslige å gjøre. De skal holde fingrene av fatet, sier Gunnar-Martin Kjenner til Eurosport.
– Det er begått et regelbrudd, og det er såpass alvorlig at både NFF (Norges Fotballforbund) og NIF (Norges Idrettsforbund) bør ta affære og sanksjonere, la den kjente idrettsjuristen til.

Styreleder legger seg flat

Nå legger Viking FK-styreleder Rune Bertelsen seg flat i et intervju med Stavanger Aftenblad. Samtidig varsler VG at NFF skal granske sparkingen av Berntsen.
– Da forhandlingene mellom AS-styreleder og Bjarne Berntsen utviklet seg til å bli en diskusjon om ansettelsesforhold etter 2021-sesongen, burde vi som arbeidsgiver grepet inn og overtatt forhandlingene. Vi må ta konsekvensene av de feilene vi har gjort i både AS og FK. Vikings beste må komme først, sier Bertelsen til Aftenbladet.
Videre sier han at Sandvik etter regelverket ikke burde ha vært den som startet forhandlingene med Berntsen.
– Nei. Ikke for perioden etter 2021-sesongen. Vi i Viking FK burde også vært med i forhold til endringer i et arbeidsforhold, sier Bertelsen, som varsler at han kommer til å trekke seg om de ikke finner en løsning på saken og en riktig måte å styre etter dualmodellen på.
Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i Norges Fotballforbund (NFF), bekrefter overfor VG at de skal se nærmere på bruddet mellom Viking og Bjarne Berntsen.
– Vi tar en første runde på det nå i løpet av uken. Da vil vi be Viking om en forklaring. Før det vil vi ikke kunne si så mye mer, sier Auberg.

Samarbeidsavtale

I styreinstruksen til Viking FK heter det blant annet:
  • Styret i Viking FK skal på et overordnet nivå behandle alle saker knyttet til barn/ungdom og elitesatsing i Viking FK. Styret skal gjennom tett og god kommunikasjon med sportslig ledelse og styret i Viking Fotball ASA sørge for en bred forankring av beslutninger innen elitesatsing i Viking FK.
  • Styret skal vedta sportslige målsetninger, strategi og organisering av elitesatsingen i Viking FK. Styret i Viking Fotball ASA skal gi sin uttalelse om forslag til sportslige målsetninger, strategi og organisering som berører den del av elitesatsingen som Viking Fotball ASA finansierer før saken vedtas i styret i Viking FK.
Viking Fotball AS, som skiftet navn fra ASA i 2017, ble stiftet i 1998.
– Ja, det må foreligge en formell samarbeidsavtale mellom klubb og AS, som regulerer forholdet mellom hva som er klubbens ansvar og hva som er selskapets ansvar i samarbeidet. Vi kaller dette en dualmodell, en ordning som har vært lov og eksistert i norsk fotball siden begynnelsen av 1990-tallet. Men det er viktig at det sportslige ansvaret skal ligge i klubben. I driftsselskapet skal den kommersielle virksomheten ligge. Klubben kan ikke outsource den sportslige virksomheten eller de sportslige beslutningene til et selskap, sier Teddy Moen i Norsk Fotballtrenerforening til Eurosport.
Temaet er imidlertid ikke nytt i norsk fotball.
– En videreføring av en prøveordning som ble gitt på idrettstinget til NIF i 2015 om at klubber kunne drive toppsatsning i et eget selskap, ble fremmet på NFFs fotballting i mars 2019. Forslaget ble kraftig nedstemt og beskjeden tydelig – norsk idrett skal eies og drives av foreninger, ikke AS, sier Moen, som selv var på Tinget.
– Selv toppklubbene støttet ikke forslaget med få unntak. Jeg husker Øystein Nerland i Molde som mente at de hadde en god ordning nå, men at han gjerne så at norske toppklubber ville kunne bli aksjeselskap i fremtiden. Jeg opplevde unison enighet om at en selskapsmodell ikke er ønsket inn i norsk fotball.
Saken fortsetter under videoen.

