TRONDHEIM (Eurosport.no):
22:44 Nå skal det stemmes over den øvrige styresammensetningen. Først er det anledning til å melde inn andre forslag enn det valgkomiteen har foreslått.
Eliteserien
– Jeg er tom for ord. Det er steike irriterende
10 TIMER SIDEN
22:41 Et titalls medlemmer forlater årsmøtet når avstemningen offentliggjøres.
22:38 Avstemningen er over og stemmene talt opp. Ivar Koteng er gjenvalgt som styreleder i Rosenborg eter benkeforslag. 331 stemmer for Koteng, 244 for Gjersvold. 17 ugyldige/blanke stemmer.
22:07 Nå begynner den skriftlige voteringen.
22:02 Etter Nordhammer har to medlemmer gått på talerstolen og snakket meget varmt om Ståle Gjersvold. "Han har vært medlem av klubben i mange år og kjenner RBK-kulturen, det tør jeg påstå. I tillegg: Argumentet om at han må gå gradene: Ivar Koteng gikk rett inn i styret i sin tid".
21:56 Nå er styrets nestleder Leif Inge Nordhammer på talerstolen. Han vil "dele noe fra styrets indre liv" forteller han. "Det å påstå at Ivar Koteng kjører solo er helt feil. Det devaluerer faktisk oss som sitter i styret. Vi har lyktes med mye, men ikke med alt." Videre sier Nordhammer at daglig leder har fått et mye tydeligere mandat, at det er tatt flere gode avgjørelser omkring administrasjon og akademi. "Rosenborg styres av kontinuitetsbærere. Vi har et bra oppsett og det trengs ikke noe revolusjonerende, folkens. Jeg vil oppfordre til støtte av Tor Klevelands forslag" runder Nordhammer av med.
21:53 "Din tid kommer, Ståle. Men det tar tid å lære seg å være en rosenborger" følger Eggen opp - med spontan applaus fra deler av salen.
21:51 "Hvor sitter du, Ståle? Deg kjenner jeg godt, vet du. Hadde deg på skolen, du var heldig!"
21:49 "Kontinuitet har vært helt avgjørende for RBKs suksess. I det så ligger det kunnskap og forståelse. Vi hadde ikke blitt det vi har blitt uten en gruppe som har brukt livet sitt til å gjøre klubben til det den har blitt" sier Eggen. "Når man hører debatten her så virker det som man tror kontinuerlig liv som toppklubb siden 1960-tallet kommer lett".
21:47 Nå snakker Nils Arne Eggen.
21:43 Nå går Ståle Gjersvold på talerstolen. Han sier han ikke vil si for mye om det som har skjedd de siste par årene, men at det utvilsomt har vært et problem med synkende engasjement og publikumstall. Verdier er noe jeg forfekter, sier Gjersvold. "Jeg jobbet 19 år i Statoil, men valgte å slutte fordi bedriften ikke hadde åpenhet i sitt verdigrunnlag".
21:40 Ordstyrer sier det nå er duket for siste taler fra salen.
21:39 Nå oppfordres det fra talerstolen om at dette møtet må avsluttes på et eller annet tidspunkt, og at de som ber om ordet må komme med noe nytt til torgs - og ikke bare gjenta det som allerede er meldt. I så fall skal det bues fra salen, hevdes det. Solid applaus.
21:34 Det har også kommet forslag om å la Koteng gå inn som styremedlem med Gjersvold som leder. Det tror jeg vi kan avskrive som alternativ med en eneste gang. Etter møtet mellom de to kandidatene i forrige uke så er det ingenting som tyder på at de to akter å samarbeide.
21:31 Stadig flere som snakker varmt om Ivar Koteng og æresmedlem Tor Klevelands benkeforslag om å fortsette med nåværende styreleder. Det pekes på at man ikke skal legge den sportslige lista så høyt at man alltid river, at fjoråret ikke var så aller verst - og at den økonomiske styringen har vært eksemplarisk under Kotengs regjeringstid.
21:20 Debatten fortsetter, flere medlemmer tar ordet. Foreløpig har ordskiftet gått for og i mot Ivar Koteng, men nå talte akkurat Trond Buchmann - som på fjorårets årsmøte bad Koteng trekke seg ett år før tida - og han gjorde helomvending. Full støtteerklæring til sittende styreleder, hovedsakelig grunnet en endring i oppførsel og mindre innblaning i sportslige affærer. Buchmann sier han representerer seg selv, men at en gruppe RBK-medlemmer som han omgås har bedt ham stå fram med dette standpunktet i kveld.
21:11 Medlem Erling Næss gir seg ikke, står på talerstolen og fremmer forslaget om Tore Strømøy, blir forsøkt temmet av ordstyrer, men Næss står på sitt og mener Strømøy er valgbar så lenge han er medlem. Går til kraftig angrep på Koteng og bråket de to siste årene han mener savner sidestykke i RBK-historien. I tillegg kritiserer han bruken av penger på avgangen til Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun. Næss virker ikke spesielt interessert i å ha Gjersvold som styreleder heller: "Han er ikke noe bedre alternativ, han!" avslutter Næss med - til latter fra salen.
