RBK er ilagt en bot på 55 000 kroner fordi RBK-supportere kastet knallskudd inn på spillebanen mot Sarpsborg 08.
– Det følger av NFFs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser at det er forbud mot å ha med fyrverkeri eller effekter som oppfattes som slikt inn på arenaen. Videre følger det av de samme bestemmelsene at aktiviteter supporterne ønsker å gjennomføre i forbindelse med arrangementet, skal på forhånd avtales og organiseres av arrangerende klubb. Det understrekes uttrykkelig at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets tilhengere etter bestemte retningslinjer, skriver NFF i pressemeldingen.
Hendelsen gjorde blant annet at en ballgutt fikk sjokk og at Sarpsborg 08 måtte fjerne ballguttene.
Eliteserien
Eliteserie-klubb trekker tilbake permitteringer
31/03/2020 PÅ 13:33
NFF mener det er i skjerpende retning at knallskuddene ble kastet inn mot spillebanen, hvor kampens aktører og funksjonærer befinner seg.
– Endelig legges det i skjerpende retning legges vekt på at Rosenborg flere ganger har blitt sanksjonert for lignende overtredelser, senest i forbindelse med NM-finalen som ble spilt den 20. november 2016, skriver NFF i pressemeldingen.
Les også: Ballgutten fikk overraskelse som trøst
Beslutningen kan ankes og er følgelig ikke rettskraftig ennå.
Se video av hendelsen her (saken fortsetter under):
Les hele pressemeldingen fra NFF her:
NFFs påtalenemnd anmeldte Rosenborg BK til Doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av at det i Eliteseriekampen mellom Sarpsborg 08 og Rosenborg BK 1. mai 2017 skal ha blitt antent tre knallskudd blant Rosenborg sine supportere. Knallskuddene ble kastet inn mot spillebanen og landet like bak og ved siden av det ene målet.
På grunnlag av den foreliggende dokumentasjon og forklaringer, herunder bildebevis, finner utvalget det bevist at Rosenborg-supporterne har forholdt seg som beskrevet i påtalenemndas anmeldelse.
Det følger av NFFs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser at det er forbud mot å ha med fyrverkeri eller effekter som oppfattes som slikt inn på arenaen. Videre følger det av de samme bestemmelsene at aktiviteter supporterne ønsker å gjennomføre i forbindelse med arrangementet, skal på forhånd avtales og organiseres av arrangerende klubb. Det understrekes uttrykkelig at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets tilhengere etter bestemte retningslinjer.
Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og således har et stort skadepotensial.
Det fremgår av NFFs lov at en klubb kan ilegges sanksjoner for overtredelser begått av dens tilhengere i tilknytning til den kamp klubben deltar i. Det stilles ingen krav til skyld hos klubb der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum, jamfør reaksjonsreglementet. Utvalget finner det godtgjort at personer som har handlet på vegne av klubben har handlet forsettlig, og klubben er således objektivt ansvarlig.
Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser er at bruk av pyroteknisk materiale utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment. Bruk av knallskudd er forbundet med en relativt høy faregrad, samt at bruken er egnet til å skape frykt og panikk blant tilskuerne og kampens aktører.
Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på tribunen og således i en tilskuermengde. Handlingen ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en større risiko for skade.
Videre legges det i skjerpende retning vekt på at knallskuddene ble kastet inn mot spillebanen, hvor kampens aktører og funksjonærer befinner seg.
Fotballkamper er å anse som en familieaktivitet som både barn og voksne har glede av, og det er etter Utvalgets oppfatning viktig at dette hensyn ivaretas. Derfor er det vesentlig at sikkerheten til enhver tid oppleves som god. Det forhold at personen som ble utsatt for knallskuddet var et barn som frivillig stiller opp som ballgutt og ønsker å bidra på eliteseriekampene, tilsier etter Utvalgets oppfatning av sanksjonen bør skjerpes ytterligere.
Endelig legges det i skjerpende retning legges vekt på at Rosenborg flere ganger har blitt sanksjonert for lignende overtredelser, senest i forbindelse med NM-finalen som ble spilt den 20. november 2016.
I formildende retning vektlegges klubbens håndtering av hendelsen, ved at vedkommende som antente og kastet knallskuddene har blitt identifisert og sanksjonert. Det legges videre i formildende retning noe vekt på at det var et begrenset omfang av ulovlig pyroteknisk materiale som ble benyttet.
Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, samt basert på tidligere praksis, kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon med bot på kr. 45.000,- er noe for mild. På bakgrunn av den ovennevnte vurdering har utvalget kommet til at en bot på kr. 55 000,- er en passende sanksjon.
Beslutningen kan ankes og er følgelig ikke rettskraftig ennå.
Eliteserien
RBK-sjefen tror ikke han får være på feltet – får kontrabeskjed fra NTF
31/03/2020 PÅ 12:30
Eliteserien
Full forvirring blant Eliteserie-klubber: – Synes hele greia er merkelig
31/03/2020 PÅ 11:22