Hyller Glimts stikk til Rosenborg: – Helt på sin plass

– Alvorlige regelbrudd

Moen snakker videre i et historisk perspektiv og tilbake til inngangen av 1990-tallet. Et par utflyttede moldensere (Røkke og Gjelsten) var tilbake og ville gjerne kjøpe Molde Fotballklubb. Men så enkelt var det ikke.
– Man kan ikke kjøpe et idrettslag i Norge. Foreninger i Norge er eid av medlemmene. Den gang fotballformann i Molde FK, Sondre Kåfjord, var den som ble «fødselshjelperen» til det vi kjenner som dualmodellen.
Idrettstinget godtok lovendringene som ga anledning til samarbeidende driftsselskap, men sa at klubben måtte eie 51 prosent av aksjene. De gikk senere vekk fra 51 prosent, men i Tyskland gjelder fortsatt denne regelen. Det er interessant, mener Moen.
– Hva da med samarbeidsavtalen mellom Viking FK og Viking Fotball AS?
– Over tid har det etablert seg en type praksis hvor mer og mer av den sportslige virksomheten og beslutningene på sport flyttes fra klubb over i AS-et. Dette er alvorlige regelbrudd som gradvis svekker klubbens autoritet og styring av det sportslige. Vi som en interesseorganisasjon for fotballtrenere har sett en utvikling som også svekker stillingsvernet til fotballtrenere som arbeidstakere. Det er en farlig utvikling, og saken med Bjarne Berntsen viser hvor galt det kan fare av sted når sportslige beslutninger tas utenfor klubbens egne organer.
Moen har engasjert seg i denne problemstillingen over tid.
– At AS-styrer ansetter og avskjediger fotballtreneren har vi sett over mange år. Vi har dessverre talt for døve ører når vi har brakt denne ulovlige praksisen frem i norsk toppfotball. Derfor sier vi kraftig ifra nå, også for å sende signaler til styret i NIF og NFF, om at dette er en sak vi ønsker skal løftes opp for vurdering i idrettens organer, sier han og tilføyer:
– Når denne ukulturen får fortsette, vil det svekke stillingsvernet til fotballtrenere ytterligere. Vi er bekymret for hvordan rekrutteringen til treneryrket vil bli, om det skal bli slik at vi skal akseptere at andre enn arbeidsgiverne faktisk skal avgjøre om en trener får sparken eller ikke.

Ansatt av Viking FK

Moen fortsetter:
– Fotballklubber kan ikke lage kontrakter eller avtaler som man selv ønsker. I en dualmodell, må partene underskrive en avtale som NFF har utformet, en såkalt standardkontrakt, som regulerer samarbeid mellom klubb og AS.
Eurosport har sett denne standardavtalen, og der står det blant annet at «Selskapet bekrefter ved avtaleinngåelsen at man er kjent med de rettigheter og forpliktelser som følger av Forbundsstyrets bestemmelser, herunder blant annet at selskapet ikke kan ha vedtekter eller drive virksomhet som er i strid med klubbens eller overordnede idrettsmyndigheters lover, regelverk, instrukser og etiske verdier.»
– Et AS skal ha ansvaret for det kommersielle i samarbeidet, men ikke på sport. Det kan sikkert være vanskelig å skille, eller utfordringer knyttet til det, men slik er loven laget. Det er mange som mener at de som putter inn pengene må få bestemme. Joda, men det gjør det ikke mer lovlig likevel.
Bjarne Berntsen er ansatt av klubben, altså Viking FK.
– Det er styret i Viking FK som har arbeidsgiveransvaret for Bjarne Berntsen. Derfor må kontrakten være mellom Viking FK og Berntsen. Og hadde det vært en praksis som med spillerkontrakter, som du må sende inn til NFF og få godkjenning på, ville det sikkert veldig fort blitt påtalt om det var en annen som sto som arbeidsgiver. Men du behøver ikke sende kopi av trenerkontraktene til NFF.
– Satt på spissen og i ytterste konsekvens; dersom styret i Viking FK nå bestemmer seg for at de ønsker Berntsen videre, kan de da overprøve avgjørelsen?
– Det blir spekulasjoner. Mitt håp er at klubb og selskap kommer sammen for å rydde opp i denne saken. Med det mål for øye å finne en god løsning for alle parter. Det som har skjedd de siste dagene er ikke bra for Viking FK, for norsk toppfotball eller for Bjarne Berntsen. Alle har en forpliktelse til å rydde opp nå. Saken svekker omdømmet til alle parter og tar krefter vekk fra det man skal holde på med. Og de tingene som er morsomme. Dette er bare trist.
Eliteserien
Se hvordan Vålerenga skaffet tre poeng etter straffedrama
19 TIMER SIDEN
Eliteserien
Se høydepunktene: Lillestrøm feide over Strømsgodset
20 TIMER SIDEN