21:03 "Er vi virkelig klar til å kaste en styreleder som har oppnådd de resultatene han har de åtte årene han har sittet? Økonomien han overtok var rusten, nå er den bunnsolid, så økonomien kan vi ikke kaste ham på. Under Koteng har vi vunnet syv titler og kommet gjentatte ganger til gruppespillet i Europa League. Så vil enkelte hevde at vi gjorde en svak sesong i fjor, og ja, til Rosenborg å være var den det. Men hvilke storklubber har ikke et dårlig år fra tid til annen?" blir det argumentert fra talerstolen fra æresmedlem Tor Kleveland som fremmer forslag om Ivar Koteng som fortsatt styreleder.
Valg av nytt RBK-styre
20:55 Westerhus trekker fram Ståle Gjersvolds lederegenskaper og erfaring med å håndtere media, hans anstendige opptreden på kommunikasjonsbiten, at han deler RBKs verdigrunnlag og at han er en framtidsrettet lagleder, som argumenter for at han blir en dyktig styreleder.
20:52 "Ivar Koteng var rett mann da han kom inn i 2012, men de sportslige resultatene, en økonomi som hadde gått 50 millioner i minus i 2019 uten e-cup gruppespill, samt en økende likegyldighet til det som skjer på Lerkendal gjør at vi mener tida er inne for en endring i styret" oppsummerer Westerhus.
20:51 "Klubbens kultur og verdier er vel ivaretatt. Klubben har en sterk og erfaren organisasjon, kontinuiteten er ivaretatt" mener Westerhus.
20:49 - Vi har vært 100 % enstemmige i valgkomiteen, men det har vær stor takhøyde under diskusjonene våre, sier Westerhus. "Vi har fått mye kritikk for ikke å ha endret på styret de siste fire årene" følger han opp.
20:45 Nå er vi kommet til kveldens høydepunkt: Valg av nytt styre i Rosenborg Ballklub. Først skal valgkomiteens leder Stig Westerhus på talerstolen. Han starter med en vits: "Jeg har fått en henstilling fra Tore Strømøy til å holde på så lenge at jeg kan bli valgbar".
20:42 Espen Vikan, talsmann i Kjernen, går på talerstolen og uttrykker bekymring for hvordan klubben etterlever sine verdier i praksis. Får svar fra Tove Moe Dyrhaug.
Egenutviklede spillere
20:31 Forslaget fra medlem Jan Nystrøm om at minst halve a-stallen til RBK skal være egenutviklet får bare en håndfull stemmer. Dermed står styrets noe mer genrelle innstilling om at RBK kontinuerlig skal jobbe med egenutvikling av unge spillere gjennom betydelig satsing på SalMar akademiet.
20:28 Nå debatteres punkt 6 og 7 på sakslista: Egenutvikling av spillere. Flere medlemmer tar ordet og uttrykker sin bekymring for manglende spilletid for de unge talentene i klubben. Micke Dorsin svarer fra talerstolen og møter applaus og anerkjennelse fra Kjernen, som "en som har kommet inn med ny kraft og energi. Det er gledelig". Opplagt et tema som bekymrer og engasjerer mange på årsmøtet.
Debatt om kvinnefotball
20:13 Rosenborgs BK kvinner er en realitet med overlegent flertall, omtrent 25-30 medlemmer stemte på det alternative forslag om at årsmøtet skulle behandle saken ved neste anledning.
20:10 - Det er en historisk dag, forhåpentligvis, sier Karen Espelund fra talerstolen. Hun er innstilt som nytt styremedlem i RBK av valgkomiteen. Espelund snakker varmt om et samarbeid med Ørn. "Godt valg" avslutter hun og får stor applaus.

20:06 Neste taler argumenterer i strakt motsatt retning og ønsker full fusjon med Trondheims/Ørn så fort som mulig, og roser styreleder Koteng for det han har gjort med stadion til Ørn. Taler sier det er på høy tid at kvinnene innlemmes i Rosenborg Ballklub og får kraftfull applaus fra salen i retur.
20:04 Det legges fram et konkret forslag om sammenslåingen med Ørn som er identisk med den styret i RBK har framlagt, med unntak en setning på tampen som foreslår at medlemmene skal behandle forslaget enten ved neste eller et ekstraordinært årsmøte. Forslaget mottar spredt, nøktern applaus.
20:02 Ordstyrer funderer på om man må finne fram kalenderen sin, for innlegget mot etableringen av kvinnesatsingen har vart i minst 5-6 minutter. "Det spørsmålet jeg ønsker at årsmøtet skal stille seg er hva dette betyr for Rosenborg ballklub".
19:56 To medlemmer på årsmøtet har bedt om ordet med skepsis til planene om å slå seg sammen med Trondheims/Ørn. Det uttrykkes at det er ulike oppfatninger i Ørn- og RBK-leiren om hva samarbeidet skal innebære. Samtidig blir det sagt at man ønsket at årsmøtet kunne fått ta stilling til samarbeidsmodellen.
