Den digitale årsrapporten for gullåret 2020 er publisert på Bodø/Glimts nettsider. I år er versjonen heldigital, og kan lastes ned i sin helhet før årsmøtet som skal avholdes 11. mars.
Sak 7 er en innkommen sak. I det innsendte forslaget foreslås det at klubben skal endre navn fra Fotballklubben Bodø/Glimt til Fotballklubben Bodø Glimt. Altså at man fjerner skråstreken, kan man lese i dokumentene.
Eliteserien
Kjønø med sin første signering: Henter dansk «karakterspiller»
3 TIMER SIDEN
Det var Avisa Nordland som omtalte forslaget først.
I rapporten heter det at styret mener det kan finnes gode språklige argumenter, og at det samtidig eksisterer argumenter som kan tale imot.
De lister opp tre hovedpunkter. Historie - man bærer det navnet man har. Økonomiske implikasjoner ved et skifte av navn. Merarbeid - databaser og presentasjoner må justeres/endres.
Skråstrek brukes oftest for å angi alternativer. Det kan også være for eksempel og/eller, tidsrom, verslinjer, måleenheter og forkortelser.
Korrekturavdelingens sider heter det at "Skråstrek angir alternativer (betyr "eller") eller kominasjoner (betyr "og".
Der er faktisk nettopp Bodø/Glimt listet opp som et av eksemplene, ved siden av ja/nei, av/på-knapp, sykkel-/bilvei og han/hun.
– Styret ser at skrivemåten av klubbens navn i et rasjonelt språklig perspektiv burde vært annerledes. Samtidig er styret opptatt av at et eventuelt skifte av navn ikke må påføre klubben unødvendige kostnader, heter det i dokumentet.
De leverer derfor følgende forslag til vedtak:
«Årsmøtet vedtar at klubben iverksetter et grunnlagsarbeid, og en bred prosess blant klubbens medlemmer, som skal bidra til å forankre en eventuell endring av klubbens navn fra Fotballklubben Bodø/Glimt til Fotballklubben Bodø/Glimt. Årsmøtet ber styret legge frem en slik sak om et eventuelt skifte av navn på Årsmøtet i 2022.»
Eliteserien
Gladnyhet til VIF-fansen: – Det har vært en lang reise
EN DAG SIDEN
Eliteserien
Meldte at spissen vendte tilbake til Norge – nå har klubben fjernet opplysningene
I GÅR PÅ 08:35