Da at Viking sikret opprykket til Eliteserien i fjor høst samlet flere tusen tilskuere seg på banen for å feire.
Se bildene nederst i saken!
Eliteserien
Få oversikt: Bekreftede overganger i Eliteserien 2020
29/06/2020 PÅ 14:14
Banestormingen førte til gransking hos NFF, og en innstilling fra påtalenemnda om å ilegge Stavanger-klubben 5000 norske kroner i bot.
Doms- og sanksjonsutvalget i NFF har imidlertid besluttet at Viking slipper bot. Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.
– Utvalget er imidlertid av den oppfatning at den foreliggende sak skiller seg i betydelig grad fra de tidligere sammenlignbare sakene som er behandlet av Utvalget hva gjelder storming av spillebanen, skriver NFF.
NFF skriver videre at det er formildende at tilskuerne stormet banen i glede, og at hendelsen fant sted under kontrollerte former og ikke hadde noen negative følger.
Det var etter oppgjøret mot Kongsvinger, som Viking vant 3-1, at flere tusen tilskuere inntok gressmatten til hjemmelaget for å feire opprykket tilbake til Eliteserien.
Da Viking-trener Bjarne Berntsen fikk spørsmål om banestormingen etter kampen, svarte han følgende:
– I dag tror jeg alt er lov, jeg regner ikke med at Fotballforbundet er negativ til en sånn fantastisk fest som det har vært i OBOS-ligaen med 16 000 tilskuerer, det er jo helt fantastisk, sa Berntsen.
Det viste seg at Viking-treneren til slutt fikk rett, og at Viking ikke straffes for hendelsen.
(Les hele NFFs begrunnelse under videoen)

NFFs begrunnelse

For så vidt gjelder alvorligheten av storming av spillebanen, er Utvalget objektivt sett enig med Påtalenemnda i de synspunkter som er fremholdt i anmeldelsen. At tilskuere stormer banen er isolert sett egnet til å skape en ikke ubetydelig sikkerhetsrisiko, og det kan medføre ubehag blant publikum og kampens aktører.
Utvalget er imidlertid av den oppfatning at den foreliggende sak skiller seg i betydelig grad fra de tidligere sammenlignbare sakene som er behandlet av Utvalget hva gjelder storming av spillebanen.
Utvalget påpeker at stormingen som har funnet sted i de sammenlignbare sakene i større eller mindre grad har vært preget av aggresjon, provokasjon eller har omhandlet fysiske elementer, hvilket ikke var til stede etter oppgjøret mellom Viking og Kongsvinger – snarere tvert i mot.
Det legges derfor i formildende retning vekt på at tilskuerne tok seg ut på spillebanen i glede for å feire klubbens opprykk til Eliteserien, og at både spillere, trenere, administrativt apparat og tilskuere som befant seg på banen uttrykte glede med hverandre.
Videre legges det i formildende retning vekt på at hendelsen fant sted under kontrollerte former og hadde ingen negative følger, verken i form av fysiske eller materielle skader. Det legges også i formildende retning vekt på at hendelsen ble håndtert på en ryddig og god måte av klubben.
På bakgrunnet av dette har Utvalget, etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon og tidligere praksis, kommet til at Påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr 5 000,- er for streng. Saksforholdet i denne saken er etter Utvalgets oppfatning av en slik karakter at det, til tross for at vilkårene for å sanksjonere objektivt sett er oppfylt, ikke bør ilegges noen sanksjon.
Det foreligger ingen skjerpende omstendigheter i saken som tilsier at hendelsen bør sanksjoneres. Utvalget har derfor kommet til at klubben ikke blir å sanksjonere for at kampens tilskuere tok seg inn på spillebanen etter kampslutt.
Avgjørelsen kan ankes.
Eliteserien
Ny strategi fra toppklubbene: Å starte Eliteserien med tomme tribuner mer aktuelt
14/04/2020 PÅ 13:15
Eliteserien
Spillerne: Enkel forklaring på Vikings rotasjonssuksess
14/04/2020 PÅ 10:03