Etter å gjennomgått saken med advokatfirmaet Kleven & Kristensen, har Strømsgodset nå besluttet at saken skal anmeldes til NFF for videre håndtering der. Det kommer fram i en pressemelding fra styret.
«De undersøkelsene advokatfirma Kleven & Kristensen har gjort på vegne av Strømsgodset Toppfotball v/styret gir etter styrets mening grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering», skriver klubben.
Eliteserien
Se høydepunktene: Sandefjord tok et stort steg mot Eliteserie-spill
16/11/2022 KLOKKEN 19:24

Uenig

Pedersens advokat Erik Flågan bekrefter i en annen pressemelding like etterpå at de har mottat Godset-styrets beslutning, men at de ikke er enig i konklusjonen.
– Vi tar styrets konklusjon til etterretning, men er uenige i styrets vurdering av at det foreligger grunnlag for å treffe en slik konklusjon. Vi vet lite om hva granskerne har gjort, hvem de har snakket med, hvorvidt de har fulgt opp våre henstillinger, og hvorfor de tilsynelatende ikke har satt uttalelser fra Henrik Pedersen inn i en riktig kontekst, skriver Flågan i meldingen.
– Henrik Pedersen har ettertrykkelig gitt uttrykk for sin nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning. Men han anerkjenner at enkelte ord og utrykk han har brukt kan ha blitt oppfattet på en annen måte enn han har ment, står det videre.

– Ikke satt inn i riktig kontekst

Videre skriver Flågan at «uttalelser fra Henrik Pedersen er blitt løsrevet fra realiteten».
– Ut ifra det bevisbildet vi er presentert, kan vi heller ikke nå se at det er grunnlag for å trekke denne konklusjonen og utveien som klubben nå velger. Ut over at granskerne har snakket med Henrik Pedersen to ganger vet vi som sagt ikke hvem de har snakket med. Vi opplever endringer og tilpasninger i forklaringer gjennom prosessen, men hva som er bakgrunnen for det har vi ikke fått innsyn i.
– Etter mitt syn er uttalelser fra Henrik Pedersen blitt løsrevet fra realiteten, og ikke satt inn i sin riktige kontekst. Formuleringer som er uttrykt respektfullt og i forståelse for andres kultur, kan i løsrevet forstand oppfattes av andre som diskriminerende. Slike utsagn vil like fullt ikke være diskriminerende når de gjengis i sin rette sammenheng og relasjon.
Også leder i Norsk Fotballtrenerforening Teddy Moen reagerer på konklusjonen til Godset-styret.
– I utgangspunktet har fotballtrenere sterke rettsvern, men i praksis har de ikke det. Det kommer av at media, og andre aktører med ulike agendaer, legger voldsomt press på arbeidsgivere. Trenere blir ofte dømt før det foreligger grunnlag for det, sånn bør det ikke være, sier han til Drammens Tidende.

Dette mener BP at Godset trenger nå

Eliteserien
Kaptein Kurtovic: – Jeg har glemt hvordan det er å vinne
16/11/2022 KLOKKEN 19:05
Eliteserien
Marerittrekken over etter kalasseier: – Som en JAS Gripen!
16/11/2022 KLOKKEN 18:51