19:49 Det er 599 stemmeberettigede til stede på kveldens årsmøte.
19:45 Ivar Koteng på talerstolen. Legger fram det han mener er kveldens viktigste sak: Innlemmingen av kvinnefotball i RBK gjennom samarbeidet med Trondheims/Ørn. "Kvinnefotballen har mye kommersielt å gå på, men sterke krefter er i sving internasjonalt og OBOS har tatt grep her til lands, som har gjort at vi har våknet", sier Koteng. "Likeverd er noe vi må ha i bånn i dette samarbeidet, slik at utviklingsmulighetene er like bra for begge kjønn, selv om lønnsnivået ikke vil utlignes mellom herrene og damene", følger han opp.
Ingen Strømøy på valg
19:39 Gjennomgang av lov for Rosenborg Ballklub skjer nå. Det er av interesse for om Tore Strømøy er valgbar på kveldens møte. Det blir sagt fra talerstolen ved Kyrre Rødsjøsæter at eventuelle lovendringer som endrer på bestemmelsen om at man må ha vært medlem av idrettslaget i minst en måned for å være valgbar, vil bli overstyrt av NIFs lovverk. For der står samme krav til å bli valgt som styreleder. Dermed er Strømøys kandidatur lagt dødt.
Regnskap- og budsjettgjennomgang
19:37 På spørsmål fra salen om budsjettet for 2020 og føring av inntekter fra Europa sier Moe Dyrhaug: "Hva hadde Statoil vært uten olje?", før hun legger til at de ikke legger for store inntekter fra Europa til grunn i budsjettet, der gjelder to kvalikrunder, mens det sportslige målet er å gjøre det bedre enn i 2019.
19:33 Kontrollkomiteens leder oppsummerer regnskapet for 2019 med å poengtere at resultatet ville vært av negativ art, når man holder e-cupinntektene utenfor. Dette vil være fokus for komiteen også i 2020.
19:28 Moe Dyrhaug går nå gjennom regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020. "Et moderat budsjett med lav risiko" omtaler den daglige lederen kommende budsjett, der RBK har lagt opp til et resultat på -8 millioner kroner. Det er ni millioner mindre enn budsjettert i 2019, som endte i et solid overskudd takket være Europa League-deltakelsen.
19:22 Drøyt 20 minutter ut i årsmøtet har styreleder Ivar Koteng banket gjennom de innledende formaliteter. Nå beretter daglig leder Tove Moe Dyrhaug om året RBK har lagt bak seg. Gjennomgangsmelodien er at det skjedde mye i 2019 som klubben ikke er fornøyd med. Alt fra rettssak med Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, konflikten med FK Haugesund om ansettelsen av Eirik Horneland, sportslige resultater med tredjeplass i Eliteserien og tidlig cupexit, samt skuffende resultater i Europa Leagues gruppespill. "Jeg tror det er viktig at bussen kjører i samme retning framover" avslutter Dyrhaug når hun oppsummerer 2019, med et bilde av Rosenborg-bussen på storskjermene i salen.
Det er ventet rekordstort oppmøte og medieoppmerksomhet rundt kveldens årsmøte i Rosenborg. Eurosport er på plass og fra kl. 19.00 kan du følge live oppdateringer fra årsmøtet gjennom kvelden.
I begynnelsen av desember ble Ivar Koteng vraket som styreleder av valgkomiteen, til fordel for Ståle Gjersvold. Men Koteng har tidligere uttalt at han stiller som motkandidat, dersom det kommer et benkeforslag underveis i årsmøte. Dermed er det ventet sirkusaktige tilstander når det som kan krype og gå av Rosenborg-medlemmer og -profiler samles til årsmøte i Trondheim i kveld.
I påvente av rekordstort oppmøte åpner registreringen av de mellom 600 og 800 medlemmene for å få alle inn dørene på konferansesalen. En som har tenkt seg på årsmøte er RBK-profil og -supporter, Pål André Helland.
– Da jeg kom opp som a-spiller var det obligatorisk å være med på årsmøtet, men sånn har det ikke vært de siste årene. Men det er greit å være med når viktige avgjørelser blir tatt, det er lærerikt og blir spennende i kveld, sa Helland til Eurosport torsdag ettermiddag.
Eirik Horneland sa til Eurosport at han ikke trodde det kom til å bli like mye sirkus som hans første år i sjefsstolen på Brakka.
– Jeg vet ikke. Jeg har vært gjennom så mye det siste året at jeg er usikker på om det går an å toppe det altså, sa han til Eurosport før torsdagens møte.
Fikk du med deg denne?

Horneland forteller: Derfor blir RBKs pre-season bedre i år

Eliteserien
«Bortekongen»: – Hva snur det? Thomas Lehne Olsen snur det!
10 TIMER SIDEN
Eliteserien
Avsløres toppscoreren i en liten løgn her?: – Neste!
10 TIMER SIDEN