• Se storkampen Molde - Rosenborg på discovery+, søndag kl. 19!
I et felles brev til klubber og supportere, signert av generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund og administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball, forsøker fotballtoppene å redegjøre for status i den betente pyrosaken.
Eliteserien
Best i ligaen etter Bohinen-beslutningen: – Ikke styrt av SA eller Eurosport
5 TIMER SIDEN
Brevet er sendt ut og i tillegg lagt ut i artikkelform på NFFs nettsider.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i forslag til ny forskrift foreslått at pyro på kamper blir forbudt. NFF, NTF, klubbene og NSA har i sitt felles høringssvar advart mot dette. Vi ønsker alle pyro/fyrverkeri som et stemningsskapende element på kampene våre, heter det i brevet med NFF og NTF som felles avsender.
– Det er utfordrende. Det ligger et regelverk fra direktorat som står for sikkerhet og samfunnsberedskap, som er en innstramming fra det vi som holder på med toppklubbene ønsker, sier Leif Øverland til Discovery.
«Nå har arbeidsgruppens representanter i fellesskap utarbeidet et forslag til nytt og noe mer utvidet pyroreglement,» heter det videre.
– Vi mener det er feil at det er farlig. Det som er farlig, er hvis det ikke skjer i ordnede former, med sikkerhetsavstand og godt opplærte mennesker som kan å forholde seg til fyrverkeri og pyro. Det ser vi på nyttårsaften hvert eneste år at går galt, sier Øverland.
– Med så mange pyroshow på våre stadioner, med så mange mennesker, over så mange år ... Jeg vil påstå at det er farligere med el-sparkesykkel i Oslo sentrum.

Lokale forskjeller?

I forslaget til det nye reglementet kreves det at det lokale brannvesenet vurderer hva som er trygt og sikkert.
– Det er brannvesenet som har kompetansen på pyro og er ekspertene, men de må også få gode arbeidsbetingelser. Med et gjennomarbeidet søknadssystem, som vi mener vi har på plass, så får de nettopp det fra fotballens side, sier Bjerketvedt.
Nå gjenstår det at de får mulighetene til å utøve dette fra direktoratets side også, fortsetter generalsekretæren.
– Vi er opptatte av å få en dialog med myndighetene som gjør at vi kan fortsette med dette, med trygge rammer. Vi ønsker ikke å drive med noe som er ulovlig. Vi vil at fotballen skal være til glede og atspredelse for hele familien, sier Øverland og legger til:
– Vi ønsker å ha det slik fremover, og vi er glade for at NFF står på den linjen, når supportere sier til meg at de ikke gjør det, men faktisk gjør det og at Pål er så tydelig på det i dette felles brevet vi har.
– Kan det bli lokale forskjeller?
– Det er utfordringen i dag. Det finnes brannvesen som er fornøyd med hvordan dette gjøres og godkjenner, mens andre steder har de lest den nye forskriften – som ikke er vedtatt, men som ligger i departementet – og dermed, slik vi opplever det fra klubb, er mer restriktive enn de var før og sier nei, sier Øverland.
– Det må være en felles plattform på arrangementer, fastslår han.

Droppe bøter?

I brevet fastslås det følgende: NFF og NTF støtter arbeidsgruppens forslag og ønsker også å gi noen flere muligheter til å bruke pyro rundt kampene.
– Og så må det være slik som vi ønsker, at Vibeke i Brann, Tove i Rosenborg og Erik i Vålerenga (klubbenes daglige ledere, journ. anm.) må stå ansvarlige overfor brannvesen og politi. Når de har tommelen opp og synes de er flinke, så skal ikke NFF drive å sende bøter til dem, sier Øverland.
– For det har også vært en utfordring, at lokale myndigheter har vært fornøyde, og så skjer det et eller annet – som det gjør når 12.000 mennesker er på stadion – som ikke Espeseth i Vålerenga kan være ansvarlig for, når man har gjort alt i henhold til retningslinjer. Så vi er også veldig fornøyde med at NFF ser på de retningslinjene for disse bøtene, på ting der man faktisk har gjort sitt beste. Det må være slik som ellers i samfunnet, at du får bot hvis du faktisk bryter noe.
I brevet heter det at «Det har vært situasjoner der klubbene har fått bøter, også når de selv har lagt til rette for trygge og sikre rammer. NFF har igangsatt et arbeid for å se på alternativer til dette sanksjonsreglementet.»
Lillestrøm fikk for eksempel tidligere i sesongen en bot på 85.000 kroner, men anket og mente pyro-boten måtte oppheves.
– NFF og NTF har igangsatt et arbeid der arrangør (klubbene) får et tydelig selvstendig ansvar for arrangementet. Vi er imponert over det arbeidet som gjøres av klubbene og vi ønsker å tydeliggjøre hva som er NFFs ansvar og hva arrangør kan og skal gjøre, sier Bjerketvedt og bekrefter samtidig at NFF har begynt å se på alternativer til sanksjonsreglementet.

En million i bøter på 10 år: – En konfliktlinje i norsk toppfotball

– Glade for møte

Øverland bruker – med glimt i øyet – et eksempel fra egen hjemby.
– Det vi mener er at NFF naturligvis skal ha overordnede retningslinjer på hvordan en kamp skal gjennomføres, med tilstrekkelig vakthold, og bortvise personer som også ville blitt det på Steen & Strøm eller på konsert.
– Det blir på akkurat samme måte som hvis du hadde arrangert en konsert i Strandgateparken på Hamar, etter lover og regler og lokal godkjenning for å ha den konserten, og hvis politiet er fornøyde med deg som arrangør selv om det kom noen fra Løten som ikke klarte å oppføre seg.
– Alle vil at det skal være under trygge rammer, at det skal være en opplevelse for hele familien og ikke utrygt. Men hvis det er en, som til tross for vakthold, som sniker seg inn, og politiet er fornøyde med håndteringen av vedkommende selv om det synes på TV at det er utagernde oppførsel, da skal ikke NFF sende en bot til klubben. Da er det en sak mellom klubb og lokale politimyndigheter.
30. november er det møte mellom DSB, NFF og representanter fra klubbene/NTF.
– Er det da opp til DSB å avgjøre, å ta stilling til deres forslag?
– DSB har levert en innskjerping av forskriftene til Justisdepartementet, så det møtet er et dialogmøte, knyttet til å se på mulighetsrommet og høre med DSB og få deres situasjon ut av det. Det har vært mye kommunikasjon i media. Men de har lyttet og vi er glade for at vi er inviterte til møte, sier Øverland.

Den store tilskuer-debatten: Flere ideer og oppsiktsvekkende pyro-forslag

Eliteserien
Merker flere LSK-endringer siden ankomsten – vil bygge videre på ny kultur
I GÅR PÅ 20:53
Eliteserien
Takker alle i og rundt LSK etter ny kontrakt: – Lyst til å betale tilbake
I GÅR PÅ 20:51