Scanpix

Molde og Haugesund bøtelegges av NFF

Molde og Haugesund bøtelegges av NFF

10/01/2019 12:57Oppdatert 10/01/2019 13:17

Klubbene straffes for brudd på regelverket i forbindelse med utlånsavtalene til Ibrahima Wadji og Tobias Svendsen.

Utlånsavtalen som ble inngått mellom klubbene skal ha inneholdt en bestemmelse om at spillerne ikke kunne spille mot Molde mens de var på utlån i FK Haugesund. Dette strider mot NFFs regelverk som sier at det ikke kan avtales vilkår knyttet til bruk av spillere på utlån i spesielle kamper eller tidsrom.

Klubbene har fått 20.000 kroner hver i bot.

I sin begrunnelse skriver doms- og sanksjonsutvalget blant annet dette:

«Slike avtaler er egnet til å påvirke seriespillet og vil kunne ha uheldige konsekvenser for andre klubber i serien. Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier derfor at det reageres strengt mot slike overtredelser.»

Etter at det ble påpekt overfor klubbene at slike vilkår er brudd på regelverket, endte det likevel med at både Wadji og Svendsen spilte kampen. Wadji fra start, mens Svendsen kom inn som innbytter.

– Det er ingen tvil om at avtalen ble inngått mellom klubbene. At klubbene senere ble enige om at avtalen ikke skulle gjelder, endrer ikke det forhold at det tidligere var inngått en urettmessig avtale. Utvalget legger derfor til grunn at det foreligger et brudd på NFFs overgangsreglement», fastslår doms- og sanksjonsutvalget.

Molde vant for øvrig kampen 2-0 etter scoringer av Leke James og Kristoffer Haugen.

0
0