NIF skriver at de har gjennomført en landsomfattende kartlegging, og at én konsekvens av krisen er at fire av ti idrettslag vurderer en varig reduksjon av aktivitetstilbudet.
I en pressemelding skriver NIF at innsikten er brukt som grunnlag for innspill til treffsikre støttetiltak i revidert nasjonalbudsjett som legges fram av regjeringen tirsdag.
Tallene som er hentet inn er basert på innrapporterte meldinger fra en tredel av landets idrettslag. Antall idrettslag som har registrert sine kostnader innehar 57 prosent av den totale medlemsmassen i idrettens medlemssystem.
All Sport
Statsministeren: – Idretten blant de vanskeligste områdene å jobbe med
03/12/2020 PÅ 07:30

Redusert aktivitet

I pressemeldingen heter det at nesten 40 prosent av idrettslagene, oppgir at en varig reduksjon av aktivitetstilbudet er aktuelt for å komme gjennom krisen, og 23 prosent har oppgitt at ytterligere permitteringer er et aktuelt tiltak. Tapene er i hovedsak knyttet til arrangementer, bortfall av andre inntekter og til drift av egne anlegg.
Idrettslagene står for 972 millioner kroner av det estimerte tapet.
– En stor andel av norske idrettslag drives utelukkende på frivillig basis, og undersøkelsen viser den prekære likviditetssituasjonen mange idrettslag er i. Norges idrettsforbund har brukt denne innsikten for å gi myndighetene innspill til treffsikre tiltakspakker i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er behov for at tiltakene både er tuftet på norsk idretts inntektsmodell og at de når raskt ut til alle idrettslagene som nå opplever alvorlige likviditetsutfordringer, uttaler idrettspresident Berit Kjøll.

Mørketall

NIFs tall viser at særforbundenes estimerte nettotap så langt beløper seg til 107 millioner i perioden februar til juni.
Tapte inntekter i forbindelse med arrangementer og reduserte sponsorinntekter er noen av faktorene som påvirker særforbundenes økonomiske situasjon.
Kjøll mener at det totale nettotapet på 1,5 milliarder er et nøkternt anslag.
– Vi har ikke presise tapstall fra selskap der idretten har interesser eller eierskap, og vi har få registreringer fra andre organisasjonsledd. I tillegg vet vi at mange idrettslag sliter med innbetalinger av treningsavgifter som følge av nedstengningen av norsk idrett, sier hun.
NIF har spilt inn fire ulike kompensasjonsbehov fra idretten til revidert nasjonalbudsjett.
(©NTB)
(©NTB)
All Sport
Tett overvåking av idrettsstjernene: Flere trolig rammet av koronasmitte
29/04/2020 PÅ 09:54